Инвалидна количка от социалните и НЗОК

Безплатна инвалидна количка за възрастни хора, инвалиди и болни. Как и какви помощни средства можем да получим безплатно ако сме трудно подвижни или лежащо болни ако не сме лежали в болница през живота си? Спешно получаване.

Възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни дори никога да не са лекувани в болнични заведения имат право при определени условия да получат целева помощ от Социално подпомагане, а от 1 юли 2022 г от НЗОК Национална здравноосигурителна каса. Хората с увреждания, каквито са и възрастните или стари хора ако са трудно подвижни или лежащо болни могат да получат безплатна инвалидна количка и други помощни средства. Инвалидите, хората с увреждания по смисъла на закона също имат това право.

Как да получим безплатно инвалидна количка?

Малко известен факт – не само инвалидите могат да получат безплатна инвалидна количка ако се възползваме от правата си. Кои имат право на това и какво трябва да направим.

Важна промяна от 1 юли 2022 за хората с увреждания и НЗОК

От 1 юли 2022 г Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата.

Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)? Какво трябва да направите:

  1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
  2. Към протокола/решението да …“ всички подробности ще намерите в специализираната ни публикация на НЗОК Помощни средства получаване.

Основно е променен реда по предоставяне на помощните средства и медицински изделия. Прехвърлена е дейността от АСП в НЗОК и контрола от АХУ в ИАЛ. В тази връзка има организационни промени, като правата на хората с увреждания за безплатно получаване са запазени.

Архив до 1 юли 2022 г.

Инвалидна количка с получена целева помощ от Агенция за социално подпомагане АСП и НЗОК

В лимита на Социално подпомагане инвалидни колички
Инвалидни колички в лимита на АСП

Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ и Правилник за приложението му ППЗИХУ приложение № 7 урежда въпроса за получаване на безплатна инвалидна количка и други помощни средства от лицензирани фирми в Агенция за хората с увреждания. „Воев-София“ ЕООД е лицензирана фирма от МТСП-Агенция за хората с увреждания с регистрация 099/2008.


Извлечение от ППЗИХУ приложение № 7 Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия

…12. Инвалидни колички. а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други

Медицински условия за отпускане: Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.

Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Ако спешно се нуждаете от инвалидна количка и не може да чакате процедурата по кандидатстване за помощ от Социално подпомагане може да ни се обадите или да прочетете информацията на страница Продажба с депозит Продажба на помощни средства с депозит и получаване веднага. Възстановяване  сумата за депозита по желание от вас.

Форма за поръчка

За Ваше удобство от тук може да направите поръчка или да поръчате на обявените ни телефони 02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280 както и да посетите магазина ни. В преките връзки указани по-долу също има форма за поръчка. Обслужваме всички населени места в страната.

Важно! Има много подробности и особености при кандидатстване за помощта от АСП и след като е получена помощта да бъде злоупотребено с Вашите права. Във ваш интерес е предварително да се запознаете с информацията публикувана от Георги Воев на следните страници в сайта:

Какъв е реда и при какви условия възрастни хора, инвалиди, болни и хора с увреждания могат безплатно да получат помощни средства

Безплатно получаване на помощни средства

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни
Какво не знаем за правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и болните. Как да се предпазим от злоупотреби и корупция?

Можете да ни се обадите на обявените телефони или да ни пишете в електронната ни поща преди да кандидатствате за помощ от Социално подпомагане или след като сте я получили, за да Ви консултираме какво да направите, за да защитите правата си от злоупотреби с Вас.

Ако разполагате с необходимите документи от нас може да получите безплатно инвалидна количка и други помощни средства за които сте получили целева помощ.

На преките връзки по-долу може да намерите специализирана информация за различните целеви помощи отпускани от АСП.

Инвалидни колички АСП лимит 350, 486 и 800лв

Инвалидни колички АСП лимит 350, 486 и 800лв

Важно е да се запознаете с информацията на тази страница ако сте решили да кандидатствате за помощ от социалните за безплатно получаване на инвалидна количка. Размера на помощта е различен – от 350 до 800лв и е във ваш интерес да сте запознати и информирани преди да предприемете каквито и да са стъпки и действия.

Санитарен магазин в София, Пирогов-Руски паметник на ул.Шандор Петьофи № 1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Важно. Не сме дрогерията!

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София

Публикация на лицензирана фирма за помощни и медицински изделия, „Воев-София“ ЕООД с удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания от сайта на „Воев“