Инвалидна количка от здравната каса НЗОК

Безплатна инвалидна количка за възрастни хора, инвалиди и болни. Как и какви помощни средства можем да получим безплатно ако сме трудно подвижни или лежащо болни ако не сме лежали в болница през живота си? Спешно получаване.

Инвалидна количка безплатна от здравната каса НЗОК

Възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни дори никога да не са лекувани в болнични заведения имат право при определени условия да получат безплатно инвалидна киличка за придвижване. От 1 юли 2022 г вече от НЗОК Национална здравноосигурителна каса. До тогава дейността се извършваше от АСП. Хората с увреждания, каквито са и възрастните или стари хора ако са трудно подвижни или лежащо болни могат да получат безплатна инвалидна количка и други помощни средства. Инвалидите, хората с увреждания по смисъла на закона също имат това право.

Малко известен факт – не само инвалидите могат да получат безплатна инвалидна количка ако се възползваме от правата си. Кои имат право на това и какво трябва да направим.

Как да получим безплатно инвалидна количка?

Важна промяна от 1 юли 2022 за хората с увреждания и НЗОК

От 1 юли 2022 г Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата.

Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)? Какво трябва да направите:

  1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
  2. Към протокола/решението да …“ всички подробности ще намерите в специализираната ни публикация на НЗОК Помощни средства получаване.

 

Основно е променен реда по предоставяне на помощните средства и медицински изделия. Прехвърлена е дейността от АСП в НЗОК и контрола от АХУ в ИАЛ. В тази връзка има организационни промени, като правата на хората с увреждания за безплатно получаване са запазени.

Инвалидни колички безплатни през здравна каса за получаване със здравни кодове 

Инвалидни колички в лимита на АСП и НЗОК

Инвалидни колички в лимита на НЗОК и АСП

Уточнение! Безплатни през здравната каса НЗОК инвалидни колички с лимити 350 лв, 486 лв и 800 лв. От 1 юли 2022 г прехвърлена дейността от АСП в НЗОК. Лимитите важат и през 2024 г. Те бяха въведени на 1 юли 2018 АСП за безплатно получаване на инвалидни колички от лицензирани фирми в АХУ.

Основно за лимитите през здравна каса на страницата на НЗОК Помощни средства получаване. Вижте Здравна каса помощни средства ПСПСМИЩе научите: Разликата между Антидекубитален дюшек(120лв) и Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери(220лв)? Какво и как трябва да бъде изписано в Медицинския протокол издаван от ЛКК, за да получите здравен код от НЗОК за инвалидна количка в лимита 350 лв, 486 лв или 800 лв. Лимити за други помощни средства ПСПСМИ  във връзка с промените от 1 юли 2018 г, валидни през 2023 и началото на 2024 г.

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни
Какво не знаем за правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и болните. Как да се предпазим от злоупотреби и корупция?

Форма за поръчка

За Ваше удобство от тук може да направите поръчка или да поръчате на обявените ни телефони 02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280 както и да посетите магазина ни. Обслужваме всички населени места в страната.

Воев, свободна продажба и безплатни  помощни средства и медицински изделия през здравната каса

Лицензирана фирма за помощни средства  „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г в ИАЛ -Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса за предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ, Воев-София ЕООД.

„Воев“  Магазин за хора с увреждания между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1.

Изображение на Магазин Воев с местоположение-Руски паметник-Пирогов 

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280,  SKYPE : voevisf Магазин за хора с увреждания между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1.


Извлечение от ППЗИХУ приложение № 7 Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия

…12. Инвалидни колички. а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други

Медицински условия за отпускане: Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.

Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

Важно! Има много подробности и особености при кандидатстване за помощта от АСП и след като е получена помощта да бъде злоупотребено с Вашите права. Във ваш интерес е предварително да се запознаете с информацията публикувана от Георги Воев на следните страници в сайта:

 

https://voevmedical.com/права-проблеми/корупция-помощни-средства-асп
Какъв е реда и при какви условия възрастни хора, инвалиди, болни и хора с увреждания могат безплатно да получат помощни средства

Безплатно получаване на помощни средства

 

Инвалидни колички АСП лимит 350, 486 и 800 лв

Инвалидни колички АСП лимит 350, 486 и 800 лв

Важно е да се запознаете с информацията на тази страница ако сте решили да кандидатствате за помощ от социалните за безплатно получаване на инвалидна количка. Размера на помощта е различен – от 350 до 800лв и е във ваш интерес да сте запознати и информирани преди да предприемете каквито и да са стъпки и действия.

Край на архива.