Импулсни преносими концентратори. Общо

Кое подаване на медицински кислород да изберем: От концентратори импулсно или непрекъснат поток или от предварително напълнени преносими бутилки? Стационарни и мобилни кислородни концентратори, бутилки.

Портативни кислородни концентратори. Какъв апарат или устройство да изберем за добавяне на допълнителен кислород към кръвта ни? Болус технология

Portable Oxygen Concentrators (POC). Bolus technology

Концентратори импулсни или с непрекъснат поток, преносими или стационарни за дишане на медицински кислород. А ако вместо това ползваме преносими бутилки с медицински кислород?

Каква е разликата? Как да разберем кое е подходящо за нас? Болус технология(bolus technology), пулсова доза при вдишване що е това?

 

На страницата: Кратък преглед на всички устройства за производство, съхранение и доставяне за приемане и дишане на медицински кислород в домашни условия. Стационарни и преносими портативни кислородни концентратори, преносими леки бутилки с медицински кислород. Преки връзки към специализираните страници в сайта https://voevmedical.com/

За да разберем болус технологията(импулсно подаване само при вдишване) кратка информация за нормалното и здравословно вдишване и издишване в минута при хората. Здравите хора обикновено вдишват и издишват 20 пъти в минута. Това е бързо дишане. Здравословното и правилно дишане е 10-12 вдишвания и издишвания в минута и ние трябва да се стремим към това. Колкото по-дълбоко вдишва човек толкова е по-здравословно. Когато човек е болен дишането може да е повече  или по-малко от 20 пъти в минута.

Важно! Обърнете внимание. Когато сравняваме кислородните концентратори – стационарни с непрекъснат поток например до 5л/мин и импулсните портативни преносими кислородните концентратори с прекъснат поток подаване само при вдишване например 0.833л/мин трябва да имаме предвид че това са различни показатели и параметри. По-долу на страницата в частта Общо за AURA 5. Bolus technology ще намерите още обяснения на Mobiak.

 

В практичен план ако не сте убедени че портативния кислороден апарат е за вас предоставяме възможност преди да закупите преносимия кислороден концентратор в магазина ни срещу заплащане от 30лв да го изпробвате, като дишате 30 минути кислород от него с включен пулсоксиметър(концентратора и пулсоксиметъра са осигурени от нас). Или може да го вземете под наем, да го изпробвате и да премине в покупка

 

 

Апарати и устройства за добавяне на кислород към кръвта. Болус технология

 

Кратък обзор на устройствата, които произвеждат, съхраняват и доставят медицински кислород за дишане при необходимост от добавяне на кислород към кръвта при кислородна терапия, лечение с кислород

 

Кислородни концентратори

Произвеждат на място в домашни условия медицински кислород.

 

•Стационарни кислородни концентратори Медицински кислород,  осигуряват непрекъснат поток до 5-10литра/минута. Степенно регулиране на дебита от 0 до 5литра/минута или от 0 до 10литра/минута според модела и според предписанието на лекуващия лекар.  Необходими лични консумативи за пациента овлажнител, канюла или маска

Импулсни портативни кислородни концентратори. Медицински кислород, осигуряват само при вдишване импулсно подаване на кислород-bolus technologyКонцентратора периодично подава обем (или болус) кислород в милилитри на дъх (мл / дъх). По този начин не е необходим голям непрекъснат поток(дебит) до 5л/мин, както е при стационарните концентратори. При използване на кислороден концентратор съдържанието на кислород във въздуха в помещението не се променя. Необходими лични консумативи за пациента канюла или маска.

По-долу на страницата са преките връзки към всички кислородни концентратори, които продаваме или даваме под наем.

 

Кислородни бутилки за съхранение и подаване(доставка) на медицински кислород

Стоманени кислородни бутилки 10-50литра Кислородни бутилки, терапия, наем, продажби

и Преносими на рамо леки кислородни бутилки Мини кислородни бутилки за дишане

 

 

Преносими леки кислородни бутилки 2, 3 и 5литра вместимост  са алтернативен вариант на преносимите портативни концентратори AURA 5, особено когато трябва да се поема в по-големи количества до 15литра/минута медицински кислород.

Пълнят се с предварително произведен втечнен медицински кислород. Съхраняване и осигуряване на непрекъснат поток степенно от 0 до 15литра/минута според предписанието на лекуващия лекар.

За да се използва директно  съхранения в тях медицински кислород е необходимо бутилката да бъде оборудвана с дебитомер(редуцир вентил), овлажнител, канюла или маска. Високото налягане чрез дебитомера се редуцира и се приема степенно(0 до 15 степени) според указанията на лекуващия лекар.

 

•Кислородни бутилки за медицински кислород стоманени от до 50 литра вместимост

Необходими лични консумативи за пациента овлажнител, канюла или маска. Кислородната бутилка трябва да има в комплекта редуцир вентил+дебитомер или комбиниран дебитомер включбащ двете устройства.

•Преносими леки кислородни бутилки  за медицински кислород алуминиеви 2, 3 и 5 литра вместимост

Необходими лични консумативи за пациента овлажнител, канюла или маска. Кислородната бутилка трябва да има в комплекта редуцир вентил+дебитомер или комбиниран дебитомер включващ двете устройства. За носене на рамо специална раница(за 2 и 3литра).

За носене на рамо със специална за целта раница са леките кислородни бутилки за медицински кислород от 2 и 3 литра вместимост(вижте по-горе пряката връзка Мини кислородни бутилки за дишане).

Преки връзки към устройствата, които произвеждат, съхраняват и доставят медицински кислород за дишане, специализирани страници в сайта на Воев https://voevmedical.com/

 

Концентратори и бутилки за дишане на медицински кислород. Наемане и продажба. Консумативи.

Концентратори и бутилки за дишане кислород

 

Преносим импулсен портативен кислороден концентратор AURA 5. Наемане и продажба

Портативен мобилен кислороден концентратор

 

 

Портативен кислороден концентратор AURA

 

 

Прилики и разлики между импулсни портативни кислородни концентратори (POC) и стационарни кислородни концентратори с непрекъсваем поток. Алтернатива малки кислородни бутилки.

Портативните кислородни концентратори се появиха след като години наред имаше само стационарни кислородни концентратори  с непрекъснат поток на подаване на кислород. Може да се каже че те са следващо поколение кислородни концентратори.

По-голяма част от съвременните импулсни портативни кислородни концентратори Portable Oxygen Concentrator (POC) работят с импулсна (поискана) доставка на кислород, като за целта се ползва носна канюла за вдишване. Само по време на вдишване доставят медицински кислород, а по време на издишване не се подава кислород. Това импулсно подаване на кислород  дава възможност теглото им да бъде много малко. При носенето им по време на лечение  с медицински кислород поради малкото им тегло пациента не губи енергия. За сравнение стационарните кислородни концентратори  с непрекъснат поток на кислород до 5литра за минута тежат 14-24кг, а  портативните кислородни концентратори от  2.2 до 3.8кг. Освен това портативните кислородни концентратори имат три вида захранвания- от електрическата мрежа-от автомобил-от акумулаторни батерии а стационарните само от електрическата мрежа.

Как да разберете дали импулсния портативен кислороден концентратор е подходящ за вас?

 

Най-добрия начин е да използвате конкретен модел импулсен портативен кислороден концентратор и точен импулсен оксиметър. Допълнителен кислород трябва да се предписва с цел поддържане насищане с кислород в минимален и максимален диапазон предписан от лекуващия лекар по време на покой и по време на извършване на нормални дейности(седене, ходене, изкачване на стълби и т.н). Предоставяме на място в магазина ни в центъра на София възможност преди да закупите преносим кислороден концентратор: Ако не сте убедени че портативния кислороден апарат е за вас, можете в магазина ни срещу заплащане от 30лв да го изпробвате, като дишате 30 минути кислород от него с включен пулс оксиметър(концентратора и пулс оксиметъра са осигурени от нас). Предлагаме и за продажба пулсови оксиметри.

Оксиметър, терапия с кислород, измерване

 

0801023 Пулс оксиметър DL50

 

Становище и обяснение за AURA 5 портативни кислородни концентратори от Mobiak

Предоставени на „Воев-София“ЕООД от Mobiak. „Воев-София“ЕООД представител за България на департамента за медицински изделия MobiakCare на Mobiak  

 

Mobiak SA производител на портативни преносими кислородни концентратори AURA 5, стационарни кислородни концентратори и бутилки за медицински кислород. Част I: Общо за AURA 5. Bolus technology и Част II: За кои заболявания не са подходящи и при какви условия AURA 5.

 

 

 

 

За всички, които владеят английски език помествам в оригинал, а за другите адаптиран превод с автоматичен преводач на Google.

на английски език в оригинал Част I Общо за AURA 5. Bolus technology

a/Кратка теория Let me explain about the theory and technology of Portable Oxygen Concentrators (POC).

When we talking about bolus it is totally different way we understand the meaning “liters” and “purity”.

833 / 15 = 55,53 ml/ breath O2 – – -Setting 5 

The calculation above indicates the balance between the liters provides and settings adjustment.

The bolus theory is NOT based on the continuous flow on which the device provides steady purity on whatever breath cycle the patient has. The POC devices are based on bolus theory, that means the patient depending the breath cycle gets the necessary purity based on the setting you put. Everything changes if the patient has not quality breath, which means that if the patient has to breath 15 times per minute in order to get the purity needed. A POC device cannot replace a stationary OC and for sure is not indicated on every COPD or other patient. In order to cover a user of 2 liter stationary OC we initially have to put it on setting 5, measure his O2 saturation. 

Преносими кислородни концентратори (POC).

Когато говорим за болус, то е съвсем различно, че разбираме значението „литри“ и „чистота“.

Breath    дъх

833/15 = 55,53 ml / дъх O2 – – Настройка: 5 (833мл/мин)

Изчисленията по-горе показват баланса между предоставените мили литри и настройки.

*Допълнително обяснение на бълг.език: Ако вдишванията са 15 на брой в минута, то поетия кислород на дъх ще е 55,53 ml

Теорията за болус не се основава на непрекъснатия поток, при който устройството осигурява постоянна чистота на цикъла на дишане, който пациентът има. Устройствата за POC се основават на болус теория, което означава, че пациентът в зависимост от цикъла на дишането получава необходимата чистота въз основа на настройката, която поставяте. Качественото дишане е 15 пъти в минута. Всичко се променя, ако пациентът няма това дишане. Устройството POC не може да замени стационарния ОК. За да покрием 2 литра от стационарен кислороден концентратор, първоначално трябва да поставим импулсния портативен концентратор на настройка 5, за да измерим кислородната наситеност.

b/ The aura portable concentrator cannot give 5Lt /min , because they are not continuous, they are designed to give you high quality oxygen the minute you breathe and not all the time like the stationary ones , this is called bolus technology and it is the way almost all portable concentrators in the world work.The equivalent is : Setting 1: 167 ml / min, Setting 2: 333 ml / min, Setting 3: 500 ml / min, Setting, 4: 667 ml / min, Setting 5: 833 ml / min

I can safely say that you can give the Aura portable concentrator because the oxygen quality is high, to any patient , but always according doctor’s prescription, inform doctor about the ml of oxygen per breathe that it gives in each setting and the doctor will decide the setting.

Usually patients that takes up to 3-3.5 Lt to the stationary concentrator will be fine , but always with the doctors confirmation, because some patients need <<only >> continuous oxygen when they have very severe and serious diseases, these patients go out with small cylinders that are continuous . Cylinders are the only way these serious cases can go out .

Свободен превод на български с автоматичен преводач на Google, адаптиран от Воев

Портативният концентратор AURA 5 не може да даде 5Lt / min, защото те не са непрекъснати, те са проектирани да дават висококачествен кислород в минута, който се диша, а не през цялото време както е при стационарните(THORAX 5 и IREN). Нарича се болус технология и това е начинът по който почти всички портативни концентратори в света работят.
Еквивалентът е:
Настройка 1: 167 ml / min, Настройка 2: 333 ml / min, Настройка 3: 500 ml / min, Настройка 4: 667 ml / min, Настройка 5: 833 ml / min
Може спокойно да се каже, че преносимия концентратор  AURA 5 може да даде на всеки пациент необходимия кислород,  но винаги според лекарско предписание защото качеството на кислорода е високо. Пациента трябва да  информира лекаря за възможностите за настройка на кислород на дишане и лекарят ще реши настройка на каква позиция да бъде.

на английски език в оригинал Част II. За кои заболявания не са подходящи и при какви условия AURA 5.

We tried something out of the limits.

We simulate a haste breathing beyond the bolus limitation of level 5 in case of the anxiety of a patient who wants more O2 in short period of time of in case of seizure scenario (Cystic Fibrosis, CFRD – Cystic Fibrosis Related Diabetes, DF508 stage II disease, COPD etc.) At these scenarios, the patient manage to extract more than the estimated O2 flow even at setting 5!!! That is why the device appears O2 Error, because the patient exceeds the O2 tank due to the quick breath. In the scenario of calm breath, the devices works perfect and the O2 of the patient was great. Our suggestion is to have a more precise examination of the patient scenario before you sell a device like this. Not only by examine on how many liters the patient uses on a stationary O.C. but what kind of disease also!!! So, our suggestion in case of selling Aura in the future, please consider the following:

1. Please do not sell in diseases noted above. (Cystic Fibrosis, CFRD – Cystic Fibrosis Related Diabetes, DF508 stage II disease, COPD etc) 2. Always take advise from the treatment doctor about the O2 flow of the stationary O.C. the patient uses and if the O2 is above the Setting 5 or on the limit, please do not sell it. 3. If you use oximeter to validate the O2 circulation and the limitation is reached at Setting 5 in calm breath, please do not sell.

 

Свободен превод на български с автоматичен преводач на Google, адаптиран от Воев. Наклонения курсив е на Воев за дообясняване на превода

Oпитахме(направихме изпитание) нещо извън границите.
Симулиране на бързо дишане отвъд болусното ограничение на ниво 5 в случай на тревожност на пациент, който иска повече О2(кислород) за кратък период от време в случай на сценарий на припадък (муковисцидоза, CFRD – свързана с кистозна фиброза диагноза, DF508 стадий II заболяване
, ХОББ и т.н). При тези сценарии пациентът успява да извлече повече от очаквания поток от кислород, дори и при настройка 5! Ето защо на устройството се появява O2 Error, тъй като пациентът надвишава резервоара O2 поради бързото дишане. В сценария на спокоен дъх, устройствата работят перфектно и O2 на пациента е страхотно.
Нашата препоръка е да се направи по-прецизен преглед на пациентския сценарий преди да се предложи за продажба такова устройство(импулсен носим портативен концентратор).

Да се вземат предвид не само броя литрите(литри/минута), които пациентът използва(ще използва) при стационарен кислороден апарат, но да се вземе предвид и какво заболяване има пациента !!!

Не препоръчваме (AURA 5) при заболявания посочени по-горе. (Муковисцидоза, CFRD – свързан с кистозна фиброза диабет, DF508 стадий II, COPD и т.н.)

2. Винаги консултация с лекаря за потока O2 за стационарен кислороден концентратор(IREN, THORAX)  при лечение със  стационарен кислороден концентратор. Ако пациентът използва O2 над настройката 5 или на границата, да не се препоръчва(да не се препоръчва AURA 5, a да се използва стационарен концентратор).

3. Ако се използва оксиметър за валидиране на циркулацията на O2 и ограничението е достигнато при настройка 5 при спокоен дъх, да не се препоръчва(да не се препоръчва AURA 5, a да се използва стационарен концентратор).

 

Адаптиран от Воев по-долу текст: Обикновено пациентите, които дишат  до 3-3,5 литра от стационарен концентратор се нуждаят от „само“ непрекъснат кислород, когато имат много тежки и сериозни заболявания, но винаги с указания на лекуващия лекар за дебита и времето. Някои пациенти за целта ползват малки кислородни бутилки с непрекъснато подаване на кислород както кислород от стационарните концентратори. Малките кислородни бутилки с непрекъснато подаване са единственият начин при тези тежки случаи да излязат навън.

 

До някъде алтернатива на портативните кислородни концентратори са леките бутилки 2, 3 и 5 литра за дишане на медицински кислород. От тези бутилки може да се ползва непрекъснат поток от 0 до 15литра/мин. Недостатък е че трябва да се пълнят, когато свърши медицинския кислород в тях.

Мини кислородни бутилки за дишане

 

 

 

Стационарни кислородни концентратори Thorax 5 и Iren

 

Концентратор THORAX за медицински кислород

 

Домашен кислороден концентратор IREN

 

 

0810300 Oxydent concentrator Thorax

 

 

Наем на преносими импулсни мобилни кислородни концентратори, стационарни кислородни концентратори и леки кислородни бутилки с медицински кислород. Продажба

Наемане на кислородни концентратори, бутилки

 

С медицински кислород терапия в домашни условия. Лечение с кислород, дишане. Какво трябва да знаем?

Кислородна терапия, наем и продажба. Лечение

 

Още една страница със специализирана информация ХОББ, дишане от концентратори и бутилки при лечение с кислородКакво означават термините  ХОББ, сатурация, кислородотерапия, клъстерно главоболие, концентратор… Нормални дози за приемане на медицински кислород. В кои случаи се налага приемане на медицински кислород от кислородни концентратори и преносими кислородни бутилки. Обща въвеждаща информация.

ХОББ, дишане от концентратори и бутилки при лечение с кислород

 

 

 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

 

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от Социално подпомагане и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

 

“ Воев“ Санитарен медицински магазин за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания в центъра на София между Пирогов и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 02/851 9962,02/851 9375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Важно.Не сме дрогерията!

 

Магазин Воев, местоположение