За възрастни хора съвети

Възрастните хора са по-уязвими от другите, имат права и не всички знаят за правата си и как да се възползват от тях. Падания и усложнения от тях и как да ги избегнем, както и потребността от грижи за тях. При определени условия възрастните хора могат да са хора с увреждания дори никога да не са постъпвали в болница и като такива имат права и привилегии. Съвети за възрастни хора на преклонна възраст и за близките им, които се грижат за тях.

За възрастни хора на преклонна възраст съвети с полезна и важна информация за тях и близките им

Възрастните хора и особено тези които са на преклонна възраст са по-уязвими от другите хора. На старини  опасността от падания и наранявания с усложнения е по вероятна. В същото време хората в напреднала възраст се  нуждаят от грижи на близките им. За да бъде животът им на стари години активен и качествен, а на близките им по-лесен могат да се ползват помощни изделия и технически средства. През здравната каса от лицензирани фирми за тях могат да се получат безплатни помощни средства ПСПСМИ. По смисъла на закона поради преклонната си възраст те могат да бъдат хора с увреждания дори никога да не са постъпвали в болница за лечение. Като хора с увреждания такива възрастни хора дори без ТЕЛК могат да имат права като хората с % инвалидност с Експертно решение ТЕЛК.

Също така на възрастните хора и особено тези които са залежали се на легло продължително време, може да бъде издаден ТЕЛК със 100% инвалидност. ТЕЛК със съответния % инвалидност е необходимия документ, за да се кандидатства за социален асистент. Следват съвети с  полезна и важна информация за възрастните хора и за близките им, които се грижат за тях. Близките на такива хора могат да се погрижат за издаването на ТЕЛК с 100% инвалидност и чужда помощ, което ще позволи социален асистент. В нашата публикация Права и привилегии за хора с ТЕЛК инвалидност може да намерите тази полезна и важна информация за възрастните хора.  Права и привилегии за хора с ТЕЛК инвалидност. 

За предпазване от падане на възрастните хора и как може да се избегне падане. Как да се преустрои дома и какви помощни средства могат да се ползват? Вижте публикацията ни Предпазване от падане по-възрастни хора.

Грижи за възрастни. Грижи за лежащо болен. Приспособяване на банята и тоалетната. 

Грижи за възрастни.

Наред със стремежа за дълголетие, много е важно в каква част от живота си хората ще са активни, здрави и с пълноценен живот. Освен здравословното храненене, физическите упражнения и други подобни грижи за тялото, особено значение има и начина на живот на старини подпомогнат от технически помощни изделия, средства за улеснение в дома и вън от къщи. Тези средства освен за улеснение в бита и ежедневието са и предпазващи от наранявания и получаване на сериозни травми при падане. Част от помощните средства  могат да се получат безплатно със здравни кодове НЗОК от лицензирани фирми. Всички технически изделия и помощни средства могат да се закупят и на свободна продажба.

От архива най-долу може да научите как се злоупотребява с правата на хората включително и на възрастните хора и в какви корупционни схеми могат да бъдат въвлечени.

Възрастните хора имат същите права за получаване на безплатни помощни средства ПСПСМИ от НЗОК, както инвалидите с ТЕЛК

 В някои случаи хората с инвалидност ТЕЛК и хората с увреждания без ТЕЛК имат еднакви права и привилегии.  Ако знаете правата си, ще може да се възползвате от  тях за по-лесен и качествен живот.

Още за правата вижте също на страница Правата на възрастните хора, инвалидите с ТЕЛК, хората с увреждания без ТЕЛК

Необходимо условие, но не достатъчно условие е да са трудно подвижни или лежащо болни дори и да не са постъпвали в болница през живота си. Важна и полезна информация и за близките на възрастните хора, които се грижат за тях.

Безплатни помощни средства ПСПСМИ през здравната каса

Важна промяна в здравната каса НЗОК от 1 юли 2022 за хората с увреждания

От 1 юли 2022 г Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата. Актуализирана информация ще намерите в другия ни фирмен сайт на страница НЗОК Помощни средства получаване.

Правата на хората с увреждания по отношение на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се запазват. Променя се само реда за получаване на Одобрение от здравната каса и отпускане на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ на правоимащите. Припомняме че възрастните хора трудно подвижни и лежащо болни също са хора с увреждания дори ако никога в живота си не са постъпвали в болница.

Вижте също НЗОК ЗАБРАНИ И ИЗИСКВАНИЯ ПСПСМИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА. НЗОК Забрани и изисквания ПСПСМИ.

РАБОТИМ СЪС ЗДРАВНАТА КАСА ЗА БЕЗПЛАТНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПСПСМИ И СВОБОДНА ПРОДАЖБА

Воев, свободна продажба и безплатни  помощни средства и медицински изделия през здравната каса

Всичко което предлагаме сортирано в групи по предназначение може да намерите на Каталог-Групи.

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280,  SKYPE : voevisf Магазин за хора с увреждания между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1, 

Приспособления за възрастни хора и технически помощни средства

В дома на възрастните хора могат да се използват или да бъдат монтирани различни приспособления позволяващи им комфорт и удобство в ежедневието и бита им.

Хора с неврологични заболявания

Помощни средства в ежедневието

Помощни средства в ежедневието

Помощни средства в ежедневието

Помощни средства в ежедневието

Регулируеми помощни стойки за изправяне от леглото, от тоалетната чиния…

Стойки за изправяне от легло, тоалетна

Помощни стойки за изправяне в леглото,тоалетната чиния..

Ако нямате намерение да извървите пътя за получаване здрави кодове от НЗОК за безплатни помощни средства или не ви се чете подробната информация вижте специализираните страници в сайта:

Наем на помощни средства

Кислороден концентратор под наем и продажба, наем на инвалидна количка, проходилка, антидекубитален дюшек, за дишане на медицински кислород бутилки и други технически помощни средства ролатори, 3 и 4 опорни бастуни, уреди за раздвижване, канадки,патерици, облегалки за легло …

На главната страница на сайта може да намерите преки връзки към всички продукти, които предлагаме. 

Най-долу на тази публикация има АРХИВ преди 1 юли 2022 г. Информацията в него е полезна и важна за близките на хората на преклонна възраст. Дори след промените от 1 юли 2022 г злоупотребите с правата на хората от лицензирани фирми, лекарски комисии изписващи безплатните помощни средства продължават. Преди да предприемете каквото и да е, за да получите това което се полага, е полезно и правилно да се информирате от този архив относно корупционните практики.  

Публикация на лицензирана фирма за помощни средства  „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008 г в ИАЛ -Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса за предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ. Търговски обект санитарен магазин на ул. Шандор Петьофи № 1, София Пирогов-Руски паметник.

Санитарен магазин „Воев“ в центъра на София ул.Шандор Петьофи № 1, Руски паметник-Пирогов

Изображение на Магазин Воев с местоположение-Руски паметник-Пирогов

АРХИВ

до 1 юли 2022 АСП(0т 1 юли 2022 НЗОК!)

Получаване помощ за закупуване на помощни средства отпускана от социално подпомагане

Как да се предпазим от въвличането ни в корупционни практики и схеми използвани от лични лекари, лекарски комисии и лицензирани фирми

 Корупционните  практики и схеми описани по-долу нарушават нашите права, правата на близките ви. Кой злоупотребява с тях за наша сметка?

 Накратко

Съвет! Преди да посетите:

-Личния лекар

-Лекарска консултативна комисия/ЛКК/

-Териториалната дирекция „Социално подпомагане“/ ТД“СП“/

-Лицензирани фирми за предоставяне на помощни средства

Прочетете написаното по-долу. Някои от тези служебни лица са част от корупционните схеми, които се прилагат за ваша сметка.

Бъдете внимателни когато: 1.  В ЛКК при получаване на Медицинския протокол присъства  или „случайно“ влиза представител на лицензирана фирма. 2.  От ЛКК ви изпращат във фирма за помощни средства да си получите медицинския протокол. 3.   Личния лекар, лекаря от ЛКК, служителя в ТД“СП“  ви препоръчват фирма за помощни средства без да сте ги питали за това. 4.   Пред Териториалната дирекция „Социално подпомагане“ ви чака служител от фирма за помощни средства. 5.    Искат да ви докарат в къщи помощни средства без да сте ги избрали и видели и без да знаете къде е офиса на фирмата за помощни средства. 6. Искат да ви издадат предварително проформа-фактура. Тя не се изисква от закона и е явен признак че правят опит да ви вместят в корупционна схема. 7.  Във фирма за помощни средства ви предлагат да извадят Медицинския протокол без вие да се занимавате с това или искат да ги упълномощите за да ви представляват. Това не е безплатно за вас както изглежда на пръв поглед.   Какво трябва да знаете, за да се ориентирате? Едно пояснение: До 1 юли 2018г преди Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г  Нов ред, лимити помощ АСП от 2018  Вие получавахте от Агенция за социално подпомагане пари с които да си закупите помощните средства, които ви се полагат. Това са ваши пари. Те не са пари на лични лекари, лекари от ЛКК, служителите от териториалните дирекции „Социално подпомагане“ или на фирмите доставчици. С промяната от от 1 юли 2018г принципно нищо не се променя по отношение на материалната страна на въпроса и проблема който съм обяснил по-долу тогава преди 1 юли 2018г независимо че сега при промененият ред вместо с пари(целевата помощ от АСП) помощните средства -инвалидни колички, комбинирани столове за тоалет и баня, проходилки и т.н. се получават от лицензираните фирми само със Заповед издадена от АСП за отпуснатата целева помощ. Затова аз ще оставя без редакция текста по-долу написан преди  1 юли 2018г. Не редактирано(написано преди 1 юли 2018г.) Например: Получавате от Социално подпомагане целева помощ за закупуване на инвалидна количка 486 лв. Когато сте имали възможност да изберете и сте избрали подходящата конструкция и модел , платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв, получили сте количка с произход от Европейски съюз-тогава  всичко е наред. Когато не са ви предоставили възможност да изберете подходящата за вас количка, платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв. а получавате количка с произход от страни извън Европейски съюз/Китай?/ стойността и е 336 лв. Тогава това което е направено не е наред. Разликата от 150 лв./от вашите пари/ отиват в джобовете на лични лекари, лекари от ЛКК, служители от „Социално подпомагане“ или на фирмите доставчици т.е. тези които са реализирали корупционната схема. Въпроса е че вие сте помогнали за да го извършат това, за ваша сметка. Не трябва да се забравя, че следващите 6 години нямате право на друга помощ за закупуване на инвалидна количка, дори ако избора ви не е правилен или ако количката ви се е развалила скоро след получаването и. Получили сте нещо което струва по-малко пари, а сте платили повече. Злоупотребено е с правата ви за ваша сметка, с парите отпуснати от държавата за вас. Това са вашите пари. Потърпевши сте вие. Избора е ваш дали да се доверите на такива хора и фирми и да им предоставите парите отпуснати за вас. Това са вашите пари, които те ще получат.

Какво не бива да правите

1. Да не подписвате Запис на заповед

2. Да не подписвате пълномощно да ви представляват непознати лица или лица на които не може да поверите своите пари и права.

Когато ви „притискат“ в ЛКК при получаване на медицинския протокол, предварително да заплатите на лицензираната фирма помощните средства или да отидете с  представителя на фирмата в офиса му и там да платите и получите медицинския протокол и помощните средства, направете следното: 1. Категорично откажете да получите медицинския протокол от друг освен от ЛКК. 2. Категорично откажете да плащате предварително с ваши средства помощните средства преди да ви бъде изплатена помощта от Агенция „За социално подпомагане“.  

Какво е желателно да направите

Сами да си извадите необходимите документи. Ние ще ви помогнем с конкретни съвети как да направите това. Така ще имате възможност за вас или за вашия близък да изберете най-доброто и най-подходящото помощно средство. Да не сте зависими от хора, на които няма как да им имате доверие.

Да ограбиш инвалид

Журналистическо разследване на списание ТЕМА

Да ограбиш инвалид

23 януари 2017 Монитор

Лекари в далавера с инвалидни колички. ЕКИП НА „МОНИТОР“ – неделя, 22-01-2017 – 17:59  Лекари в далавера с инвалидни колички

„…Лекари от комисиите са в схема с търговците на инвалидни колички, слухови апарати и перуки, потвърдиха пред вестника и управители на фирми за медицински изделия. „Въпреки че е забранено на комисиите да се занимават с търговски въпроси, това не се спазва. Те са свързани с фирми за медицински изделия, към които насочват хората“, обясни порочната практика Георги Воев, управител на фирма за медицински изделия…“

Да ограбиш инвалид – въпрос на избор. И на реформи. Анна Ефтимова – неделя, 22-01-2017 – 18:10 Да ограбиш инвалид – въпрос на избор. И на реформи.

Може да видите обновената версия на Корупционни практики на страница:

   Корупция при помощ от АСП.

По-долу има по-подробна информация с коментари по корупционните практики.

Въведение

Нашите права и на на какво имаме право?

Важно уточнение

Във връзка с многобройните обаждания на обявените ни телефони в санитарния ни магазин в центъра на София на  ул. Шандор Петофи № 1 правим следното уточнение: Компетентни и специализирани сме  в прилагането на Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ и Правилник за приложението му ППЗИХУ отнасящи се до помощните средства и медицинските изделия и правата на хората с увреждания в тази връзка. 

Не даваме информация за: винетки за инвалиди, телефони за инвалиди, помощи извън целевата помощ за закупуване на помощни средства и т.н.

Хората здрави или болни, с увреждания или без увреждания имат права описани в закони и нормативни документи. Много често поради не информираност или други причини те не се възползват от правата си. Нашата мисия, която много години вече изпълняваме е да помогнем на хората с увреждания и на техните близки. Да им помогнем с необходимата информация за да се възползват от правата си. Специализирани сме в предоставяне на  помощни средства, но не се ограничаваме само до тях когато става въпрос за правата на хората. Основния закон който определя правата на хората с увреждания е Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и правилника за приложението му/ППЗИХУ/ Хора с увреждания са всички хора: инвалиди  с Експертно решение/ТЕЛК/,  възрастни и млади  без ТЕЛК,  които имат увреждания и се нуждаят от помощни средства, за да се обслужват в бита сами или да бъдат обслужвани от техните близки. Малко известно е че, хора с увреждания по смисъла на  Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и Правилника за приложението му/ППЗИХУ/, за които Агенция“Социално  подпомагане“/АСП/ отпуска целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия са не само инвалидизираните т.е. които имат издадено Експертно решение/ ТЕЛК/ с група инвалидност. Хора с увреждания са и всички други, които имат увреждания  и заболявания довели ги до състояние на трудна подвижност , залежаване на легло, глухота и други подобни състояния. В тази категория са всички , които са били на лечение в здравни заведения/болници/ и имат издадени епикризи за заболяванията и диагнозите. Възрастните  хора на преклонна възраст, които не са били на лечение в здравни заведения/болници/, но са  трудно подвижни или залежали се на легло, също са хора с увреждания. Повече на страница Правата на възрастните хора, инвалидите с ТЕЛК, хората с увреждания без ТЕЛК. За възрастните хора: По улиците или пред блока в който живеете може да срещнете възрастни хора трудно подвижни, които си помагат с канадка или с проходилка. Проходилката за възрастни хора, както и канадката или патерицата за възрастни хора, като помощни средства служат в бита им за придвижване в къщи и навън дори и да нямат увреждания. Може да срещнете и възрастни хора, които се придвижват с инвалидна количка, акумулаторна или обикновена рингова.   Възрастните хора без да са инвалиди т.е. без да имат ТЕЛК  могат да бъдат трудно подвижни или лежащо болни. Това може да е вследствие на възрастта им или вследствие на заболяване. Може да не са постъпвали в болнично заведение за лекуване, но да имат увреждания които налагат използването на помощни средства. Ако пък вече са били лекувани в болнично заведение при изписването им е издадена епикриза от която е видна диагнозата и уврежданията. При всички тези случаи те имат право на целева помощ за закупуване на помощни средства. Помощните  средства служат на възрастните хора да се обслужват или да бъдат обслужвани от близките им в ежедневието си. Когато са  трудно подвижни могат да получат целева помощ за безплатно закупуване на бастуни, патерици, проходилки, три и четириопорни бастуни, инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня или комбинирания вариант, както и  и други помощни средства и медицински изделия. Подробности на страница За трудно подвижни хора   Когато са болни на легло могат да получат целева помощ за безплатно закупуване на антидекубитален дюшек и възглавница, инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет и баня и други. Подробности на страница За лежащо болни хора Има много подробности, които трябва да се съобразят при подготовка на документите, за да се възползвате от правата си. Най-добре е да ни се обадите по телефона или посетите офиса ни за изясняване на конкретния случай. Така няма да загубите излишно време.   Съветите по-долу са предимно за близките на хората в неравностойно положение, които се сблъскват с описаните корупционни практики при подготовката на документите необходими за получаване на целева помощ от Агенция “Социално подпомагане”. Автори на материала са: Георги Воев и Николай Радовски, от „Воев-София“ ЕООД.  Извадката е от  страница „Помощ за закупуване“ Преди да предприемете каквото и да е запознайте се накратко с правата си. Корупционните практики описани по-долу във вид на съвети към хората с увреждания, имат за цел да ви информират и предпазят от практиките, които използват длъжностни и служебни лица/лични лекари, лекари членове на Лекарски консултативни комисии /ЛКК/, служители в Агенция „Социално подпомагане“, фирми доставчици на помощни средства и други/ за злоупотреба с помощни средства. Има болници с лекарски комисии, за които до момента нямаме получени сигнали от хората с увреждания за прилагане спрямо тях на описаните по-долу корупционни практики. Но има и болници с ЛКК, в които ежедневно се погазват правата на хората с увреждания при издаване на Медицински протоколи за помощни средства. С ваша помощ можем да „осветлим“ корумпираните и не корумпираните ЛКК издаващи Медицински протоколи за помощни средства и по този начин да противодействаме на използваните корупционни практики. Корумпираните да заклеймим, а не корумпираните да подкрепим. Вашите права:Съгласно закона и нормативната уредба:   На  Лекарските консултативни комисии издаващи Медицински протоколи за помощни средства е забранено да се занимават с дейности, които нямат нищо общо с преките им задължения. А. Методично указание относно реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения подписано от министъра на здравеопазването на 07.02.2011, публикувано в сайта на Министерство на здравеопазването: т.13  “При извършване на дейността си по чл.24, ал1, т.3 от ПУОРОМЕРКМЕ, членовете на ЛКК и свързаните с тях лица не могат да упражняват дейности, свързани с продажба, разпространение и снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения.”   Може да ни пишете и когато установите корупционна схема или практика използвана срещу вас или близките ви, която не е описана по-долу. Мога да я публикувам и така да помогнем и на други хора да се предпазят от злоупотреба с правата им. В обновената публикация   Корупция при помощи АСП  с подробности са описани случаите и начините на злоупотреба от длъжностни и служебни лица: лекари в ЛКК издаващи Медицински протоколи, лични лекари, служители в лицензирани фирми. Дадени са конкретни примери и съвети как да противодействате на корупционните схеми и как да защитите правата си. Някои от съветите : Когато ви предлагат/ лични лекари, фирми, лекари от ЛКК и други/ да ви извадят Медицински протокол на ЛКК без да се ангажирате  вие с това опитайте се да разберете за сметка на какво ще е това. Ще имате ли възможност за избор. Ще ви дадат ли възможност да си изберете подходящите за вас помощни средства и от други доставчици. Не подписвайте Запис на заповед, пълномощно на непознати хора, Приемо-предавателни протоколи за помощни средства преди да сте получили помощта и т.н.. Бъдете внимателни когато: Искат да ви издадат проформа-фактура без да сте я поискали. Закона не изисква издаването и. В ЛКК при получаване на Медицинския протокол присъства представител на лицензирана фирма. Или в деня и часа, когато са ви казали да бъдете в ЛКК, за да получите вече готовия протокол, в ЛКК  „случайно“ влиза представител на лицензирана фирма за помощни средства. Когато от ЛКК ви изпращат във фирма да си получите медицинския протокол. Когато личния лекар, лекаря от ЛКК, служителя в АСП  ви препоръчват фирма без да сте ги питали за това. Когато пред „Социално подпомагане“ ви чака служител от фирма за помощни средства. Когато искат да ви докарат в къщи помощни средства без да сте ги избрали и видели и без да знаете къде е офиса на фирмата за помощни средства. Какво трябва да знаете, за да се ориентирате? Вие получавате от Агенция „Социално подпомагане“ пари с които да си купите помощни средства. Те са ваши пари. Те не са пари на лични лекари, лекари от ЛКК, служители от „Социално подпомагане“ или на фирмите доставчици. Например: Получавате от „Социално подпомагане“ целева помощ за закупуване на инвалидна количка 486 лв. Когато сте имали възможност да изберете и сте избрали, платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв, получили сте количка с произход от Европейски съюз-тогава  всичко е наред. Когато не са ви предоставили възможност да изберете подходящата за вас количка, платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв. а получавате количка с произход от страни извън Европейски съюз/Китай?/ стойността и е 336 лв. Тогава това което е направено не е наред. Разликата от 150 лв./от вашите пари/ отиват в джобовете на лични лекари, лекари от ЛКК, служители от „Социално подпомагане“ или на фирмите доставчици т.е. тези които са реализирали корупционната схема. Въпроса е че вие сте помогнали за да го извършат това, за ваша сметка. Получили сте нещо което струва по-малко пари, а сте платили повече. Злоупотребено е с правата ви за ваша сметка, с парите отпуснати от държавата за вас. Това са вашите пари. Потърпевши сте вие. Избора е ваш дали да се доверите на такива хора и фирми и да им предоставите парите отпуснати за вас. Това са вашите пари, които те ще получат. За по-голяма гласност по темата за корупцията при предоставяне на помощните средства и медицински изделия съм открил рубрики в следните сайтове: Национална мрежа на хората с увреждания. Форум http://www.network-hv.com/forum/2-vsyakakvi-temi с името etvoev      Тема: Корупционни практики при помощните средства. http://bglog.net/ Българските блогове и социална мрежа. Авторът си ти… http://bglog.net/blog/VoevSofiaEOOD/site/posts/ с името Voev         С няколко теми: Възрастни хора, лежащо болни и трудно подвижни. Инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК. Хора с увреждания. Права. Помощни средства. Какво може би не знаем. Помощ за закупуване на хора с увреждания. Ред за отпускане и корупционни практики. …… Още по темата за правата на хората. 

Помощни средства, въпроси и отговори

Министерство на труда и социалната политика.Въпроси и отговори. Помощни средства.  4. Нормативни документи.     Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилник за приложението му ППЗИХУ/. Може да ги намерите публикувани в сайтовете на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ и Агенцията на хората с увреждания /АХУ/. Откази на Агенция за социално подпомагане  С много фактически материал са описани действителни случаи на първоначален отказ на Агенция за социално подпомагане АСП, обжалване и последващо отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства: акумулаторни колички, комбинирани столове и други.

Полезна информация за мотивите и основанията на АСП при първоначално  отказване отпускането помощ за закупуване на помощни средства. Процедура за обжалване. Документи при обжалване . Как да получим това, което ни се полага по закон?

Обща информация за помощните средства

Как да получите инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант, 3 и 4 опорни бастуни, проходилка, патерици, канадки, антидекубитален дюшек за болни на легло…

Помощни средства

Помощни средства за възрастни хора, болни, инвалиди и хора с увреждания

Други публикации по темата:

 Да ограбиш инвалид

Журналистическо разследване на списание ТЕМА със заглавие  Да ограбиш инвалид

 Новинар 4 септември 2015

„Кой ще гледа мама и тате“ в раздел Коментари

Старост – нерадост… За кого е по-голяма – за вече немощния или за близките, искащи да му помогнат, да внесат малко оптимизъм? Всъщност радост, че родителите ни са още до нас. Докато е лято – някой бута инвалидна количка за разходка, друг води старче, което даже не познава придружителя. Родителите ни, мъчни за гледане и още по-мъчни за угаждане…

Видео репортаж на ББТ на тема: Безплатни помощни средства. ББТ Балкан Българска Телевизия Предаване „Сутрин с ББТ“-от 31.05.2011г.-репортаж „Безплатни помощни средства“ http://www.bbt.tv/programme/archive/2011/05/31 Разговор с Георги Воев-управител на „Воев-София“ ЕООД. Натиснете тук: Безплатни помощни средства

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни през здравната каса ПСПСМИ и свободна продажба. Права на хората с увреждания  https://www.voevmedical.com/

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008 г в регистъра на ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата-Агенция за хората с увреждания. Договор с НЗОК за ПСПСМИ за хората с увреждания.

*ПСПСМИ Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия