Деца с увреждания и помощни средства

Скутер, акумулаторна количка.
Инвалидна количка за ДЦП, проходилка.
Дюшек за болни

 Акумулаторна количка с джойстик или скутер с волан, специални инвалидни колички други помощни средства за деца с увреждания

                           
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/  и Правилник за приложението му/ППЗИХУ/  децата с увреждания могат да получат целева помощ за закупуването на помощни средства и медицински изделия от Агенция“Социално подпомагане“/АСП/. Закона не прави разлика между деца и възрастни хора и се отнася за всички хора с увреждания, като няма възрастова граница за прилагането му.
Не е задължително детето да има ТЕЛК или РЕЛК. Необходимо е да има увреждането, за което се отпуска целевата помощ.
След промяната на закона/ЗИХУ/, целевата помощ отпускана от Агенция“Социално подпомагане“  се получава от хората с увреждания/за не пълнолетните-от майката/ и с  тези средства помощните средства и медицински изделия се закупуват от лицензирани фирми регистрирани в МТСП-Агенция за хората с увреждания. В Агенция“Социално подпомагане“ по лична карта по место живеене се представят необходимите документи за да се отпусне помощта.
Има много подробности и особености при подготовката на необходимите документи за представяне в Агенция“Социално подпомагане“. Какви документи се представят зависи от това има ли ТЕЛК или РЕЛК детето и дали пише в него от какви помощни средства се нуждае. Ако няма ТЕЛК или РЕЛК, каква диагноза и какви увреждания пише в  епикризата. По -малко време ще загубите ако се консултирате с нас-по телефона, като ни пишете на електронната поща или ни посетите в офиса ни. За всеки конкретен случай ще получите от нас безплатно съответните указания и ще се информирате за правата, които имате съгласно закона.
Ако вече сте получили отказ за отпускане на целева помощ също може да ни се обадите. Има случаи описани в сайтовете ни при които при първоначален отказ на Агенция за социално подпомагане след обжалване  хората с увреждания са получили помощта, когато са имали право за това. Описани са тези случаи на страница: Откази на социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване на помощни средства. Права. Обжалване. Съвети.

 

За отпусканата помощ от Агенция за социално подпомагане повече може да научите  на страница: Помощ от АСП за закупуване

По-долу следва специализирана информация за деца с увреждания.

 Помощни средства и медицински изделия

 

Акумулаторна количка

Видео клипове и информация на: Акумулаторни колички с джойстик и волан, скутери

 скутер

Лостче за управление и специален волан за хора с увреждания

За разлика от акумулаторната количка с „джойстик“ при скутера волана е със специална форма. Конструкцията на волана позволява управление с увредени горни крайници/ръце/.
Скутера е подходящ за по-големи деца и с него те могат да ходят на училище.

Акумулаторна количка с джойстик

Управлението на количката става посредством „джойстик“. Акумулаторната количка с джойстик изисква много по-малки усилия за управление и е подходяща за повечето случаи на увреждане на ръцете.

 

 Условия за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка с джойстик или с волан скутер

Няма възрастови ограничения, но се отпуска при следните условия:
-увреждания на горни и долни крайници/ръце и крака/, които увреждания не позволяват самостоятелно придвижване с обикновена рингова инвалидна количка.
-да е в състояние детето физически и психически да управлява акумулаторна количка.
Тези условия важат и при отпускане на акумулаторна количка за възрастни хора.

Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е 3019 лв.

 

Инвалидна количка за деца  с детска церебрална парализа, ДЦП

Инвалидна количка за ДЦП 0808612 и 0808505

Инвалидна количка за ДЦП 0808612 и 0808505

 

 

Повече изображения и информация в меню „Инвалидни колички“ на страница За деца и възрастни с ДЦП

 

Рингова детска инвалидна количка

Детска рингова инвалидна количка

 

Транспортни инвалидни колички

Транспортна олекотена инвалидна количка

 

 

 

транспортна инвалидна количка 0808377

транспортна инвалидна количка 0808377

 

в чанта инвалидна количка 0808377

в чанта инвалидна количка 0808377

Модел 0808377 транспортна инвалидна количка с чужда помощ и спирачки за придружителя, олекотена конструкция. Тегло на инвалидната количка само 9кг

 

С чужда помощ без рингове, транспортна инвалидна количка

 

транспортна инвалидна количка с чужда помощ 0806778

транспортна инвалидна количка с чужда помощ 0806778

Детски патерици

Патерици  модел ПО 01-01 обхващащи детски ръст

ПО 01-01 височината на патерицата се регулира от 106 до 138см, за детски ръст.

Патерица за деца ПО 01-01

Проходилка за деца с увреждания

 

Проходилки модел 180-02 с намалена височина за деца:

с намалени размери и с намалена височина 67-75см и ширина 33см

Вижте Проходилка модел 180

 

Детска инвалидна проходилка

 

Инвалидна детска проходилка

 

Детска инвалидна проходилка 0808819

Детска инвалидна проходилка 0808819

 

 Антидекубитален дюшек и антидекубитална възглавница за лежащо болни деца

Предпазват получаването на рани/декубитуси/.

 

Повече изображения и информация в меню Антидекубитални дюшеци

Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е : за дюшека 372 лв. и 65 лв. за възглавницата.

 Слухов апарат и батерии за него, тоалетен стол и стол за баня или комбинираният вариант, рингова инвалидна количка, проходилка, патерици, бастуни и други помощни средства и медицински изделия.

За всички тях се отпуска целева помощ за закупуване, ако детето има съответните увреждания.

 

 При заболяване ДЦП, Детска церебрална парализа на деца, юноши и възрастни

Безплатно получаване чрез отпуснатата Целева помощ от Агенция за социално подпомагане за закупуване при:

Трудно подвижни деца, юноши и възрастни с ДЦП помощни средства и медицински изделия:

1. Инвалидна количка-рингова или акумулаторна

2. Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант

3. Проходилка, канадки, бастуни регулируеми или 3 и 4 опорни и други

Условия на които трябва да отговарят за рингова количка: да не могат самостоятелно

да се придвижват, поради увреждания на долните крайници.

 

Условия на които трябва да отговарят за акумулаторна количка:

-да не могат да се придвижват, поради увреждания на долните крайници.

-да имат увреждания и на горните крайници/ръцете/

-да са в състояние физически и психически да управляват акумулаторна количка

 

Лежащо болни деца, юноши и възрастни помощни средства и медицински изделия:

1. Инвалидна количка-рингова или акумулаторна

2. Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант

3. Антидекубитален дюшек

4. Антидекубитална възглавница

 

Ако вече сте кандидатствали за Целева помощ и сте получили отказ, може да се обжалва този отказ. По-добре е да ни се обадите по телефона или посетите офиса ни преди да предприемете каквото и да е.

Важно!!! Има срок-обикновено 14 дни

 

Заболяване мускулна дистрофия.Всичко писано по-горе  важи и за това заболяване.

Три колесни велосипеди

Повече изображения и информация на страница: Три колесни велосипеди. Триколки

Важно!!! Не са включени в целевата помощ.

Вижте и следващите помощни средства

Проходилка за рехабилитация

Проходилка с 4 колела за рехабилитация

 

 

Проходилка за рехабилитация с четири колела

Проходилка за рехабилитация с четири колела

 

и ролатори

Ролатор и количка. Две в едно. модел 0808368 на MobiakCare

Ролатор и количка. Две в едно модел 0808368 на MobiakCare

 

„Воев“ 02/8519962,8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

Не сме дрогерията на партера! Ние сме магазина до дрогерията

Обслужваме цялата страна

 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Права на хората с увреждания.