Деца с увреждания и помощни средства | ВОЕВ За възрастни здрави и болни, инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК медицински изделия, помощни средства, санитарни материали

Деца с увреждания и помощни средства

Скутер, акумулаторна количка.
Инвалидна количка за ДЦП, проходилка.
Дюшек за болни

 Акумулаторна количка с джойстик или скутер с волан, специални инвалидни колички други помощни средства за деца с увреждания

                           
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/  и Правилник за приложението му/ППЗИХУ/  децата с увреждания могат да получат целева помощ за закупуването на помощни средства и медицински изделия от Агенция“Социално подпомагане“/АСП/. Закона не прави разлика между деца и възрастни хора и се отнася за всички хора с увреждания, като няма възрастова граница за прилагането му.
Не е задължително детето да има ТЕЛК или РЕЛК. Необходимо е да има увреждането, за което се отпуска целевата помощ.
След промяната на закона/ЗИХУ/, целевата помощ отпускана от Агенция“Социално подпомагане“  се получава от хората с увреждания/за не пълнолетните-от майката/ и с  тези средства помощните средства и медицински изделия се закупуват от лицензирани фирми регистрирани в МТСП-Агенция за хората с увреждания. В Агенция“Социално подпомагане“ по лична карта по место живеене се представят необходимите документи за да се отпусне помощта.
Има много подробности и особености при подготовката на необходимите документи за представяне в Агенция“Социално подпомагане“. Какви документи се представят зависи от това има ли ТЕЛК или РЕЛК детето и дали пише в него от какви помощни средства се нуждае. Ако няма ТЕЛК или РЕЛК, каква диагноза и какви увреждания пише в  епикризата. По -малко време ще загубите ако се консултирате с нас-по телефона, като ни пишете на електронната поща или ни посетите в офиса ни. За всеки конкретен случай ще получите от нас безплатно съответните указания и ще се информирате за правата, които имате съгласно закона.
Ако вече сте получили отказ за отпускане на целева помощ също може да ни се обадите. Има случаи описани в сайтовете ни при които при първоначален отказ на Агенция за социално подпомагане след обжалване  хората с увреждания са получили помощта, когато са имали право за това. Описани са тези случаи на страница: Откази на социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване на помощни средства. Права. Обжалване. Съвети.

 

За отпусканата помощ от Агенция за социално подпомагане повече може да научите  на страница: Помощ от АСП за закупуване

По-долу следва специализирана информация за деца с увреждания.

 Помощни средства и медицински изделия

 

Акумулаторна количка

Видео клипове и информация на: Акумулаторни колички с джойстик и волан, скутери

 скутер

Лостче за управление и специален волан за хора с увреждания

За разлика от акумулаторната количка с „джойстик“ при скутера волана е със специална форма. Конструкцията на волана позволява управление с увредени горни крайници/ръце/.
Скутера е подходящ за по-големи деца и с него те могат да ходят на училище.

Акумулаторна количка с джойстик

Управлението на количката става посредством „джойстик“. Акумулаторната количка с джойстик изисква много по-малки усилия за управление и е подходяща за повечето случаи на увреждане на ръцете.

 

 Условия за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка с джойстик или с волан скутер

Няма възрастови ограничения, но се отпуска при следните условия:
-увреждания на горни и долни крайници/ръце и крака/, които увреждания не позволяват самостоятелно придвижване с обикновена рингова инвалидна количка.
-да е в състояние детето физически и психически да управлява акумулаторна количка.
Тези условия важат и при отпускане на акумулаторна количка за възрастни хора.

Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е 3019 лв.

 

Инвалидна количка за деца  с детска церебрална парализа, ДЦП

Инвалидна количка за ДЦП 0808612 и 0808505

Инвалидна количка за ДЦП 0808612 и 0808505

 

 

Повече изображения и информация в меню „Инвалидни колички“ на страница За деца и възрастни с ДЦП

Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е 486 лв. Сумата се отпуска за обикновена рингова инвалидна количка. Обикновено цената на инвалидна количка за деца с детска церебрална парализа е по-скъпа от отпусканата сума поради специалната конструкция на изпълнение.

Рингова детска инвалидна количка

Детска рингова инвалидна количка

 

Транспортни инвалидни колички

Транспортна олекотена инвалидна количка

 

 

 

транспортна инвалидна количка 0808377

транспортна инвалидна количка 0808377

 

в чанта инвалидна количка 0808377

в чанта инвалидна количка 0808377

Модел 0808377 транспортна инвалидна количка с чужда помощ и спирачки за придружителя, олекотена конструкция. Тегло на инвалидната количка само 9кг

 

С чужда помощ без рингове, транспортна инвалидна количка

 

транспортна инвалидна количка с чужда помощ 0806778

транспортна инвалидна количка с чужда помощ 0806778

Детски патерици

Патерици  модел ПО 01-01 обхващащи детски ръст

ПО 01-01 височината на патерицата се регулира от 106 до 138см, за детски ръст.

Патерица за деца ПО 01-01

Проходилка за деца с увреждания

 

Проходилки модел 180-02 с намалена височина за деца:

с намалени размери и с намалена височина 67-75см и ширина 33см

Вижте Проходилка модел 180

 

Детска инвалидна проходилка

 

Инвалидна детска проходилка

 

Детска инвалидна проходилка 0808819

Детска инвалидна проходилка 0808819

 

 Антидекубитален дюшек и антидекубитална възглавница за лежащо болни деца

Предпазват получаването на рани/декубитуси/.

 

Повече изображения и информация в меню Антидекубитални дюшеци

Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е : за дюшека 372 лв. и 65 лв. за възглавницата.

 Слухов апарат и батерии за него, тоалетен стол и стол за баня или комбинираният вариант, рингова инвалидна количка, проходилка, патерици, бастуни и други помощни средства и медицински изделия.

За всички тях се отпуска целева помощ за закупуване, ако детето има съответните увреждания.

 

 При заболяване ДЦП, Детска церебрална парализа на деца, юноши и възрастни

Безплатно получаване чрез отпуснатата Целева помощ от Агенция за социално подпомагане за закупуване при:

Трудно подвижни деца, юноши и възрастни с ДЦП помощни средства и медицински изделия:

1. Инвалидна количка-рингова или акумулаторна

2. Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант

3. Проходилка, канадки, бастуни регулируеми или 3 и 4 опорни и други

Условия на които трябва да отговарят за рингова количка: да не могат самостоятелно

да се придвижват, поради увреждания на долните крайници.

 

Условия на които трябва да отговарят за акумулаторна количка:

-да не могат да се придвижват, поради увреждания на долните крайници.

-да имат увреждания и на горните крайници/ръцете/

-да са в състояние физически и психически да управляват акумулаторна количка

 

Лежащо болни деца, юноши и възрастни помощни средства и медицински изделия:

1. Инвалидна количка-рингова или акумулаторна

2. Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант

3. Антидекубитален дюшек

4. Антидекубитална възглавница

 

Ако вече сте кандидатствали за Целева помощ и сте получили отказ, може да се обжалва този отказ. По-добре е да ни се обадите по телефона или посетите офиса ни преди да предприемете каквото и да е.

Важно!!! Има срок-обикновено 14 дни

 

Заболяване мускулна дистрофия.Всичко писано по-горе  важи и за това заболяване.

Три колесни велосипеди

Повече изображения и информация на страница: Три колесни велосипеди. Триколки

Важно!!! Не са включени в целевата помощ.

Вижте и следващите помощни средства

Проходилка за рехабилитация

Проходилка с 4 колела за рехабилитация

 

 

Проходилка за рехабилитация с четири колела

Проходилка за рехабилитация с четири колела

 

и ролатори

Ролатор и количка. Две в едно. модел 0808368 на MobiakCare

Ролатор и количка. Две в едно модел 0808368 на MobiakCare

 

„Воев“ 02/8519962,8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

Не сме дрогерията на партера! Ние сме магазина до дрогерията

Обслужваме цялата страна

"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Права на хората с увреждания. http://www.voevmedical.com/

 

BGtop