Болен в къщи. Как да се грижим за болен?

Правата на болен. Помощни средства.
Лежащо болен в къщи.
Хигиена без вода и обслужване.

Вижте специализираната страница  Как да се грижим за лежащоболен   

„За предпазване от декубитуси трябва да се премахнат или намалят силите на натиск и триене, които увреждат кожата, мастната тъкан и мускулите. За целта …При преместване на лежащо болни хора трябва да се избягва какъвто и да е опън на кожата. Позицията в леглото трябва да е с …“

*декубитус-Декубитална рана (ДР, декубитус, декубитална язва)

 

Вижте обновената страница За лежащо болни помощни средства

“ Имате възрастен родител. Сам се придвижва трудно или се е залежал на легло. ..Ако е лежащо болен указания и подробности има на страница   За лежащо болни , ако е трудно подвижен, съответно на страница  За трудно подвижни

Може спешно да закупите това от което имате най-голяма нужда и заедно с това ще ви запознаем с правата за кои помощни средства  може да се получи помощ за закупуването им. Ако не искате да се занимавате с документи и институции, няма проблем всяко едно помощно средство да закупите в брой. Тогава  не са необходими  документи…“

Трябва да изкъпете и измиете болен, но не можете да използвате  вода.  Как може да решите такъв проблем информация има на страница Безводно къпане

 

За всички възможности, изделия и продукти може да разгледате страниците бързо търсене и главна страница на сайта

“           Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280,  SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

 

Санитарен магазин в центъра на София
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1, 
Важно!  Не сме дрогерията 

 

"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.

Страница от  уеб сайта на „Воев“  http://www.voevmedical.com/

„Воев“ 02/8519962,8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
 
BGtop