Болен в къщи. Как да се грижим за болен?

Правата на болен. Помощни средства.
Лежащо болен в къщи.
Хигиена без вода и обслужване.

Вижте обширната специализирана страница  Как да се грижим за лежащоболен   

„За предпазване от декубитуси трябва да се премахнат или намалят силите на натиск и триене, които увреждат кожата, мастната тъкан и мускулите. За целта …При преместване на лежащо болни хора трябва да се избягва какъвто и да е опън на кожата. Позицията в леглото трябва да е с …“ *декубитус-Декубитална рана (ДР, декубитус, декубитална язва).    

Вижте и обновената страница съдържаща всичко за болните на легло  За лежащо болни помощни средства

“ Имате възрастен родител. Сам се придвижва трудно или се е залежал на легло. ..Ако е лежащо болен указания и подробности има на страница   За лежащо болни , ако е трудно подвижен, съответно на страница  За трудно подвижни Може спешно да закупите това от което имате най-голяма нужда и заедно с това ще ви запознаем с правата за кои помощни средства  може да се получи помощ за закупуването им. Ако не искате да се занимавате с документи и институции, няма проблем всяко едно помощно средство да закупите в брой. Тогава  не са необходими  документи…“
Трябва да изкъпете и измиете болен, но не можете да използвате  вода.  Как може да решите такъв проблем информация има на страница Безводно къпане
 

За всички възможности, изделия и продукти може да разгледате страниците бързо търсене и главна страница на сайта

Санитарен магазин в центъра на София между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1, 
Важно!  Не сме дрогерията 
„Воев“ 02/8519962,8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1.

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008 г в регистъра на ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата-Агенция за хората с увреждания. Договор с НЗОК за ПСПСМИ за хората с увреждания.

*ПСПСМИ Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия
Страница от специализиран сайт за помощни средства . Безплатно получаване през НЗОК здравната каса и свободна продажба. Информация за права на хората с увреждания, възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК.