Безплатно-депозит-наем

Как да получите помощни средства

 Помощни средства получаване безплатно, срещу депозит и наемане

Страница от сайта на Воев https://voevmedical.com/

Вижте актуалните страници  

Продажби и наем

Наем на помощни средства

Следва по-долу насочваща не актуализирана информация!

Инвалидни колички, тоалетни столове и столове за баня, комбинираният им вариант, патерици, канадки, проходилки, ролатори и много други помощни средства могат да се получат по един от по-горе изброените начини

Доставка на помощно средство може да се заяви с индивидуална поръчка  по каталог на производител от България и чужбина ако го нямаме наличен на склад в София

Подробна информация има на страниците в раздел Продажби и наем

Свободна продажба         Продажба с помощ от АСП     Продажба с депозит

Наем на помощни средства

Поръчка    Начин на плащане      Доставка

Преки връзки за инвалидна количка, антидекубитален дюшек за болни на легло, проходилка за възрастни, патерици, канадки

Най-ниски цени на помощни средства

Най-ниски цени на инвалидна проходилка 58лв, патерици на цена 14лв за брой, канадки на цена 15лв за брой, 250лв дюшек антидекубитален, 350лв нова инвалидна количка, 250лв комбиниран стол за тоалет и баня

Помощни средства на най-ниски цени за възрастни и болни хора, инвалиди, обслужване с доставки цялата страна

Инвалидна количка за 5лв/ден,

антидекубитален дюшек за лежащо болни за 3 лв/ден или закупуване за 250 лв.

 

БЕЗПЛАТНО с целева помощ от Агенция за социално подпомагане

Всички хора с увреждания съгласно Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и

Правилник за приложението му/ППЗИХУ/ имат право на целева помощ от Агенция „За социално подпомагане“ /АСП/за закупуване на помощни средства. Необходими са документи съгласно закона за да се кандидатства за помощта.

Времето от подготовката на необходимите документи до получаване на помощта практически е около два месеца.

Преди да предприемете каквото и да е информирайте се предварително за правата си, за да не злоупотребят с тях за ваша сметка длъжностни лица-лични лекари, ЛКК комисии, лицензирани фирми предоставящи помощни средства. Направете така че, срещу парите отпуснати от държавата да получите максималното за вас, а не някой друг да се възползва за ваша сметка. Имате повече права , отколкото предполагате. Правото на избор никой не може да ви го отнеме. Внимавайте служебни лица да не злоупотребят с вашите права за ваша сметка. Вие сте тези, които ги упълномощавате за това.

Нашият съвет: Преди да предприемете каквото и да е, обадете се на телефони 02/851 9962, 02/851 9375 или посетете офиса ни където ще  получите  съвети, какво да направите  съобразно вашият конкретен случай. Така ще загубите най-малко време.

Подготовката на  необходимите документи за представяне в АСП има много особености, които вероятно не са ви известни. Личните лекари не разполагат със служебна информация по тези въпроси, а в Агенция за социално подпомагане има смисъл да отивате с вече готовите документи. Агенция  за социално подпомагане спазва стриктно изискванията на закона и наредбите. При писмен отказ за получаване на средства от тяхна страна, поради Ваш пропуск  в окомплектоването на документите  възстановяването на правата Ви  ще отнеме много време и нерви.

Откази на Социално подпомагане за отпускане на целева помощ. Обжалвания. Права

Подробна информация за реда за отпускане на целева помощ може да намерите на страница:

Помощни средства и целева помощ за закупуването им

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията
„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280  SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Магазин за помощни средства в центъра на София
 
Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.