Безплатно депозит наем

Как да получите помощни средства

Безплатно депозит наем свободна продажба на помощни средства 

Страница от уеб сайта на Воев https://voevmedical.com/

Инвалидни колички, тоалетни столове и столове за баня, комбинираният им вариант, патерици, канадки, проходилки, ролатори и много други помощни средства могат да се получат:

Безплатно със здравни кодове от НЗОК за ПСПСМИ помощни средства могат да се получат, както и да се наемат или закупят свободна продажба 

Съществуваше до 25 юли 2023 г възможност за предварително получаване на безплатни помощни средства ПСПСМИ през НЗОК срещу депозит. След тази дата това е забранено от здравната каса. Забраната е само за тези през НЗОК и не важи за свободна продажба, за която не се изискват медицински и други документи. За подробности вижте НЗОК ЗАБРАНИ ИЗИСКВАНИЯ ПСПСМИ.

За условията за безплатно получаване на помощни средства през НЗОК вижте Здравна каса помощни средства ПСПСМИ.

ЗА ПРОДАЖБИТЕ И НАЕМАНЕТО 

Продажби и наем

Наем на помощни средства

Преки връзки за инвалидна количка, антидекубитален дюшек за болни на легло, проходилка за възрастни, патерици, канадки

Най-ниски цени на помощни средства

Най-ниски цени на инвалидна проходилка, патерици, канадки, дюшек антидекубитален, нова инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня и други.

Помощни средства на най-ниски цени за възрастни и болни хора, инвалиди, обслужване с доставки цялата страна

„Воев-София“ ЕООД лицензирана фирма за предоставяне на помощни средства и медицински изделия на хора с увреждания, инвалиди

Воев-София ЕООД, регистрация в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания 099/2008 и Договор със здравната каса НЗОК 22-8060/1 юли 2022 г.

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280  SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Санитарен магазин в центъра на София. Магазин за инвалиди между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи 1
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Магазин ВОЕВ за помощни средства в центъра на София
Руски паметник-Пирогов
.