Безвъзмездна субсидия до 20 000лв. Не е кредит!

Субсидия до 20 000лв. Не е кредит!

Актуално до 07 03 2016

 

Обявен конкурс за проекти на тема:

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Актуално до 07.03 2016!

                              Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.              Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 07.03.2016 год.

На страница Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни може да намерите пълния текст на обявлението, както и съвети за кандидатстване по проектите „Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.“

Публикувал информацията инж. Георги Воев,

управител на „Воев-София“ ЕООД, http://voevmedical.com/

удостоверение 099/2008 МТСП- Агенция за хората с увреждания

фирми "Воев"

 

Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.

 

Магазин Воев за помощни средства, София, Пирогов-Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

Магазин Воев за помощни средства, София, Пирогов-Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 

BGtop