Антидекубитални възглавници

• Антидекубитални възглавници
• Ортопедични възглавници
• Възглавници с калъфи протектори
• Възглавници с гел
• Възглавници за легло и за сядане

Антидекубитални и ортопедични възглавници

Възглавници за легло и за седене

Най-различни модели възглавници за глава, за сядане, за гърба, възглавници за между краката, антидекубитални, ортопедични, ергономични и други вижте в раздел   Антидекубитални възглавници.

„Воев“ Санитарен магазин в центъра на София. Специализиран санитарен магазин за възрастни хора, хора с увреждания, инвалиди

Пирогов-Руски паметник, ул.Шандор Петьофи №1, София

"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Магазин ул.Шандор Петьофи № 1, между ПИРОГОВ и Руски паметник.
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до нея
Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.  https://www.voevmedical.com/