Дюшеци при залежаване в легло антидекубитални против рани

Медицински дюшеци антидекубитални свободна продажба, наемане. Безплатни НЗОК.

След инсулт, операция или други случаи довели до залежаване на болни или възрастни хора антидекубитален дюшек

Свободна продажба и безплатни през НЗОК Национална здравноосигурителна каса

При лежащо болни продължително време хора могат да се получат рани от залежаване наречени декубитуси. Антидекубитален пасивен или активен дюшек, матрак навреме поставен предпазва получаването на декубитални рани. Горната страна на матрака откъм лежащо болния е фабрично профилирана с прорези, специален профил позволяващ циркулация на въздуха под болния. Това са така наречените пасивни дюшеци. При активните антидекубитални дюшеци повърхността е съставена от множество надуваеми секции. При тях на няколко минути една част от тях периодично се надуват, а на друга част се изпомпва въздуха. След това се редуват. По този начин тялото на пациента не опира в дюшека постоянно на едно и също място. Това предпазва лежащия от получаването на декубитални рани вследствие залежаване в една и съща поза.

Важна промяна в реда на отпускане на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия съкратено  ПСПСМИ на хората с увреждания.

От 1 юли 2022 г дейността по предоставяне на ПСПСМИ от Агенция за социално подпомагане АСП се прехвърли в НЗОК Национална здравноосигурителна каса. Контрола по дейността от Агенция за хората с увреждания АХУ в ИАЛ Агенция за лекарствата. Актуална информация за промените в реда може да намерите на НЗОК Помощни средства получаване.

Правата на хората с увреждания включително и на възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни се запазиха, но се промени начина на издаване на одобрените разрешения от здравната каса.

Може да посетите магазина ни в центъра на София, да поръчате по телефона или да попълните формата за поръчки. Обслужваме всички населени места в страната. Живущите в чужбина също могат да поръчат за близките им в България и ние ще доставим избраното от тях.

Форма за поръчка

• 

Предоставяме безплатни пасивни и активни с надуваеми секции антидекубитални дюшеци през НЗОК Национална здравноосигурителна каса и свободна продажба

Възможности за получаване на Електрически активен дюшек с надуваеми секции и компресор за лежащо болни хора.

• С Одобрение на НЗОК с регистрационен номер и дата на издаване с изписаните помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия съкратено  ПСПСМИ с включените НЗОК-кодове правоимащите могат да ги получат от нас безплатно. Включително ако имат изписан антидекубитален дюшек и възглавница.

• Преди получено Одобрение на НЗОК предварително получаванесрещу депозит. Ако искате да се възползвате от тази възможност предварително ни се обадете за подробности.

• Свободна продажба без документи от НЗОК.

В лимита на НЗОК АСП

Въвеждаща информация

Антидекубиталния ефект се постига най-добре с използване на матраци съставени от много надуваеми секции при така наречените „активни антидекубитални дюшеци и системи“. На 4-5 минути автоматично компресор сменя надутите секции с не надути и обратното.

Важна насочваща информация за лежащо болни хора!

Ако трябва да избирате между пасивен антидекубитален дюшек и активен антидекубитален дюшек трябва да имате предвид следното:

Пасивните антидекубитални дюшеци( матраци) са подходящи за болни на легло, които през денонощието не са постоянно на леглото, стават самостоятелно или с помощта на други. Активните антидекубитални дюшеци(матраци с надуваеми с компресор секции) са подходящи и задължителни за лежащо болни, които 24 часа в денонощието са на легло, не могат да се обръщат сами в леглото и не стават от него.

Може да закупите, може да наемете активен антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери  За хора до 120кг дюшек антидекубитален

 

0223005 антидекубитален дюшек за лежащо болни с тегло до 120кг

 

Условия за наемане на антидекубитален дюшек

 

Условия за наемане на антидекубитален дюшек MobiakCare модел 0223005 с помпа(компресор) и матрак с въздушни камери

-При получаването се заплаща стойността на матрака с въздушни камери 120лв. Поради хигиенни и медицински съображения матрака с въздушни камери не се връща и  остава собственост на клиента.

-При получаване на помпата(компресор) се заплаща гарантиран депозит 100лв.

-След изтичане на наемния срок, при  връщане на помпата(компресор) във вида в който е получен – работещ  и без издрасквания и механични повреди по него, здрава и не повредена фабрична опаковка на комплекта, гарантирания депозит от 100лв се връща напълно и клиента наел помпата(компресор) заплаща само стойността на наема:
-сумата на наема се изчислява като  броя на наетите календарни дни се умножат по 3лв на календарен ден, започвайки от деня на получаване. Деня на връщане на помпата(компресор) се счита за нает.
Минимален срок на наемане-5 дни.

Пример:
Платени 100лв гарантиран депозит при получаване на помпата(компресор).

Ползване 5 календарни дни 5х3=15лв.
При връщане на помпата(компресор) във вида в който е получен – работещ и без издрасквания и механични повреди по него, здрава и не повредена фабрична опаковка на комплекта, се връща пълния размер на гарантирания депозит 100лв
Клиента наел 5 дни помпата(компресор) заплаща наем 15лв

При не върната от клиента до 30 дни от получаването помпа(компресор) същата остава собственост на клиента.

√ С депозит от 220лв. получавате антидекубитален дюшек

с възможност за възстановяване на сумата за депозита

Плащайки  220лв депозит получавате веднага антидекубитален дюшек:

1. Който поставяте на леглото на лежащо болния и предотвратявате получаването на рани от залежаването.

2. До като кандидатствате или чакате помощта за закупуване отпускана от Агенция за социално подпомагане

Може да поставите под лежащо болния антидекубиталния дюшек и да чакате помощта. Когато получите помощта ще си възстановите дадената сума от 220лв.

3. Имате възможността да си възстановите сумата от депозита кандидатствайки в Агенция за социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване.

  Важно! За да се възползвате от тази възможност важна е датата на издадената заповед от АСП за отпускане на помощта и документите които ние издаваме в тази връзка. За да се възползвате от възможността за закупуване с помощ от АСП или да си възстановите сумата при предварително закупуване е необходимо да се съобразите при покупката на антидекубиталния дюшек с нашите указания в магазина.

√ На цена 120лв  резервен матрак за антидекубитален дюшек

Може да закупите само резервния матрак ако имате компресор или ако искате да имате резервен матрак.

√ Закупуване на антидекубитален дюшек с отпусната помощ от АСП

 Ако имате вече отпусната помощ за закупуване от нас може да получите веднага антидекубитален дюшек. Ще ви консултираме безплатно и на какви други помощни средства имате право на целева помощ за закупуване отпускана от Агенция за социално подпомагане

√ Закупен дюшек може да премине в наем.

Още една възможност когато болния вече няма нужда от дюшек

Архив до 1 юли 2022 г.

Важно! Правата на хората с увреждания включително и на възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни се запазиха и след 1 юли 2022 г, но се промени начина на издаване на одобрените разрешения от здравната каса.

Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г

Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ.

Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите.

Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

Пасивен антидекубитален дюшек на Пасивни дюшеци антидекубитални.  На тази страница може да намерите информация и за вентилирани матраци комплектовани с протектори водонепроницаеми или водонепропускливи

3 секционен дюшек разгънат 0808911

3 секционен дюшек cocopalm 0223018

Дюшеци 3 секционни за болнично легло

По-долу на страницата има информация за: закупуване свободна продажба и продажба с помощ от Агенция за социално подпомагане, наем на антидекубитални дюшеци. Спешно получаване на антидекубитални дюшеци преди помощта от АСП

Пасивен антидекубитален дюшек без калъф

Пасивен антидекубитален дюшек без протектора, калъфа

Пасивен дюшек MobiakCare 0808910 Bild 3

Пасивен антидекубитален дюшек с протектор, калъф с цип или ластик

Пасивните матраци и дюшеци могат да се ползват, както за леглото на лежащо болни така също и при здрави хора за всякакви други случаи

Например при възрастни хора, които се „изпускат“ в леглото, при напикаване при деца и възрастни пасивните антидекубитални дюшеци и вентилирани матраци могат да се ползват. За защита на дюшека, матрака на леглото могат да се използват калъфи и протектори  водоустойчиви или водонепропускливи   предпазвайки ги от урина и други екскременти.

Водоустойчив калъф протектор за матрак

Протектор калъф за матрак 0806634

Протектор калъф за матрак 0806634

калъф с цип

Протектор с цип за пасивен дюшек 0808910 Mobiak

Протектор с цип за пасивен дюшек 0808910 Mobiak

Оборудвано болнично легло

Оборудвано болнично легло

Принадлежности за леглото на лежащоболен

Антидекубитални системи

Ако лежащо болния вече има получени тежки декубитални рани вижте информацията на страница   рани от втори и трети етап и антидекубиталните системи

 

0808024 Система антидекубитална за 2 и 3 степен рани

0808024 Система Mobiak антидекубитална за 2 и 3 степен рани

Закупуване и наемане на антидекубитални дюшеци. Свободна продажба и безплатно получаване с помощ от АСП на антидекубитални дюшеци.

Може да закупите антидекубитален дюшек със собствени пари, може да получите безплатно такъв дюшек с помощ от Агенция за социално подпомагане/АСП/. Може докато чакате помощ от АСП предварително да получите и ползвате необходимия ви дюшек за болни на легло за да ги предпазите от декубитални рани. Може да наемете антидекубитален дюшек.

Антидекубитален дюшек за 220лв

Хора с неврологични заболявания

При преместване на лежащо болни хора трябва да се избягва какъвто и да е опън на кожата. Позицията в леглото трябва да е с глава, повдигната под наклон не повече от 30 градуса. По този начин се избягва приплъзване на тялото водещо до протриване на кожата, тъй-като човешкият скелет се движи в обратна посока на кожната повърхност. С облегалките за легло може да се избере подходящата позиция в леглото

Облегалки за легло

0807949 триъгълна облегалка за легло, възглавница

0807949 триъгълна облегалка за легло, възглавница

Облегалка синя 0808341 MobiakCare

Облегалка синя 0808341 MobiakCare

Кой има право на антидекубитален дюшек и възглавница?

Така зададен въпроса има няколко отговора.

  1. Всеки има право на антидекубитален дюшек и възглавница ако ги купи със свои пари. Не са необходими документи доказващи необходимостта от антидекубитален дюшек и възглавница 

       2. Ако искате да получите целева помощ от Агенция за социално подпомагане за закупуване на антидекубитален дюшек и възглавница и по този начин да ги получите безплатно трябва да сте лежащоболен и да отговаряте още на едно от следните условия:

тежки неврологични заболявания придружени с квадрипарези или хемипарези,  будна кома, терминално болен, усложнени невромускулни заболявания довели до принудително залежаване в една и съща поза/ППЗИХУ Приложение №7/

При заплащане в брой антидекубиталния дюшек се получава веднага.

Срещу депозит антидекубиталния дюшек се получава предварително и веднага преди кандидатстване или преди получаване на помощта от АСП, като се заплати стойността му/около 2 месеца време за кандидатстване и получаване на помощта/

Може да наемете за 3лв/ден антидекубитален дюшек.

Най-изгоден е антидекубиталния дюшек 0223005 на MobiakCare за хора на легло с тегло до 120кг.

Антидекубитална система от матрак, компресор, тръби

Антидекубитална система от матрак, компресор, свързващи тръби

Само за антидекубиталния дюшек 0223005 на MobiakCare

 

Депозит 220лв за получаване предварително и веднага преди кандидатстване или преди получаване на помощта от АСП. При получаване на помощта се заплаща цена равна на помощта от АСП.  Важно! За да се възползвате от тази възможност важна е датата на издадената заповед от АСП за отпускане на помощта и документите които ние издаваме в тази връзка. За да се възползвате от възможността за закупуване с помощ от АСП или да си възстановите сумата при предварително закупуване е необходимо да се съобразите при покупката на антидекубиталния дюшек с нашите указания в магазина.

Отдаване под наем на антидекубитален дюшек 3лв/ден. Условия за отдаване под наем на антидекубитален дюшек 0223005 

 

 

Технически параметри на антидекубитален дюшек 0223005 на MobiakCare

• За хора с тегло: до 120 кг.
• Пълен цикъл: 8 мин.
• Матрак 190х90х6.5 см. по каталожни данни
• Тегло на: компресора/матрака: 2.3 кг./2.6 кг.
• Oпаковка: кутия с дръжка 29.5см.18хсм.х19.8см., тегло 4.8 кг.

Ако закупите антидекубитален дюшек в брой със собствени пари не са Ви необходими документи. За да се получи целева помощ от социално подпомагане и антидекубиталния дюшек да ви излезе безплатен е необходимо да се спазят изискванията на Правилника за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания.

Нямате време и намерение да кандидатствате в АСП за отпускане на целева помощ за закупуване на дюшек за болни на легло. В този случай антидекубиталния дюшек е предвиден за свободна продажба без каквито и да са медицински документи.

• Докато чакате целевата помощ от АСП вземате и ползвате антидекубиталния дюшек и се предпазвате от декубитални рани. Необходимото времето за получаване на помощта при издадена заповед от АСП  обикновено е един месец.

• Имате намерение да кандидатствате в АСП за отпускане на целева помощ за закупуване на антидекубитален дюшек. Времето за подготовка на документите, кандидатстване в АСП и получаване на помощта обикновено е около 2 месеца.

Трябва ви дюшек за болен на легло. Трябва ви антидекубитален дюшек, а нямате право на целева помощ от АСП. Други причини поради които не може да получите помощ за закупуване на инвалидна количка.

 За информация: Целева помощ от АСП за антидекубитален дюшек се отпуска при лежащо болни в случаите на будна кома, терминално болни, тежки неврологични заболявания придружени с хеми и квадри парези, усложнени невромускулни заболявания довели до принудително залежаване в една и съща поза /Приложение № 7 от ППЗИХУ/.

Антидекубитален дюшек може да закупите и получите веднага от  санитарния магазин „Воев“ на Руски паметник, София. Ако не сте в София може да попълните формата за заявка по-долу или да поръчате по телефона 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Изпълняваме поръчки за цялата страна.

Може да платите в брой в магазина, банков превод или наложен платеж при получаване с куриер

За още информация за обслужване на болни на легло хора на страницата по-долу има преки връзки за други помощни средства и санитарни материали.

Ако нещо ви затруднява обадете ни се на обявените стационарни телефони.

Въпрос зададен ми в etvoev@abv.bg от клиент. Публикувам го тук за да послужи като отговор и на други хора. Въпроси и отговори

07 04 2016 П.И. Безплатно получаване на антидекубитален дюшек

Господа, моля Ви обяснете ми как уж безплатно се получа антидекубитален дюшек, а трябва да се заплати.
Първо се купува и заплаща, а след като от Социално подпомагане изплатят средствата – това е помощта.Объркана съм.
Моля Ви, страшно много и бързо баща ми се нуждае от този дюшек.Става на рани.Помогнете му! Умолявам Ви.

Отговор на Георги Воев

Всичко е казано в Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилник за приложението му /ППЗИХУ/
Има определен ред за кандидатстване и отпускане на целева помощ от Агенция за социално подпомагане/АСП/ за закупуване на помощни средства.

Няколко общи положения:
1. Целева помощ за закупуване на помощни средства се отпуска по сметка на правоимащия.
 С тези пари правоимащия/или негов пълномощник/ от лицензирани фирми закупува помощните средства.
Технологичното време от кандидатстване пред АСП с необходимите документи до реално получаване на парите(ако бъде издадена Заповед за отпускане!) е около 2 месеца-това е съгласно ППЗИХУ
Има много подробности и изисквания които трябва да се спазят, за да не се получи отказ на АСП.
При отказ на АСП/Заповед за отказ!/ процедурата на обжалване е сложна и изисква време.

2. Имайки предвид писаното в т.1 аз препоръчвам на хората които се обръщат към нашата фирма да посетят магазина ни(ако са от София или техни близки в София) в центъра на София, за да получат конкретни указания.

3. В конкретния случай – При лежащоболен, който се нуждае спешно от антидекубитален дюшек, за да не получи рани от залежаване
нашата фирма  дава възможност веднага да се вземе дюшека, като се плати стойността му.
Когато се получи целевата помощ от АСП в сметката на правоимащия, правоимащия си възстановява дадената сума за дюшека.
Условията са описани на страница ….
На практика дюшека се получава безплатен за правоимащия, когато си получи помощта от АСП.

В моя сайт на специализираните страници има подробна информация и е желателно да се запознаете с нея или както писах по-горе може да посетите магазина ни за да изясним заедно Вашия случай и да Ви кажем какво конкретно трябва да направите.

Тъй-като Вие сте от Велико Търново можем веднага да Ви изпратим с наложен платеж антидекубитален дюшек, а в електронната ни поща да ни изпратите епикризи, ТЕЛК или каквито документи имате удостоверяващи диагнози и състоянието на баща Ви.
Ние ще Ви консултираме безплатно какво да направите за да получите целева помощ, ако баща Ви има право на нея.
Ако го имате времето за чакане, най-добре е първо да се получи Заповедта за отпускане на помощта от АСП и тогава да закупите дюшека.
В 10 дневен срок след подаване на необходимите документи в АСП, АСП е длъжна да се произнесе дали отпуска помощта, като издава Заповед за отпускане или Заповед за отказ.
Щом е издадена заповедта от АСП правоимащия ще получи в сметката си отпуснатите пари.
При летален изход за правоимащия след издаване на Заповед от АСП – има условия които да се спазят за да се получи отпусната помощ от АСП.

Ако нямате времето за чакане на издаване на Заповедта от АСП, обадете се на обявените ни телефони в сайта ни за да поръчате и да ви изпратим с наложен платеж антидекубитален дюшек.

За да се отпусне целева помощ от АСП възрастните хора трябва да имат съответните увреждания съгл. Приложение № 7 от ППЗИХУ
Може изобщо да не са постъпвали през живота си в болнично заведение и да нямат епикриза от болница или ТЕЛК(група инвалидност) въпреки това може да имат право на целева помощ от АСП. Както вече писах има много подробности и особености и за това се изяснява конкретно всеки случай преди да се каже какво да се направи.
Специализирани страници в моя сайт https://voevmedical.com/
Откази на АСП

Корупционни практики

Помощ за закупуване

Антидекубитален дюшек в брой и с помощ от АСП

Чаршафи еднократни за болни на легло. Хартиени медицински чаршафи за еднократна употреба с пласт от полиетилен 

Чаршаф еднократен на ролка

Чаршаф еднократен на ролка

Хартиени медицински чаршафи изработени от два пласта само хартия или хартиени чаршафи от два пласта, като единия пласт е хартия, а другия пласт е от полиетилен – ПЕ.

Медицинските чаршафи от два пласта, единият хартия а другият от полиетилен при напикаване или неволно изпускане в леглото предпазват леглото и обикновения дюшек или матрак от намокряне и повреда. Много практични чаршафи за еднократна употреба.

Ролки медицински чаршафи еднократни, хартиени, двупластови с полиетиленов слой

 Материал: хартия 100% целулозна, втори слой полиетилен ПЕ

Размери: Ширина на ролката 60см, дължина 50метра

                  Перфорация през 40см, брой на късовете 125 в една ролка

Цена: 11.50лв без ДДС на една ролка

Цена: 0.80лв за 0.80 метра единичен чаршаф при перфорация 0.40см

*1лв за 1 метър единичен чаршаф при перфорация 0.50см

Медицински чаршафи на ролки от двупластова хартия за еднократна употреба

 Материал: хартия 100% целулозна

Размери: Ширина на ролката 60см, дължина 50метра

                  Перфорация през 40см, брой на късовете 125 в една ролка

Цена: 9 лв без ДДС на една ролка

Цена: 0.60лв за 0.80 метра единичен чаршаф

         *0.80лв за 1 метър единичен чаршаф при перфорация 0.50см 

Други модели антидекубитални дюшеци активни и пасивни

Дюшеци антидекубитални

Помощни средства за лежащо болни хора

 За лежащо болни помощни средства

В раздел Дюшеци, легла може да намерите: антидекубитални дюшеци и възглавници, болнични легла, принадлежности за легла, за лежащо болни, лифтери и колани за вдигане на болни, облегалки за легло, чаршафи и калъфи за болнично легло

Предпазни калъфи протектори за матраци

Калъфи протектори за матраци

Протектори за лежащо болни

Протектори

Болнични легла

Болнично легло 0810069 оборудвано

Болнично легло 0810069 оборудвано

Болнично легло

Санитарни материали за еднократна употреба

Антибактериално безводно къпане на лежащо болни хора. Торбички за подлоги и тоалетни столове за еднократна употреба.

Подглоги и уринатори

Други помощни средства за лежащо болни хора. Обща информация за закупуване с помощ от Агенция за социално подпомагане или свободна продажба.

Помощни средства

Помощни средства за възрастни хора, болни, инвалиди и хора с увреждания

Специализирана страница за болни в къщи с пряка връзка  Болен вкъщи. Как да се грижим?

Още много информация  за това как да се грижим и обслужваме близките си възрастни и болни   хора, инвалиди и хора с увреждания, на какво имат право може да намерите на   главната страница на сайта

Можете да направите вашия избор и най-изгодно да закупите в брой различни помощни средства без да са необходими каквито и да са документи доказващи заболявания. Вижте информацията на страница Най-ниски цени на помощни средства

Обща информация за помощните средства. Безплатно получаване на помощни средства с помощ от Агенция за социално подпомагане и свободна продажба. Вижте и  главната страница на сайта

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
От 01 07 2022 г Договор със здравната каса НЗОК и регистрация в ИАЛ.

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни помощни средства с целева помощ от социално подпомагане и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.

Магазин за помощни средства  и медицински изделия на лицензираните фирми „Воев“ в Агенция за хората с увреждания, София, ул.Шандор Петьофи № 1, Пирогов – Руски паметник

02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280