Наем портативни мобилни, стационарни концентратори, бутилки | ВОЕВ За възрастни здрави и болни, инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК медицински изделия, помощни средства, санитарни материали

Импулсни преносими концентратори. Общо

• Портативен кислороден концентратор
как да изберем подходящия?
• Портативен концентратор AURA 5
• Прилики и разлики концентратори,
портативни, стационарни, бутилки?

Вижте повече

Наемане на кислородни концентратори, бутилки

Гърция

•Импулсни преносими концентратори
импулсно подаване ml/ дъх
• Стационарни концентратори
max 5л/мин и 10л/мин
•Леки кислородни бутилки

Вижте повече

Кислородна терапия, наем и продажба. Лечение

Гърция

ХОББ и кислородна терапия. В домашни условия дишане на медицински кислород от бутилки с медицински кислород, дишане от преносими или стационарни кислородни концентратори, наем и продажба. Консумативи и принадлежности за тях.

Вижте повече

BGtop