Столове за тоалет и баня

♦ Тоалетни столове и столове за баня.

 Инвалидни столове

Столове за тоалет и баня

 

За обслужване на трудно подвижни и лежащо болни хора.

 

Общи данни. Комбинирани столове

 

Комбиниран инвалиден стол за 250лв, хигиенен

Комбинираните столове служат в бита за тоалет и за баня . Освен това на тях може да се седи.  Когато се използват по-дълго време за седене подходящи са антидекубиталните възглавници, като допълнение към стола. Може да се ползва тоалетното легенче под седалката, като  се махне капака.

Възможности за получаване на инвалидни столове

 

Под наем           Поради хигиенни съображения не се предлага като възможност за комбинирани, тоалетни столове и столове за баня. Наем на други помощни средства.

Срещу депозит   Получаване веднага без да са необходими каквито и да са медицински и други документи

Безплатно с целева помощ от Агенция „Социално подпомагане“     Практически са необходими 2 месеца от кандидатстване до получаването на помощта за закупуване. За получаване веднага без да са необходими каквито и да са медицински и други документи може да се използва Срещу депозит и след като се получи помощта да се възстанови дадената сума за депозита.

 

 

Обща информация за инвалидните столове

Комбинирани столове, тоалетен стол и стол за баня

Надстройки за тоалетни чинии

 

Конструкциите на столовете са най-различни. Всеки който има нужда от тях може да избере най-подходящата конструкция и модел отговарящ на теглото му, начина му на живот, състоянието му и т.н.

Конструкциите и моделите  комбинирани столове за тоалет и баня може да разгледате и изберете от  Комбинирани столове

 

Тоалетни колички. Столове медицински, тоалетни

Тоалетни колички. Столове медицински, тоалетни

 

Вместо комбиниран стол може да се използват тоалетен/санитарен/ стол и стол за баня. Варианта за отделно използване на тоалетен стол и стол за баня позволява да се регулира височината на седалката, като се променя височината на краката на стола. Различните варианти се избират според заболяването и начина на използване.

Може да разгледате и надстройките за тоалетна чиния, които са алтернатива на тоалетните столове. Надстройките за WC са особено подходящи за да се обслужват хора след операции на тазобедрени стави. Те повдигат височината на тоалетната чиния.

 

Универсални надстройки за всякакви тоалетни чинии за повдигането им с 10 и 15см

 

При желание може да се консултирате с нас , за да направите правилния избор.

 

 

 

„Воев“ 02/8519962,8519375, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,

във ВХОДА на сградата,/етажа на нотариуса/ Не сме дрогерията на партера!!!

 

Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.  http://www.voevmedical.com/

BGtop