Въпроси и отговори

Зададени въпроси за правата им от хора с увреждания и възрастни хора, от близките им които се грижат за тях. Отговори и съвети

Получаването, правото им на помощни средства и отпускане на помощ за закупуването им.

 

Помощните средства във въпроси и отговори. Възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и правата им

 

"Воев" лого 25 години

В тази част I може да видите всички случаи от 2012г. до декември 2016г. Случаите след 17.12. 2016г. можете да намерите в част II.

Вижте и част II Въпроси и отговори за помощни средства, помощ за получаване за закупуване, права на хората
Част II Помощни средства, въпроси и отговори

В електронната ми поща etvoev@abv.bg  хората с увреждания и техните близки са задали конкретни въпроси отнасящи се до помощните средства и медицински изделия необходими за обслужването им в бита самостоятелно или с чужда помощ. По-долу са публикувани въпросите им с конкретни отговори с коментари.

 

Свързана тема   “ Министерство на труда и социалната политика. Въпроси и отговори. Разширен коментар на Георги Воев.   Социално министерство. Въпроси-отговори

 

 

Публикуваните по-долу въпроси и техните отговори са в пряка връзка с правата на хората с увреждания: Инвалиди с ТЕЛК, възрастни хора и хора с увреждания без ТЕЛК.

Подробна информация за правата на тези хора има на страница:  Права. Хора с увреждания

Случаите на отказ на Агенция за социално подпомагане и последващо отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства са подробно описани с документи, факти и съвети на

Откази АСП

 

Нашият съвет

Преди да предприемете каквото и да е,

                                        пишете ни на etvoev@abv.bg или посетете офис-магазина ни в центъра на София, ул.Шандор Петьофи № 1, 02/851 9962, 02/851 9375, 0888 803280 където ще  получите  съвети, какво да направите  съобразно вашият конкретен случай. По-добре е преди да отидете до личния лекар, ЛКК комисии или съответната териториална Дирекция ”Социално подпомагане” да ни се обадите.  Нашата консултация е безплатна. Така ще загубите по-малко време и ще знаете какво да направите. 

Кратко указание

Ако спешно трябва да решавате проблеми и въпроси свързани с помощни средства и медицински изделия необходими на възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания  запознайте се предварително с информацията по-долу

 

Наемане на помощни средства: инвалидна количка за 5лв/ден,  антидекубитален дюшек за болни на легло за 3лв/ден, проходилка за 2лв/ден, патерица или канадка за 1лв/ден

Наем на помощни средства

 

Закупуване на антидекубитален дюшек за 150лв предпазващ лежащо болни от получаването на рани от залежаване, инвалидна количка за 300лв, комбиниран стол за тоалет и баня за 250лв… Получаване веднага.

 

Продажба с депозит

 

Още възможности:

Най-ниски цени на помощни средства

 

Социална програма на фирми „Воев“

 

Свободна продажба

След като спешно решите получаването веднага на помощното средство  ще може да отделите време вие и вашите близки  нерви и търпение да търсите правата си от държавните институции.

 

Преки връзки за информация

 

Безплатно получаване на помощни средства с целева помощ от Агенция за социално подпомагане. Необходимо  време от подаване на молбата до получаване на помощта около 2 месеца. Помощ за закупуване Преди да предприемете стъпки за представяне на документите за кандидатстване запознайте се със съветите в Корупционни практики   Корупция при помощ от АСП.
 

Журналистическо разследване на списание ТЕМА

Да ограбиш инвалид

 

Помощни средства за трудно подвижни хора    За трудно подвижни помощни средства

 

Помощни средства за лежащо болни хора    За лежащо болни хора помощни средства

 

Бързо търсене на информация в сайта   Бързо търсене в сайта

 

Въпроси зададени на  в електронната поща на „Воев“

  E mail : etvoev@abv.bg   Отговори

 

Важно уточнение

Във връзка с многобройните обаждания на обявените ни телефони в санитарния ни магазин в центъра на София на  ул. Шандор Петофи № 1 правим следното уточнение: Компетентни и специализирани сме  в прилагането на Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ и Правилник за приложението му ППЗИХУ отнасящи се до помощните средства и медицинските изделия и правата на хората с увреждания в тази връзка

Не сме компетентни за: винетки за инвалиди, телефони за инвалиди, помощи извън целевата помощ за закупуване на помощни средства и т.н.

 

Важно!
Поместената по-долу информация има общ характер.
За да Ви бъдем от полза и да не губите излишно време , можете да ни се обадите по телефона и посетите офисите ни , за да получите конкретни указания за Вашия случай.

Отговорите са на Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД, удостоверение за регистрация № 99/11.02.2008 г. на Министерство на труда и социалната политика-Агенция за хората с увреждания.

Досега съм отговарял на много запитвания по електронната поща. Тъй-като предполагам че тези въпроси-отговори могат да бъдат от полза и за други хора ги публикувам с надеждата че ще им помогнат. Въпросите са автентични и не са редактирани дори когато има явни грешки в тях. Изписвам имената на задалите въпросите с инициали, за да запазя тяхната анонимност.

 

17.12. 2016 И.И. Получен отказ от АСП за ортопедични обувки и стелки с изтекъл срок за обжалване

Здравейте!Казвам се … от Пловдив.Пиша ви по повод на получен отказ от Соц.подпомагане – Пловдив за даване едновременно на 2 помощни средства – ортопедични обувки и стелки.Може би знаете за случая,при който служителите оказват натиск върху правоимащите лица,ако те получават повече от 1 средство – в заявлението да задраскат второто.Същото се случи и с мен,само че аз не задрасках нищо и сега получих писмо-уведомление,в което се казва,че соц.подпомагане-Пловдив обжалва протокола ми, издаден от ортопедична ЛКК пред ТЕЛК – Пловдив на основание чл.112 от Закона за здравето.Съгласно същия този закон,протоколи се обжалват в 14-дневен срок от издаването им,а моя протокол е издаден на 29.9.2015 г т.е социалните го обжалват 1 г по-късно.Освен това аз за миналата година получих и обувки,и стелки без никой нищо да обжалва-представих им документите и получих сумата за покупка на средствата.

Молбата ми е,ако е възможно да ми кажете пред кого да обжалвам това писмо на Дирекция соц.подпомагане Пловдив,тъй като давностния срок по чл 112 ал.1 т.2 отдавна е изтекъл.

Благодаря ви предварително!

Отговор на Георги Воев

Обжалването с доказателства, документи и мотиви се прави писмено до Регионалната дирекция социално подпомагане в случая Пловдив. Тя е по-горната инстанция. Ако и там получите писмен отказ следващата инстанция е Управление Социално подпомагане в МТСП.

Най-последното е в съда. В съда е безсмислено и затова го изключвам като вариант.

Подробности

Първо! От Вашето писмо не е ясно на коя дата служител на АСП е връчил  на Вас писмения отказ и сте се подписал че Ви е връчен. Това е важно за 14 дневния срок на обжалване.

Второ! Липсват важни подробности в информацията, която предоставяте в писмото си, като например: Уведомен ли сте писмено от АСП примерно през октомври 2015г. че АСП  обжалва пред по-горна инстанция медицинския протокол(АСП има това даден им от закона!)?

Така както описвате случая по всяка вероятност независимо от закъснението на АСП Вие сте изпуснал 14 дневния срок за обжалване и аз ще приема че е така, за да се опитам да Ви помогна с моя съвет какво да направите. АСП може да са обжалвали Медицинския протокол пред ТЕЛК, след това пред НЕЛК и т.н и е възможно формално да са спазили закона. Няма как да гадая без да разполагам с пълната документация по случая.

Най-важните правила при обжалване писмен отказ на АСП за целева помощ за закупуване на помощно средство: Внимателно се прочитат основанията за писменият отказ. Там ясно е казано въз основа на какво основание се прави отказа и в какъв срок може да се обжалва и пред кого. Сроковете за обжалване трябва да се спазят. Обжалването се прави в срок указан в писмения отказ, с доказателства и документи съгласно ППЗИХУ и много важно трябва да сте убедени че документите Ви са изрядни и имате правото видно в Приложение № 7 от ППЗИХУ за конкретното помощно средство.

Според мен това което може да направите:

  1. Да извадите нов Медицински протокол и да кандидатствате отново пред АСП. Ако получите писмен отказ, да спазите процедурата по обжалване и сроковете. Обжалването винаги се прави до по-горната инстанция. Вие кандидатствате в Териториална дирекция социално подпомагане Пловдив по место живеене по лична карта. Обжалването с доказателства, документи и мотиви се прави писмено до Регионалната дирекция социално подпомагане в случая Пловдив. Тя е по-горната инстанция. Ако и там получите писмен отказ следващата инстанция е Управление Социално подпомагане в МТСП.
  2. Можете да направите и друго: Да обжалвате решението на Териториална дирекция социално подпомагане Пловдив на базата на неспазване сроковете от дирекцията по закон(ако наистина има нарушение!)-това ще Ви е по-трудно, защото може би не сте спазили Вие срокове за обжалване или нещо друго не сте направили съгласно закона.

За информация! Във Вашият случай: Никъде в приложение № 7 на ППЗИХУ т.3, а и б не е казано че се отпуска помощ само за ортопедични обувки или само за стелки и правилно не сте зачертали сам едно от тях в заявлението си до АСП.

Но е казано че: стелки се отпускат … по медицински индикации при „диабетно стъпало“…,  а обувки при „…скъсяване на долен крайник с 5 и повече см. При липса на части, деформации или увреждания…“ Предполагам че отговаряте на всички изисквания, за да има смисъл да правите каквото и да е.

*ППЗИХУ Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания.

**Справка: Закон за здравето

 

Чл. 112. (1)  Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (… Агенцията за социално подпомагане…) се правят:
1. …
2.  срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;
3.  срещу решенията на ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;
4. …
(2) Заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК) могат да обжалват в 14-дневен срок решения на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при издаване на експертни решения за временна неработоспособност, и пред регионалния съвет по чл. 111.
(3) Регионалният съвет се произнася по жалбите в 10-дневен срок след повторна експертиза на временната неработоспособност, извършена от определена от него специализирана ЛКК съобразно вида на заболяването.
(4) В случаите на установено нарушение при издаването му регионалният съвет отменя обжалваното експертно решение, като работоспособността се установява с решението на повторната експертиза.
(5) Решението на регионалния съвет за отменяне на експертното решение и решението на повторната експертиза се изпращат на заинтересованите от експертизата лица (освидетелстваните, осигурителите и НОИ), както и на РЗОК.
(6) Обжалването на решението на ЛКК по реда на ал. 2 е пречка за обжалването му по реда на ал. 1, т. 2.
(7) Решението на регионалния съвет за отхвърляне на жалбата не е пречка за обжалване решението на ЛКК пред ТЕЛК по реда на ал. 1, т. 2. В този случай срокът започва да тече от получаването на решението на регионалния съвет.
(8) Решението на повторната експертиза може да се обжалва по реда на ал. 1, т. 2.
(9)  Обжалването по реда на ал. 1 – 8 на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. При обжалване, ако НЕЛК се произнесе след тримесечния срок с решение, с което се определя намалена работоспособност, вид и степен на увреждане, водещи до намаляване на първоначално определеното обезщетение, освидетелстваното лице не възстановява получената в повече сума.
(10) По реда на ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2 – 8 се обжалват и експертните решения по чл. 103, ал. 3 от заинтересуваните лица и разследващите органи или от органите на съдебната власт.
(11) За Националния осигурителен институт срокът по ал. 1, т. 1 и 2 започва да тече от постъпването на данните от издадените болнични листове по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), но не по-рано от представянето на удостоверенията по чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм., бр. 17 от 2016 г.).
Чл. 112а.  Съобщаването на решенията на ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите организации… – Агенцията за социално подпомагане… се извършва по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление, а освидетелстваното лице и осигурителите се уведомяват с писмо с известие за доставяне.

Разгледайте случаите, които съм описал на страница Откази на АСП с процедура по обжалване, документи и т.н.  Откази на АСП

18.12.2016 Допълнителни подробности изпратени ми от И.И. Пловдив към зададен въпрос от 17.12.2016 за Получен отказ от АСП за ортопедични обувки и стелки с изтекъл срок за обжалване

Здравейте!Да уточня някои неща,защото явно не съм се изразил ясно.На 29.9.2015 минавам на преглед пред ортопедична комисия,която  ми издава протокол,който протокол представям през м.октомври 2015 г пред ДСП-Пловдив заедно със заявление за отпускане на помощните средства,описани в протокола,проформа фактура,удостоверение за банкова сметка.Получавам заповед,че ми отпускат пар.сума за закупуване и изработка на ортоп.средства,а малко по-късно получавам и превод на сумата в банковата си сметка.Следва изработка и покупка на ортоп.средства,като аз през м.декември 2015 г представям пред ДСП-Пловдив разходооправдателни документи-приемо-предавателен протокол,оригинална ф-ра с касова бележка.Казано накратко-за миналата година съм получил всичко полагаемо ми се.Ако те са обжалвали тогава,защо ми приеха документите и ми отпуснаха сумата?Освен това аз за миналата година не съм получил никакво писмо,че някой някъде обжалва протокола.Проблемът настъпи едва тази година,когато отидох да подавам заявление,че искам и двете средства,но пак не съм получил писмен отказ-взеха ми документите,но ги отделиха настрани,маркираха ги с оранжево листче,а аз получих входящо листче без подпис и печат.Служителката ми каза устно,че ме праща на ТЕЛК.Единствения документ-уведомително писмо,в което пише,че ми обжалват протокола от ЛКК,получих на 17.12.2016 г,като изх.№ е от 14.12,а пощенското клеймо е от 15.12.2016 г.За това писмо никъде не съм се подписвал – то беше пуснато в общата пощ.кутия на входа.Като тяхното основание за обжалването е чл.112,само че по този член те отдавна са изпуснали срока,защото е трябвало 2015 г да обжалват,а не година по-късно.Затова потърсих съдействие.

Допълнителен отговор на Георги Воев във връзка с добавените обяснения на 18.12.2016 от И.И.   по случая

„…Проблемът настъпи едва тази година,когато отидох да подавам заявление,че искам и двете средства,но пак не съм получил писмен отказ-взеха ми документите,но ги отделиха настрани,маркираха ги с оранжево листче,а аз получих входящо листче без подпис и печат.Служителката ми каза устно,че ме праща на ТЕЛК.Единствения документ-уведомително писмо,в което пише,че ми обжалват протокола от ЛКК,получих на 17.12.2016 г,като изх.№ е от 14.12,а пощенското клеймо е от 15.12.2016 г …“

Вие сте в срока на обжалване. Както бях писал по-горе в моя отговор Закона за здравето дава правото на АСП да обжалват пред ТЕЛК и НЕЛК. Това е измисления от чиновниците в АСП вариант за доброволното отказване на правоимащите поради дългата и тромава процедура по обжалване. Не всеки правоимащ би продължил битката с чиновниците и чиновниците точно на това разчитат. 

Вие имате уведомително писмо(пощенско клеймо 15.12.2016) с изходящ номер за намерение на АСП за обжалване пред ТЕЛК.

Какво трябва да направите?

Продължението вижте в Част II на Помощни средства, въпроси и отговори
Част II Помощни средства, въпроси и отговори

;

 

20 10 2016 Р.М. Права с хроничен нефритен синдром, 80% т.н.р ТЕЛК

Искам да попитам какви права имам с  ТЕЛК с диагноза хроничен нефритен синдром, 80% т.н.р ТЕЛК.

Отговор на Георги Воев
По отношение на помощните средства-инвалидна количка, проходилка, тоалетен стол…
ако не сте трудноподвижен или лежащоболен нямате никакви права за получаване на помощ за закупуване.
Ако сте трудноподвижен или лежащоболен тогава можем да коментираме допълнително.
Може да кандидатствате(80% т.н.р. ТЕЛК имате!) с проект за безвъзмездна субсидия до 20 000лв.
Подробности съм публикувал на страница Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни
в сайта ми http://voevmedical.com/

За други права дали имате не съм компетентен.

 

08 08 2016 Д.К. Въпрос за втори протокол на ЛКК за помощни средства и страх от измама

Привет!Случайно попаднах на сайта Ви,търсейки отговори по повод засягащи ме въпроси за помощните средства за баща ми.Той претърпя исхимичен инсулт.Постъпвайки в отделение за рехабилитация,с мен се свърза човек,който ми предложи помощни средства.С охота се съгласих,защото имам нужда от тях.Четейки статийте Ви ризбарим,че някой се опитва да се възползва от състоянието на баща ми и моето невежество в момента.Имам нужда от съвет.Този човек незнам как,но ми донесе протокол в къщи от ЛКК…подписах го.В протокола пише ,че трябва да вземем матрак,тоалетен стол и възглавница.Възстановяването на татко протича добре и смятам,че няма да имам нужда от матрака и възглавницата,а по-скоро ще ни трябват проходилка или бастун…не съм сигурна какво по-точно.Въпросът,който ме вълнува много е,след като вече ЛКК е решила ,че ни трябват гореизброените помощни средства и да речем ни отпуснат средства за тях,дали като имам нужда примерно от бастун ще можем да вземем нов протокол?!Благодаря предварително за отделеното време!

Отговор на Георги Воев

Няма проблем да получите втори медицински протокол на ЛКК за проходилка и бастун. Баща Ви след възстановяването от лежащо болен(за лежащо болни се полага антидекубитален дюшек и възглавница) ще бъде трудно подвижен и като такъв има право на проходилка и четири опорен бастун. Териториалната Дирекция за социално подпомагане по место живеене по лична карта въз основа на ППЗИХУ(Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания) Приложение № 7 и представения протокол на ЛКК издава съответната Заповед за отпускане на помощта за закупуване. Парите по тази помощ ги получава баща Ви или упълномощено от него лице. Баща Ви може да бъде измамен ако упълномощи някого, който да представи документите в АСП и този пълномощник да получи парите от помощта вместо него.

След като получи баща Ви парите от помощта или ако Вие сте негов пълномощник получите парите само Вие можете да дадете парите на този за когото пишете „с мен се свърза човек,който ми предложи помощни средства“. Трябва да не се доверявате излишно за да не бъдете измамени.

С парите от помощта Вие може да си изберете от коя лицензирана фирма ще получите помощните средства, като посетите офиса или магазина им и си изберете.

Не се доверявайте на хора, които в къщи ще Ви ги донесат без да сте били в магазина или офиса им и без да сте ги избрали там.

Подробно съм писал по темата със злоупотреби на страница Корупционни практики

 

07 04 2016 П.И. Безплатно получаване на антидекубитален дюшек

Господа, моля Ви обяснете ми как уж безплатно се получа антидекубитален дюшек, а трябва да се заплати.
Първо се купува и заплаща, а след като от Социално подпомагане изплатят средствата – това е помощта.Объркана съм.
Моля Ви, страшно много и бързо баща ми се нуждае от този дюшек.Става на рани.Помогнете му! Умолявам Ви.

Отговор на Георги Воев

Всичко е казано в Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилник за приложението му /ППЗИХУ/
Има определен ред за кандидатстване и отпускане на целева помощ от Агенция за социално подпомагане/АСП/ за закупуване на помощни средства.

Няколко общи положения:
1. Целева помощ за закупуване на помощни средства се отпуска по сметка на правоимащия.
 С тези пари правоимащия/или негов пълномощник/ от лицензирани фирми закупува помощните средства.
Технологичното време от кандидатстване пред АСП с необходимите документи до реално получаване на парите(ако бъде издадена Заповед за отпускане!) е около 2 месеца-това е съгласно ППЗИХУ
Има много подробности и изисквания които трябва да се спазят, за да не се получи отказ на АСП.
При отказ на АСП/Заповед за отказ!/ процедурата на обжалване е сложна и изисква време.

2. Имайки предвид писаното в т.1 аз препоръчвам на хората които се обръщат към нашата фирма да посетят магазина ни(ако са от София или техни близки в София) в центъра на София, за да получат конкретни указания.

3. В конкретния случай – При лежащоболен, който се нуждае спешно от антидекубитален дюшек, за да не получи рани от залежаване
нашата фирма  дава възможност веднага да се вземе дюшека, като се плати стойността му.
Когато се получи целевата помощ от АСП в сметката на правоимащия, правоимащия си възстановява дадената сума за дюшека.
Условията са описани на страница ….
На практика дюшека се получава безплатен за правоимащия, когато си получи помощта от АСП.

В моя сайт на специализираните страници има подробна информация и е желателно да се запознаете с нея или както писах по-горе може да посетите магазина ни за да изясним заедно Вашия случай и да Ви кажем какво конкретно трябва да направите.

Тъй-като Вие сте от Велико Търново можем веднага да Ви изпратим с наложен платеж антидекубитален дюшек, а в електронната ни поща да ни изпратите епикризи, ТЕЛК или каквито документи имате удостоверяващи диагнози и състоянието на баща Ви.
Ние ще Ви консултираме безплатно какво да направите за да получите целева помощ, ако баща Ви има право на нея.
Ако го имате времето за чакане, най-добре е първо да се получи Заповедта за отпускане на помощта от АСП и тогава да закупите дюшека.
В 10 дневен срок след подаване на необходимите документи в АСП, АСП е длъжна да се произнесе дали отпуска помощта, като издава Заповед за отпускане или Заповед за отказ.
Щом е издадена заповедта от АСП правоимащия ще получи в сметката си отпуснатите пари.
При летален изход за правоимащия след издаване на Заповед от АСП – има условия които да се спазят за да се получи отпусната помощ от АСП.

Ако нямате времето за чакане на издаване на Заповедта от АСП, обадете се на обявените ни телефони в сайта ни за да поръчате и да ви изпратим с наложен платеж антидекубитален дюшек.

За да се отпусне целева помощ от АСП възрастните хора трябва да имат съответните увреждания съгл. Приложение № 7 от ППЗИХУ
Може изобщо да не са постъпвали през живота си в болнично заведение и да нямат епикриза от болница или ТЕЛК(група инвалидност) въпреки това може да имат право на целева помощ от АСП. Както вече писах има много подробности и особености и за това се изяснява конкретно всеки случай преди да се каже какво да се направи.
Специализирани страници в моя сайт http://voevmedical.com/
Откази на АСП

Корупционни практики

Помощ за закупуване

Антидекубитален дюшек в брой и с помощ от АСП

 

 

    28 03 2016 Г.У. Болнични за гледане на 82 годишна жена

      Бихте ли ми отговорили, какви документи ми са необходими за да ги подам в ТЕЛК и  кой трябва да ми ги издаде.
            Казвам се … работя като учителка в ПГЕЕ – …. В момента майка ми е в клиниката за съдови заболявания на мозъка в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив на бул. „Васил Априлов“ с инсулт. От клиниката  ми казаха, че личния лекар трябва на подготви пакета от документи, но той пък ми каза, че докъто тя е при тях в болницата е тяхно задължение да ми дадат искане за освидетелстване пред ТЕЛК, че майка ми има нужда от постоянни грижи, като лежащо болна.
                  Моля Ви да изброите всички необходими документи, които трябва да набавя, за  82 годишната ми майка, така че мога да получавам болнични за да я гледам. Мисля, че възрастните ни родители заслужават да завършат живота си достойно, добре обгрижвани.

Отговор на Георги Воев
Аз мога да Ви помогна само за необходимите помощни средства /инвалидна количка, тоалетен стол, проходилка и т.н./. Какви права има и как да получите помощ от АСП за закупуване на помощни средства. За болнични и други подобни въпроси не съм компетентен и не мога да Ви бъда в помощ.

Може да се възползвате от Чл. 53. /ППЗИХУ:

Целева помощ за придружител или за ползване на жестомимични услуги Съгласно чл. 51, чл. 52, чл. 53 и чл.53а от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/.

*Чл. 53. Трудноподвижни лица,

26 03 2016 П.Г. Еднократна помощ за преустройство на жилището

Здравейте,прочетох за вас в нет-а. Бих се радвала да ми разясните някои неща. Дъщеря ми пострада тежко при катастрофа през март 2014 г. С ТЕЛК 95 % инвалид с чужда помощ е.  Получихме всички помощни средства като количка,дюшек,възглавница и т.н. Но ми беше отказана категорично възможността да и  бъда личен асистент. Според законът на социалната политика,това,че съпругът ми работи не ми дава право на това. Получава инвалидна пенсия и пътни.  Има ли право на еднократна помощ за преустройство на жилището,ако то  не на нейно име,и ако има,каква е процедурата ?

Отговор на Георги Воев

Подобен въпрос ми бе зададен на 24 09 2015 П.Г Помощ за преустройство на жилище. 

 Болна съм от МС, Вече трудно ходя. Слава богу живея в къща и излизам на кратки разходки с проходилка-ролатор. Мъжът ми реши да смени бетонната настилка в двораза да бъде по глдко за мен. В края на краищата на мен само да изляза на двора ми стига.Имам и инвалидна количка с която ме предвижват на по-дълги разстояния. Аз имам ТЕЛК 95% инвалидност и имам право на помощ за преустроиство на жилището. Как мога да се възползвам от това, в случея на преустроиството на настилката.

Вижте по-долу на страницата подробния отговор. Отговора е актуален и за вашия случай.

01 03 2016 М.Ц Запитване за акумулаторна количка

Искам да попитам: Как става доставката,  поддръжката и ремонта на акумулаторни колички и други помощни средства за хора от провинцията? Със собствен транспорт ли доставяте акумулаторните колички и аксесоарите към тях, грижейки се за техния ремонт през годините, или разчитате на куриерски услуги?

Отговор на Георги Воев

Ние имаме магазин само в София.
Цената на акумулаторните колички е формирана за получаване от магазина ни.
Доставката е за Ваша сметка със Спиди ако ще Ви доставяме с куриерска фирма.
Ако количката сте е взели /или ще е вземете/ от нас можем да уточним всички интересуващи Ви подробности.
Ако количката е с помощ от АСП Вие имате право на безплатен транспорт/от АСП/ от провинцията до нашият магазин в София, за да направите Вашият избор на место.

24 02 2016 Д.Д. Въпрос за надстройка за тоалетна чиния, смяна на тазобедрена става и помощ от АСП за помощни средства

Майка ми й направиха операция за смяна на тазобедрена става в понеделник – 22.02.2016. Предстой да я изпишат до края на седмицата. Полагат ли й се някакви помощни средства от Социално подпомагане и какви документи са необходими за отпускане на тези средства?

Отговор на Георги Воев

За да Ви отговоря трябва да зная колко възрастна е майка Ви и има ли други заболявания. Ако сте от София най-добре е да посетите магазина ни.
Има много особености.
С две думи:
Ако е възрастна жена/например над 70г./ и е трудно подвижна за дълго,
има права за помощните средства проходилка, тоалетен стол и стол за баня, инвалидна количка и т.н. както инвалидите без да има група инвалидност-ТЕЛК.

Ако е само смяна на тазобедрена става и след няколко месеца ще се възстанови напълно  няма право на целева помощ от АСП за закупуване на помощни средства.
При смяна на тазобедрена става  е желателно да поставите надстройка за повдигане на тоалетната чиния.
За надстройка за повдигане на тоалетната чиния не се отпуска целева помощ от АСП.

От нас може да закупите със свои средства такава надстройка

25 02 2016 Д.Д Допълнителен въпрос

Благодаря за отговора. Майка ми е на 54 години, но е с решение на НЕЛК София с 92% инвалидност преди смяната на ставата. Има доста други заболявания приди да се ноложи да смени става – мизъчен инсулт, инсурина зависим диабет, дискови хернии, луксация на торакални прешлени и други.При това положение на какво има право исъответно какви документи са необходими за получаване ако има право на нещо, и след колко време се получават средствата.

„Ако е възрастна жена/например над 70г./ и е трудно подвижна за дълго,
има права за помощните средства проходилка, тоалетен стол и стол за баня, инвалидна количка и т.н. както инвалидите без да има група инвалидност-ТЕЛК. “

Допълненителен отговор на Георги Воев

След инсулт ако е лежащо болна:
тоалетен стол и стол за баня или комбиниран стол, инвалидна количка, антидекубитален дюшек и възглавница
След инсулт ако е трудноподвижна:
тоалетен стол и стол за баня или комбиниран стол, инвалидна количка, проходилка и 3 ли 4 опорни бастуни

Медицински протокол на оторизирана/която да има право за социално подпомагане/ ЛКК в който да са вписани помощните средства.
Заявление до Териториалната дирекция „Социално подпомагане“ по адреса по лична карта+Медицински протокол на ЛКК

Повече подробности има на страница Ред за получаване

Важно! За да не получите отказ прочетете страница Откази АСП
Ако сте от София, както Ви бях писал:

„Ако сте от София най-добре е да посетите магазина ни.
Има много особености.“

22.02. 2016 М.Ц. Въпрос за акумулаторна количка

Харесала съм си германска акумулаторна количка, която може да се внесе от Сърбия и е на достъпна цена – вмества се в лимита, който АСП отпуска за такива колички. Ако я поръчам чрез Вас, бихте ли могли да ми я доставите и за колко време? Ако ще отнеме много време, може ли трети човек да я внесе, но да ми я достави чрез Вас?

Отговор на Георги Воев


Не можем да сме Ви полезни със схемата на доставка, която ни предлагате.

С целева помощ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ се предлагат акумулаторни колички, които са в лиценза ни. За тях е осигурен гаранционен и извън гаранционен сервиз. Тези ремонти на практика са безплатни за получилия целева помощ от АСП.
Това което може би не вземате в предвид е че тези акумулаторните колички с помощ от АСП се предоставят за 10 години.
През този срок има ремонти, парите за които се предоставят също от АСП.

30 01 2016 М.П. Надстройки за повдигане на тоалетна чиния. Канадки. Документи

Въпросът ми е дали този артикул се финансира от социално подпомагане.
Надстройки за тоалетни чинии повдигащи тоалетната. Повдигнати тоалетни седалки.
Също ми трябват и канадки- от най-големия размер- за над 100кг . 
Какви документи са необходими?

Отговор на Георги Воев
Финансиране, целева помощ от социално подпомагане има за тоалетен стол, стол за баня или комбиниран вариант-комбиниран стол/ППЗИХУ, Приложение №7/.

Надстройките за тоалетна чиния не се финансират от социално подпомагане .
Може да закупите от нас надстройки за тоалетна чиния за повдигане на тоалетната чиния на свободна продажба.
Тоалетния стол поставен над тоалетната чиния/регулира му се височината/ може да изпълнява същата функция както надстройката.

Канадки за хора с тегло над 100кг
Канадки FDI Франция Comfort, Safe и Ergodynamic  са за хора с тегло до 130кг.
Тези канадки са с накрайник/тапа/ против приплъзване, а модела Ergodynamic е с амортисьор.
Документи: Заповед от ДСП Социално подпомагане за отпускане на целева помощ /14лв/канадка/.
За свободна продажба не са необходими документи.

Ако сте от София заповядайте в магазина ни в центъра на София.
Носете/може и копия/ на епикризи, ТЕЛК от които са видни диагноза и заболяване, за да Ви кажем какви са правата и възможностите Ви за целева помощ.
Специализирана страница с информация за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства: Ред за получаване.

Всяко помощно средство може да го вземете предварително и веднага плащайки му стойността, а парите в рамките на помощта от ДСП Социално подпомагане ще си ги възстановите след като получите помощта за него. Даваме такава възможност.

10 01 2016 Д.Ч. Изкачване на стълби

Интересувам се от цената на устройство за изкачване на стълби. Става дума за жилищна сграда в Ямбол, в която няма никакви подобни съоръжения. Апартаментът е на 1-я етаж, след 10 стълби само.

Отговор

Най-евтиният вариант е телескопична рампа.
Като начало с ролетка измерете дължината от първото до последното стъпало.
По тази дължина ще се ориентирате каква рампа Ви трябва.

Има и други варианти показани на страница Изкачване на стълби

28 12 2015 И.Х  Средства за откриване на фирма

Случайно намерих информация,че е възможно при одобрен проект човек с увреждане да направи фирма изцяло със средсва,който му се отпускат ,като подпомагане.Моля да ми кажете дали трябва да има навършени 18 години?Моят син навърши 15 години тази година,почти през цялото време съм била личен асистент на детето,той е с генерализирани разстройства в развитието,подвижен е,но има нужда от контрол в социалните контакти,защото е аутист.Учи в Помощното училище в Благоевград ,в 8 клас е тази учебна година.Поради състоянието на детето,немога да започна работа ,ако можем да започнем бизнес,ще бъде идеално за нас двамата.Моля Ви да ми кажете как да се информирам добре и да направя необходимото ,за да успеем да развием фирма.

Отговор на Георги Воев
Подробна информация съм публикувал на страница
Права на инвалиди, възрастни и хора с увреждания, болни
Може да се консултирате със специалистите в Агенция за хората с увреждания /АХУ/.
Агенция за хората с увреждания осигурява финансирането на проектите.
Има методика публикувана в сайта на АХУ по която се изготвят проектите и има изисквания към кандидатите.
Може би вариант е и Ваш близък или познат, колега … който има ТЕЛК с над 50% увреждания.

05 12 2015 Х.М. Защо не ми отпускат и как да получа акумулаторна инвалидна количка?

Помествам текста на писмото без да съкращавам от текста, като запазвам само анонимността на Х.М. Подчертаното в текста на зададения въпрос с удебелен шрифт е от мен.

 

Аз съм … Имам 2 висши образования.Завършил съм Музикалната академия и журналистика-задочно.Работих 35 г в радиото и ТВ като муз. журналист и режисьор на муз.предавания.Автор съм десетина песни и химна на …От 99-та г съм пенсионер и помагам на дъщеря си в обущарницата от време на време..приемам и предавам поръчките на клиентите.От една година имам проблеми с дирекцията за соц.помощ…Преди година ми правиха операция от рак на бъбрека в болницата  Св Анна Варна..Махнаха го…Имам диабет.получих  невропатия-не мога да се държа на крака…Преди 2 години ми дадоха 100%инвалидност  до живот в ТЕЛК -Св.Анна..През тази година от ДСП ми дадоха само една винетка без нищо  друго?…Тази година се явих на ЛКК-Св.Марина.Имам протокол за ак.инв.количка,.В ДСП обаче отказаха ,даже не ми дадоха и вх номер на молбата.Не били задължени.Получих писмо след 3 месеца да се явя на ТЕЛК отново на 13 октомври в СвАнна.

     Там не повярваха на протокола от ЛКК и отправиха в Неврологична клниика на СВ;Марина

  Там лежах 6 дни.? скенера,различни изселдвяния,всеки ден вливания  във вените….и така отново се явих на 15  ноември на ТЕЛК  вече с проходилка,защото ми е все по-трудно да вървя.Там ме отправиха за психопреглед? в поликлиниката на Св Марина .На 1 декември отново се явих в ТЕЛК-а и започнаха да ми правят въртели-….Трябвало да отида при психолога /или психиатъра/.Той ме пита,как се казвам,коя година сме ,какво работя,зная ли дали чичото на Г.Бенковски  е участвал в битката на Бородино …бил автор на 5  книги и не били платили нищо и му преиздавали трудовете и т.н. и   дали мога да карам инв.количка по улиците при това  движение и още щял съм да направя някоя катастрофа…….и т.н.    Отново се наредих на опашката пред шеста стая и лекарката ми  каза,че ще трябва да чакам до 13.30 за да ми отговори…Към 11.30 ме извика в стаята и ми каза,че не можели да решат…Трябвало да ми напишат характеристика от там където работя……….?!…      Отговорих ,че съм пенсионер и отивам да помагам на дъщеря си в обущарското ателие само за 3 часа -от 9 до 12-да приемам и предавам поръчките…Тогава трябвало да представя бележка от счетоводителката?..Не пита дали нямам нужда инв.количка,бастун,или канадка…….Завря ми чайника ,взех  проходилката и си  тръгнах…..В коридора лекарката ме пита отказвам ли да представя бележка….Обърнах се към нея и пред хората я наредих както си знам…….

      Сега не знам какво да правя.Четох някъде,че имам 14 дни да протестирам  и какво?Мога ли евентуално да ги съдя?И ще ми помогне ли това?.
      Дали да не се откажа?Ще съм ви благодарен ако ми отговорите.

Отговор на Георги Воев

Има една главна причина за да откажат Социално подпомагане отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна количка и тя е когато лицето няма увреждания както на горни така и на долни крайници/ръце и крака/и може да се придвижва сам. Допълнително важно условие е да е психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка-шофьорска книжка не е необходима.

Когато се явява лицето в ЛКК или в Социално подпомагане с помощта на проходилка, бастун, патерица, канадка или обикновена инвалидна количка, но става от нея и се придвижва без нея това означава че може сам да се придвижва и не му е необходима акумулаторна инвалидна количка. Дори да има вече издаден Медицински протокол от ЛКК от Социално подпомагане са в правото да му откажат акумулаторна инвалидна количка след като се придвижва сам.

При обжалване трябва да се спазят следните условия:

-при издаден Медицински протокол от ЛКК се завежда с входящ номер Заявление с приложени всички документи по закон в Териториалната дирекция за социално подпомагане по адреса на личната карта

-при получен писмен отказ за отпускане на целева помощ в написания в отказа срок за обжалване се прави писмено обжалване пред по-горната инстанция-Регионалната дирекция за социално подпомагане с прилагане на необходимите документи и обосновка съгласно мотивите за отказа.

Най-добре е да разгледате случаите описани на страница Откази на Агенция за социално подпомагане. Там са описани действителни случаи с мотивите за отказ и последващите действия за получаване на акумулаторна количка въпреки първоначалния отказ.

Във Вашият случай ако сте се явили в ЛКК или Социално подпомагане в обикновена рингова инвалидна количка придвижвана не от Вас а от придружаващ, защото не можете сам посредством ринговете да се придвижвате с инвалидната количка едно от условията е спазено.

Щом сам се придвижвате с проходилка, според състоянието и уврежданията най-много може да имате нужда от обикновена рингова инвалидна количка с която сам да се придвижвате – така е според закона

П.П Институциите са длъжни да приемат с входящ номер подадено Заявление от Вас, но е тяхно право да Ви откажат исканото от Вас ако не отговаря на изискванията на закона. Когато служебни лица Ви откажат да получат от Вас писмено Заявление и да издадат входящ номер можете да им го изпратите с препоръчано писмо с обратна разписка. Обратната разписка е документ удостоверяващ получаване на изпратеното от Вас.

19 11 2015 Д.Л. Улесняване на положението на лежащо болен

Здравейте, гледам лежащо болен. След катастрофа е наранен гръбнака и следваха вече два месеца и, за съжаление, още много време на легло. Операцията е на гръбнака. Следваха инструкции от лекарите да не се лежи на гръб, но това е практически непосилно дори на здрав човек. Оказва се, че след три седмици в реанимация го изведоха оттам с чудовищен декубитус около опашната кост. На практика обаче се изисква болния да не лежи на раните, а нямаме нищо освен обикновено болнично легло. Моля ако имате идеи как бихме могли да улесним положението чрез помощни средства, които предлагате и дори сте чули за тях, моля пишете ми.

Отговор на Георги Воев

Ще маркирам помощните средства за лежащо болен и ще укажа страниците където можете да намерите подробна информация и указания. Вие според вашият конкретен случай ще прецените, кои може да използвате.

  1. Антидекубитален дюшек/ или антидекубитална система при по-тежки случаи/.

Поставят се на леглото  под болния, за да го предпазят от декубитални рани, рани от залежаване.

2. Облегалка за легло. Наклона се регулира от легнало до полулегнало и седящо в леглото положение.

Облегалки за легло

3. Колан за вдигане на болен.

4. Комбиниран стол за тоалет и баня и инвалидна количка.

Комбиниран стол за тоалет и баня

Инвалидна количка

Инвалидна количка с падащ гръб/ облегалка/ и стъпенки с подбедрици. Става на легло, като наклона на облегалката се регулира.

5. Санитарни и хигиенни материали при лежащо болни хора

а/ Ръкавици за сухо измиване и без изплакване с вода на тяло, глава и коса. Шапки за измиване на глава и коса без изплакване с вода.

Безводно къпане

б/ Пликове, торби за еднократна употреба с вложки супер абсорбент превръщащ течностите в желеподобна маса, гел

 

Cleanis Care Bag торбички

-за тоалетни столове, подлоги

-уринаторни торбички и торбички за повръщане

6. Подлоги, уринатори

Подлоги и уринатори

 

Вижте информацията в обзорните страници Помощни средства за лежащо болни хора и Как да се грижим за лежащо болен.

24 09 2015 П.Г Помощ за преустройство на жилище

 Болна съм от МС, Вече трудно ходя. Слава богу живея в къща и излизам на кратки разходки с проходилка-ролатор. Мъжът ми реши да смени бетонната настилка в двораза да бъде по глдко за мен. В края на краищата на мен само да изляза на двора ми стига.Имам и инвалидна количка с която ме предвижват на по-дълги разстояния.

Аз имам ТЕЛК 95% инвалидност и имам право на помощ за преустроиство на жилището. Как мога да се възползвам от това, в случея на преустроиството на настилката.

Отговор на Георги Воев

Отговора на Вашият въпрос се съдържа в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ чл. 50:
Как се отпуска еднократно целева помощ от 600лв, на какви условия трябва да отговаряте и какво да направите за да я получите.

Чл. 50. (1) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.
(2)  За получаване на целевата помощ по ал. 1 се подава заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към която се прилагат следните документи:
1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон;
2. документ, съдържащ данни за доход на член от семейството през последните 12 месеца;
3. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
4. лична карта (за справка).
(3) Социален работник от дирекция „Социално подпомагане“ извършва оглед и удостоверява със социална анкета, че преустройството е извършено с цел осигуряване свободно придвижване на човека с увреждане.
(4) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска по предложение на социалния работник.
(5) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 20 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1. Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.
(6)  Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявлението, в 7-дневен срок от издаването й.
(7) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(8)  Заповедта по ал. 7 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.

 

 11 07 2015 М.К Какъв е редът за получаване на помощ от АСП за закупуване на 1) KY811/ 2С 10 несгъваем тоалетен стол; 2)Универсална проходилка модел180.

 

Отговорът на Георги Воев

Отговора на Вашият въпрос се намира в сайта ми http://voevmedical.com/ на страници:

Помощ от АСП за закупуване

Има много подробности свързани с диагноза, състояние, възраст, документи  и …
За да Ви отговоря точно трябва да се запозная с подробности по Вашият случай.
Вие или Ваш близък може да посети магазина ни в центъра на София, Пирогов-Руски паметник на ул. Шандор Петьофи № 1, да носите всякакви медицински документи каквито имате. Ще Ви консултираме безплатно.
Ако нямате тази възможност може да ни ги сканирате и изпратите по електронната ни поща.

В конкретния случай:

За да получи нуждаещият се от Агенция за социално подпомагане целева помощ 72лв за проходилка и 205лв за тоалетен стол за закупуването им и на практика да ги получи от нас безплатно е необходимо:

 Без значение от възрастта, без значение дали е инвалид/с ТЕЛК/, без значение дали е лежал в болница и без значение какво е материалното му състояние, трябва да отговаря на следните условия:

1. Да има увреждания и да отговаря на изискванията на Приложение № 7 от Правилник за приложение на Закон за хората с увреждания/ППЗИХУ/
Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно

  1. Да подготви съгласно ППЗИХУ необходимите документи и със заявление с приложените документи да кандидатства за помощ от АСП.

Внимание!!! Ако не представите необходимите документи съгласно изискванията на ППЗИХУ може да получите писмен отказ от АСП, резултата да е отрицателен процедурата по обжалвания да се проточи много месеци.

Ако всичко е както трябва направено:

Заявление до АСП+Медицински протокол ЛКК/или ТЕЛК в който са вписани проходилка и тоалетен стол/

Следва:

издаване на Заповед за отпускане на целева помощ от АСП

превод на парите във Вашата сметка

закупуване от нас

отчитане в АСП с документите издадени от нас удостоверяващи закупуването

В заключение: Не е толкова сложно колкото изглежда, но трябва подробно да се запознаете преди да предприемете конкретни действия.
В тази връзка нашата безплатна консултация/ако се запознаем подробно с вашият случай/ може бързо да ви ориентира какво да направите.
Не е желателно да ни звъните по телефона за подробна консултация. Пречи се на нашата работа и освен това в медицинските документи има подробности и термини, които са важни за нашият отговор.

01 06 2015 В.П. Въпрос свързан с отпускане на Помощ за преустройство на жилището

ЗДРАВЕЙТЕ.БИХ ИСКАЛА ДА ВИ ПОПИТАМ ЗА СЛЕДНОТО.ЩЕ РАЗШИРЯВАМЕ,ВРАТАТА НА ХОЛА,НО ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНИ ЦЯЛАТА ДОГРАМА,ВЕ4Е СМЕ ПУСНАЛИ ПОРЪ4КАТА /ЩЕ СЛОЖИМ PVC/НЕ МУ БЕШЕ ВРЕМЕТО,НО ДА МОЖЕ ДА ИЗЛИЗА БОЛНИЯТ С ИНВ.КОЛИ4КА НА ВЪН НА ТЕРАСАТА,ТАЗИ ПРОМЯНА ДАЛИ ЩЕ МИ Я ПРИЗНАЯТ ЗА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ В АСП ,КАЖЕТЕ МИ КАКЪВ Е РЕДА.ГОЛ.НИ СИН Е С 100ПРОЦЕТА ОТ ТЕЛК ПОЖИЗНЕН.ПОЗДРАВИ И ЛЕКА РАБ.СЕДМИЦА.

Отговор на Георги Воев

              Вижте предишни въпроси и отговори публикувани на тази страница:

Вижте 18 01 2015 И.Г. Въпрос за целева помощ 600лв. за преустройство на жилището

Допълнително питане от В.П.

ЗДР. БИХ ТЕ ЛИ МИ ПОМОГНАЛИ ЗА МОЯ ВЪПРОС.ПОЗДРАВИ.

             Допълнен отговор на Георги Воев

Отговора на Вашия въпрос се съдържа в чл.50
от Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ

Чл. 50.
  Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност

/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане,
които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв.
за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца
е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

Сина Ви отговаря на:
над 90 на сто трайно намалена работоспособност
придвижва се с инвалидна количка
средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца-аз не го зная

Ако сина Ви отговаря на всички условия в чл.50 от ППЗИХУ може да кандидатства
за получаване на целева помощ в размер до 600 лв.  за преустройство на жилище

 

28.05.2015 Б.А Въпрос за катерач на стълби Yack. Осигуряване на достъп достъп до обществена сграда.

Във връзка с осигуряване на достъпна среда в обществена сграда бих желал да получа информация за цени на катерачи от серията YACK.

Отговор на Георги Воев

Цената на катерачи на стълби от серията YACK – Италия, са 7900 лв, с ДДС и с доставката.
  Доставям ги като индивидуални поръчки и ги нямам на склад.
  Необходимо време за доставка 20 дни след плащане на половината сума.
  Такъв катерач съм доставил на община Троян.

 

03 05 2015 Н.П. Възрастен 80 годишен, инсулт, акумулаторна инвалидна количка

Здравейте, моят дядо над 80 години след експертиза Телк е определен със 100% инвалидност с придружител. В потвърждение прилагам копие на документа. Тъй като има затрудненуе с предвиждането, намираме за необходимо и облекчаващо да ну осигурим електромоторно задвижвана количка. Не сме сигурни какви други неща и привилеги би ногъл да ползва той. Моля за вашата компетентна консултация по имехл.

Отговор на Георги Воев

В кои случаи се отпуска целева помощ от АСП за  акумулаторни инвалидни колички подробности има
 в раздел  Права и проблеми на страница Откази на АСП в сайта http://voevmedical.com/
Откази АСП

Във Вашият случай по изпратения ТЕЛК в електронна ми поща е изписана диагноза ИМИ-исхемичен мозъчен инсулт.

Небходимо е:
1. Медицински протокол от ЛКК

 ИМИ исхемичен мозъчен инсулт- ако не може да се придвижва сам в инвалидна рингова количка, увреждания на краката +увреждания на ръцете
2. Удостоверение от психиатър че е в състояние да управлява акумулаторна инвалидна количка
Това са изискванията на които трябва да отговаря Вашият дядо.

 

29 03 2015 А  Запитване за дюшек и други помощни средства

Здравейте,попадна ми вашият сайт,дали сте една брошурка на дъщеря ми и искам да попитам за баща ми,който е трудно подвижен,не може да отиде по-далеч от входната врата-какви права има и за какво помощно средство?Има телк,че е инвалид,диабетик и съвпътстващи сърдечни заболявания.Относно за болките в краката личният му лекар не може да му помогне и я караме така….праща го на профил от време на време и толкова.Баща ми е на 76 години,бивш пожарникар и се опасявам,че с пенсия от 300 лв,няма да му се отпусне помощ,а най вероятно трябва сам да си заплати.Живота му преминава в легнало,или в седнало положение.Ако имате време,ще очаквам да ме посъветвате как да постъпя?Благодаря!

Отговор на Георги Воев

Най-добре е Вие или Ваш близък да посетите магазина ни в центъра на София.
Да носите копие или оригиналите на епикризи и други медицински документи каквито имате.
“ …Има телк,че е инвалид,диабетик и съвпътстващи сърдечни заболявания.Относно за болките в краката…“
С колегите ми ще уточните случая и те ще Ви ориентират на какво има право и какво трябва да направите за баща си.
За да Ви бъдем полезни няма как само по това което сте ми писали да Ви отговоря какво да направите.
За да ползвате правата си според закона, трябва да се направят конкретни неща в зависимост от това какво пише в ТЕЛК , епикризи, заболявания, диагнози и т.н.

20 03 2015 E.J.  Злоупотреба с помощта отпускана за помощни средства. Корупционни практики.

Незнам дали е удачно да се обръщам към вас относно този случай,но само вашата фирма ми излиза в гугъл при търсене на информация относно „АСП помощни средства“

Казуса ни е следния на кратко:
Баба ми няма Телк,но е на легло след инсулт(80г). Вуйчо ми,решава явно да злоупотреби с това и играейки в комбина с негов приятел,работещ в „Социалното“ водят нотариус при баба ми.Тя прави пълномощно вуйчо ми да я представлява пред АСП за получаване на съответната количка,дюшек и т.н След няколко седмици,без комисия,лл и каквито и да било др.документи,парите(около 1200-1300 лв) постъпват в сметка на баба ми,от където чрез картата и биват изтеглени от вуйчо ми. До ден днешен няма никакви колички,матрак,и каквото и да било др.помощни средства получени в дома на баба ми.
Въпроса ми към Вас е как е възможно да се е случило това,без да е минала цялата процедура по решението за отпускане на тези средства и какво мога да направя аз( тъй като живея в чужбина) тоест към кого да се обърна за помощ?
Разбирам от сайта Ви,че е наказуемо,ако парите не бъдат усвоени по предназначение и не се върнат в 7 дневен срок. Уплашена съм за баба ми,защото цигани ги излъгаха преди дни с голяма сума и бих искала да предотвратя всякакви недоразумения и проблеми за тях!
Благодаря Ви предварително и ще съм безкрайно благодарна,ако ми помогнете и съдействате с информация!

Отговор на Георги Воев

Ще се опитам да Ви помогна с информация как се отпускат парите от Агенция за социално подпомагане.

За да се отпуснат пари от Териториалната дирекция Социално подпомагане/ постоянния адрес по лична карта/
е необходимо да се направи следното:
1. Да се подаде заявление+Медицински протокол от ЛКК за необходимите помощни средства.
По всяка вероятност вуйчо Ви с пълномощното е подал документите.
Това е по закон и няма нарушение.

2. В 10 дневен срок след подаване на заявлението се издава Заповед за отпускане на помощта. В случая 1254лв.
Инвалидна количка 486лв+комбиниран стол 331+антидекубитален дюшек 372+възглавница 65лв.
В Социално подпомагане при получаване на Заповедта има подпис и име на получил- лично или от пълномощника.

3. След като се издаде Заповедта на другия месец се превеждат парите/1254лв/ на лицето по банкова сметка или по пощенския адрес.
В случая това е посочено в пълномощното и в заявлението при подаване на документите.

4. С преведената сума 1254лв са закупени с фактура на стойност 1254лв+касов бон+Приемо-предавателен протокол
Инвалидна количка 486лв+комбиниран стол 331+антидекубитален дюшек 372+възглавница 65лв.
Фактурата +касов бон+Приемо-предавателен протокол са издадени от лицензирана фирма в Агенция за хората с увреждания.
Възможно е тук вуйчо Ви да е платил част от сумата на фирмата, а с останалата част от 1254лв да я прибрал за себе си.
Ако е така, вуйчо Ви не е получил от фирмата помощните средства, за да стане корупционната схема.
Той не е дал помощните средства на баба Ви, защото реално не ги е получил.
Може вуйчо Ви да е направил и друго:
Да е получил Инвалидна количка +комбиниран стол +антидекубитален дюшек +възглавница от лицензираната фирма в Агенция за хората с увреждания,
а да ги е продал в санитарни магазини или дрогерии.

5. С издадените от лицензираната фирма Фактура+касов бон+Приемо-предавателен протокол се отчитат парите в Териториалната дирекция Социално подпомагане.
В Приемо-предавателния протокол има име и подпис на получилия помощните средства.

В Социално подпомагане може по ЕГН на баба Ви да проверите дали са отчетени парите-може да опитате по телефона или да направите запитване по електронната поща.
Ако вуйчо Ви не е отчел парите в Териториалната дирекция Социално подпомагане с Фактура+касов бон+Приемо-предавателен протокол и ако той ги е изтеглил от банковата сметка, то той носи отговорност.

Ако вуйчо Ви е отчел парите в Териториалната дирекция Социално подпомагане с Фактура+касов бон+Приемо-предавателен протокол, а  баба Ви не е получила Инвалидна количка +комбиниран стол +антидекубитален дюшек +възглавница то:
– през следващите 6 години тя не може да получи Инвалидна количка +комбиниран стол
– през следващите 3 години тя не може да получи Антидекубитален дюшек +възглавница
Защото вече е ползвала правото си.

При всички случаи щом имате съмнение че е злоупотребено с помощта трябва да уведомите Териториалната дирекция Социално подпомагане за да извършат проверка по случая.

А може би вуйчо Ви все още чака превода на парите и затова баба Ви няма помощните средства?
/ вижте описаното в т.3 /
След издаване на Заповедта за отпускане на помощта на следващия месец/обикновено в края на месеца/ се превеждат парите от Социално подпомагане.

Тъй-като всичко това е в сферата на предположенията може изобщо да няма злоупотреба от страна на вуйчо Ви.

06 03 2015  Й. Такси за помощни средства

Наложи се да ни издадат Протокол за ЛКК за помощно средство, но лекарят ни написа бележка за сума, която трябва да платим на касата на болничното заведение, за да ни издаде и подпечата въпросния протокол. Засега не сме платили нищо – не може една количка да струва над 300 лв., а исканата сума да бъде наполовина и то в брой. Редна ли е и законна ли е такава практика и към кого бихте ни посъветвали да се обърнем по казуса?

Отговор на Георги Воев

Ако обясните малко повече може би ще съм Ви по-полезен.

Може би става въпрос за две различни неща:
1. Издаване на Медицински протокол на ЛКК.
Ако имате направление № 3 от личния лекар и сте се явили Вие болния пред ЛКК
 Не трябва да Ви вземат такса за издаване на Медицински протокол на ЛКК.
Направление № 3 служи за таксата.
Независимо от това в някои болници искат допълнително да се плати такса от 30 или 40лв/според болницата как си са определили/
 освен направление № 3.
Другия случай в който се иска да платите такса от 30 или 40лв/според болницата- те си определили таксата/ е когато болния не се е явил пред ЛКК, негов близък представя пред ЛКК необходимите документи и вземат таксата  все едно че са посетили болния в къщи.
2. Ако лекаря Ви иска повече от 30-40лв може би става въпрос за корупционните схеми.
За да Ви отговоря за тях трябва да дадете повече информация.

Ако не сте се запознали с корупционните схеми описани в сайта ми http://voevmedical.com/
на страница Корупционни практики прочетете страницата. Може би там ще намерите отговорите.

27 02 2015 В.Д

Майка ми падна и счупи дясна тазобедрена шийка, но така, че се наложи да сменим ставата с изкуствена. Преди десетина години счупи лява тазобедрена става, но тогава я коваха, защото имаше възможност за това. отделно е чупила коляно на ляв крак и положението е много сложно.  Тя е освидетелствана от ТЕЛК инвалид I група с 95.2 % с чужда помощ. Какви помощни средства биха могли да и отпуснат за да може да и се облекчи живота?

Отговор на Георги Воев

По всяка вероятност майка Ви е трудно подвижна. Ако е така има право на инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня, 1 или 2броя четириопорни бастуни/ или проходилка/. Обаче ако е лежащо болна вместо 1 или 2 четириопорни бастуни/ или проходилка/ може да получи целева помощ за антидекубитален дюшек и възглавница. Инвалидната количка се отпуска ако майка Ви не може сама да се придвижва поради увредени долни крайници. От Вашия въпрос не е ясно колко възрастна е майка Ви и дали може сама да се придвижва без чужда помощ. В случая  инвалид I група с 95.2 % с чужда помощ според закона не определя помощните средства ако не са изписани в ТЕЛК. Без да зная диагнозата, съдържанието на ТЕЛК/или епикризи ако има/ и състоянието-трудно подвижна или лежащо болна няма как да Ви дам точен съвет.

 

23 01 2015 Русе Получени втора употреба от АСП  помощни средства.

Здравейте.Имам въпрос относно получаването на инвалидна количка чрез АСП.От месец април 2014 г. майка ми е на легло със счупена тазобедрена става.Месец юни дойде комисия и с протокол и дадоха втора употреба антидекубитален дюшек и стол за тоалетна и баня.От един месец насам майка ми се опитва да сяда на стола.Решихме да й вземем инвалидна количка за да може да се предвижва.Пак ли трябва да се мине процедурата за издаване на протокол за ползване на друго помощно средство?Какви документи ще са ви необходими за да задвижим процедурата и да получим от вас  количка-нова или втора употреба?Ние сме от Русе.Имате ли представители в града,и ако не, то доставката до нашия град колко ще струва?

Отговор на Георги Воев

Когато са получени помощни средства втора употреба от Агенция за социално подпомагане имате право да получите нови неупотребяване помощни средства. Това Ви право произтича от факта че съгласно закона /ППЗИХУ/ нови антидекубитален дюшек се дава за 3 години , а стол за тоалетна и баня за 6 години експлоатационен срок. След като са втора употреба не могат да имат 3 години за дюшека , респективно 6 години за стола експлоатационен срок.

Внимание. Важно! Трябва да проверите с какъв документ сте взели дюшека и стола-протокол от АСП и пише втора употреба или с пълен комплект документи/фактура+касов бон+приемо-предавателен протокол/, които сте подписали. В първия случай сте получили втора употреба, а във втория по документи сте получили нови за  3 години за дюшека , респективно 6 години за стола експлоатационен срок. .

За инвалидна количка трябва да кандидатствате отделно и да представите всички необходими документи-медицински протокол или ТЕЛК/ако пише инвалидна количка/

 

П.П. 26.01.2015 Благодаря за бързия и изчерпателен отговор.Ще погледна документите за получените помощни средства и ще направим необходимото за получаване на инвалидна количка.

 

 

22 01 2015 Ц.П Въпрос за целева помощ за преустройство на жилището?

Дядо ми е с пенсия 270 лв., има решение от ТЕЛК – 95% без чужда помощ 1ва катагория с ампутиран крак под коляното. Въпроса ми е има ли право на целева помощ за преустройство на жилището?

Вижте отговора на 18 01 2015

 

18 01 2015 И.Г. Въпрос за целева помощ 600лв. за преустройство на жилището

Обръщам се към вас относно съвет касаещ вуйчо ми,който е напълно инвалид.

Живее в област Велико Търново в село в община Свищов. Обитава къща, която трябва да се преустрои за да може да използва пълноценно инвалидната количка т.е има нужда от покупка на строителни материали. При него е доста сложно тъй като разчита само на инвалидната пенсия.Живее с другия си брат, който също е военен инвалид и взима много малка пенсия. Сина му не работи, нает е като гледач или както там се казва на заплата към социалните като помощник.
Може ли да се възползваме тази година,близките месеци от тази еднократна помощ в размер до 600 лв за нужния ремонт за да може да излиза с количката поне на двора на слънце? Мисля, че тази сума ще е достатъчна.

Отговор на Георги Воев

Отговора на Вашия въпрос се съдържа в чл.50
от Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ

Чл. 50.
  Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност
/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане,
които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв.
за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца
е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.
Ако вуйчо Ви отговаря на условията в чл.50 от ППЗИХУ може да кандидатства
за получаване на целева помощ в размер до 600 лв.  за преустройство на жилище 

И.Г. Отговор

Ще се борим за тая помощ, но според информация от интернет, за да се отпуснат тези пари,то 1-во трябва да се предоставят фактури за извършения ремонт. Това ако наистина е така, то вуйчо ако има тази опция за ремонт въобще няма да четем каузи в правата му …

И това важи и за опцията за безплатно лечение в някой санаториум … Държавата не поема лечението му, а той трябва да си го заплати, а ако тя прецени после ще му възстанови парите.

 

12 12 2014 Ц.Д    ТЕЛК 80%, преференции

Имам 80% ТЕЛК решение, диабед, какво мога да ползвам като преференции.

 

Отговор на Георги Воев

Така зададен въпроса не мога да Ви отговоря конкретно.
Каква е възрастта Ви, състоянието Ви-придвижващ се сам без проблемно, трудно подвижен или лежащо болен, уврежданията от диабета и имате ли други заболявания? Аз мога да Ви съветвам само за необходими помощни средства и медицински изделия, Вашите права в тази връзка ако зная подробности. Също така мога да Ви съветвам за възможността за получаване на субсидия за самостоятелен бизнес.
За всичко останало не съм компетентен и не мога да Ви помогна с информация.

 

 09 12 2014 П Б Помощ 1200лв

Искам да попитам след като не уча и не работя,но съм трудно подвижна и не мога да ползвам транспорт за инвалиди тъй като живея на село и единственият начин е да бъда откарана до някъде е с автомобил,има ли вариант да ми бъде отпусната споменатата сума от 1200 лв. ТЕЛК-а ми е 100% И през 2006 г. закупихме употребяван автомобил със собствени средства за който не платихме МИТО.

 Отговор на Георги Воев
Вашите права са описани в Правилник за прилагане на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ

Чл. 48. (1)  Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход.
(2) Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия:
1.  да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
2. да са работещи или учащи се;
3. да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.
(3)  Целевата помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено от правоимащото лице до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, а за лицата под 18-годишна възраст – от техните законни представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(4) …
(10) Помощта по ал. 1 може да се ползва повторно след изтичането на 5-годишен срок от предишното й получаване.

 

11.11.2014 семейство Ч. Помощ за приспособление за управление на автомобил

синът ми е със 100 % инвалидност, поради дисфункция на долни крайници. Има ли право на отпускане на помощ за приспособление за управление на автомобил по чл.42? Имаме отказ от местните социални служби с мотив, че не отговаря на изискванията по приложение 7, поради това, че не е с дисфункция и на долни и на горни крайници, а само на долните. Според Вас можем ли да обжалваме и на какво основание?
Благодарим предварително.
сем. Ч
Отговор на Георги Воев
Преди моя отговор кратка справка за изискванията на закона.
Целевата помощ се отпуска на основание Правилник за приложение на закон за интеграция на хората с увреждания/ППЗИХУ/, чл. 48 и Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1
Преди да отговоря публикувам точните текстове от ППЗИХУ
 Чл.42 няма отношение към причините за отказа.
Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1  от ППЗИХУ
Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия
в) приспособления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и долни крайници
Медицински условия за отпускане
Дисфункция, която налага приспособяване на органите за управление на автомобила.
 Чл. 48. (1)  Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход.
(2) Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия:
1.  да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
2. да са работещи или учащи се;
3. да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.
(3) Целевата помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено от правоимащото лице до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, а за лицата под 18-годишна възраст – от техните законни представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(4) Към заявление-декларацията по ал. 3 се прилагат следните документи:
1. копие от свидетелство за регистрация на личното моторно превозно средство или фактура за извършено приспособяване;
2.копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
3. документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството;
4. лична карта (за справка).
(5) При необходимост дирекция „Социално подпомагане“ може да изисква и други документи.
(6) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1. Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.
(7)  Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявлението, в 7-дневен срок от издаването й.
(8) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(9) Заповедта по ал. 8 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.
(10) Помощта по ал. 1 може да се ползва повторно след изтичането на 5-годишен срок от предишното й получаване.
 Край на цитатите от ППЗИХУ
===============
Вие пишете:
 „…Имаме отказ от местните социални служби с мотив, че не отговаря на изискванията по приложение 7, поради това, че не е с дисфункция и на долни и на горни крайници, а само на долните…“

Отговора на Георги Воев

Така както сте написали, местните социални служби явно грешат. Те бъркат наименованието на приспособлението с Медицинските условия за отпускането му. Никъде в Медицинските условия за отпускането му не е записано изискване че трябва да има дисфункция на горни и долни крайници едновременно. Приспособлението е в зависимост от увредените крайници-или долни или горни. Не така стои въпроса с акумулаторна количка, но това е друг казус.

Задължително обжалвайте пред Регионалната дирекция социално подпомагане. Има срокове.

Така както сте написали имате право на целева помощ за приспособления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и долни крайници.

Проверете дали отговаряте и на другите условия по чл.48

Ако имам пълния текст на  мотивите за отказ-задължително трябва да е писмен отказа, мога да Ви дам допълнителни указания по казуса.

 

22 09 2014 Г.С

Позволявам си да Ви занимавам със следния проблем:
Синът ми на и 13 г и има ТЕЛК 92 % преосвидетелстван от 08 Юли 2014 г, с дата на инвалидизация 01.05.2001 г-дата на раждане,94 % срок 2 г.
След тези 2 г не съм викана от ТЕЛК, нито съм вземала стотинка за детето,дори и нормални детски. 
Постоянно по болници,3 операции,нови болести,без никаква помощ;) Затънахме в борчове, а от социалните се чудят защо не сме били попълнили при тях молба през годините. Е как ….като никой не ми казава, че без да сме викани в ТЕЛК мога искам каквото и да е ..От социалните отказват да изплатят от 1 до 3 години назад. Защо и аз не разбрах, около 7 000 за 3 години. По форумите четох, че в различните градове, в различни ситуации, де плащат, де не плащат. А дори не знам към кого да се обърна и какво да предприема. Бясна съм и ……обезверена

Отговор на Георги Воев

Мога единствено да Ви помогна със съвет за помощните средства. За тях съм компетентен.
Ако зная уврежданията и диагнозата/диагнозите/ мога да Ви бъда полезен и да Ви кажа какво да направите, за да получите на практика безплатно помощни средства. Включително сина Ви може да получи безплатно скутер/акумулаторна количка, с който да ходи на училище и т.н.

За съжаление за другото-за детски, за месечни помощи, добавки и т.н. не съм запознат и не мога да Ви помогна.
Най-добре е да се опитате да получите подробна информация от Дирекция „Социално подпомагане“.
Ако имате късмет може да попаднете на компетентен и човечен служител, които да Ви информира за правата на сина Ви.
Може да поискате и среща с Началник отдела или Директора в  Дирекция „Социално подпомагане“ ако не са Ви обърнали достатъчно внимание служителите.

Може да прочетете и Правилника за приложение на закон за интеграция на хората с увреждания/ППЗИХУ/.

Така например има цял раздел Месечна добавка за социална интеграция:

Чл. 28. Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща при извършено балнеолечение или рехабилитационни услуги в обекти, отговарящи на стандартите по Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ (обн., ДВ, бр. 85 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 67 и 92 от 2010 г.). Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги се представя в едномесечен срок от крайната дата на ползването им в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.
(2) Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.
(3) Добавката се ползва, когато не се получава на друго правно основание.

Чл. 29. Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.
……

Г.С.  23.09.2014 Много Ви благодаря за бързия и изчерпателен отговор! Бъдете живи и здрави!  

 

08.09.2014 Р.Д от Пловдив      Въпрос за болнично легло

Моля да ми отговорите болнично легло влиза ли в списъка на помощните средства за инвалиди.
Синът ми има решение на ТЕЛК-98% неработоспособност с чужда помощ което вече изтича.
На 24.09.14 му предстои преосвидетелстване от ТЕЛК.
През 2011 г. пострада много тежко при автомобилна катастрофа.Отстраниха му хранопровода и миналата година в Пирогов му направиха пластика.
От тогава до днес той не може да лежи в хоризонтално положение защото получава рефлукси, аспирира и започва да се задушава.
Преди по-малко от месец в следствие на непълноценното хранене падна и си счупи шийката на тазобедрената става.Отново операция, винтове в костта и най-малко 6 месеца не трябва да стъпва на счупения крак.
Сега още повече му е необходимо удобно легло-имам предвид болнично легло на секции, най-вече заради проблема с новия хранопровод.
Въпросът ми е – има ли право на помощ от соцалните служби или трябва сами да си го закупим.
Отговор на Георги Воев

Не се отпуска от Агенция за социално подпомагане целева помощ за закупуване на болнично легло.

Трябва да го закупите със собствени средства.

Целева помощ се отпуска само за антидекубитален дюшек за лежащо болни, който да се постави под болния за да не получи рани от залежаването.

Вместо скъпо болнично легло проверете вариант с подматрачна рамка/от три секции/ поставена на леглото.
В големите мебелни магазини може да ги намерите.

Също така може да използвате и облегалка за легло    облегалки за легло

 

19.08.2014 В.М Въпроси за: Целева помощ за преустройство на жилището

Антидекубитален кръг, гаранционен срок на комбиниран стол

 

ЗДР.Г-Н ВОЕВ,ИМАМ ПИТАНЕ КЪМ ВАС.НАЛОЖИМИ СЕ ДА ЗНАМ КОЛКО ГОДИНИ Е ГАРАН.СРОК ЗА КОМБИНИРАНИЯТ ТОАЛЕТЕН СТОЛ/ПОЛУ4ЕН Е НА 01 09 2011/ЗА СИНА МИ КОЙТО ИМА ТЕЛК 100 ПРОЦЕНТА,ПОЖИЗНЕНО НА 35Г,БИХТЕ ЛИ МИ ПИСАЛИ.ПОКРАЙ ТОВА,РАЗБРАХ ОТ ДРУГИ ЛИЦА,КОИТО СА ВИ ПИСАЛИ,4Е ИМАЛО И ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩЕ.ЗНАЕТЕ ЛИ ЗА КЪКВО ТО4НО СЕ ОТНАСЯ.АЗ ЩЕ ВИ КАЖА.ИСКАМЕ,ДА СЕ СМЕНИ ДОГРАМАТА НА СТАЯТА,КАДЕТО Е ДЕТЕТО,ЗАДА МОЖЕ ДА СЕ РАЗШИРИ ВРАТАТА И ТАКА ДА МОГА ДА ГО ИЗКАРВАМ НА ТЕРАСАТА С КОЛИ4КАТА.ПРО4ЕТОХ,ДОСТА ПИСМА НА КОИТО ОТГОВАРЯТЕ,МНОГО 4ОВЕШКИ И У4ТИВО.ПОЗДРАВИ И ЩЕ 4АКАМ ОТ ВАС ПИСМО.

Допълнително зададен въпрос:

ЗДР.Г-Н ВОЕВ.ОТНОВА ВИ ПИША И ПАК С ПИТАНЕ.ДОСТА ПОПРО4ЕТОХ,ЗА СРЕД.ЗА ИНВАЛИДИ.ЗНА4И ОСВЕН ОСНОВНИТЕ РАБОТИ,КОИТО ПОЛУ4ИХМЕ,КАТО;СТОЛ,КОЛИ4КА,ВЪЗГЛАВНИЦА И ДЮШЕК,ИМАЛО И КОЛОН ЗА ВДИГАНЕ НА БОЛНИ,АНТИДЕКУБИТАЛНИ КРЪГОВЕ.ТЕЗИ НЕЩА КАК МОГА ДАГИ ПОЛУ4ИМ И ЗА НАС.МАЙ МНОГО ВИ НАТОВАРИХ,НО ВИЕ ЩЕМИ КАЖЕТЕ ИСТИНАТА.ПОЗДРАВИ.

Отговор на Георги Воев

Целева помощ за преустройство на жилището в размер до 600 лв. се отпуска еднократно от Агенция за социално подпомагане /АСП/ при определени условия съгласно чл,50 от Правилник за приложение на закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/.
Отнася се за деца и възрастни с ТЕЛК над 90% придвижващи се с инвалидна количка, на които средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

Преустройството на жилището би трябвало да е свързано с достъпа на жилището на нуждаещият се, за да се придвижва с инвалидната количка.
Основание за това е следния текст от ППЗИХУ

„…че преустройството е извършено с цел осигуряване свободно придвижване на човека с увреждане.“

Разширението на вратата за свободно придвижване с инвалидната количка и излизане на терасата може да бъде основание за искане на такава целева помощ, ако отговаряте и на условието за дохода  на член от семейството.

Точният текст на чл.50 от ППЗИХУ гласи:

Чл. 50. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) За получаване на целевата помощ по ал. 1 се подава заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към която се прилагат следните документи:
1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон;
2. документ, съдържащ данни за доход на член от семейството през последните 12 месеца;
3. (доп. – ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
4. лична карта (за справка).
(3) Социален работник от дирекция „Социално подпомагане“ извършва оглед и удостоверява със социална анкета, че преустройството е извършено с цел осигуряване свободно придвижване на човека с увреждане.
(4) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска по предложение на социалния работник.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., доп. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 20 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1. Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявлението, в 7-дневен срок от издаването й.
(7) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. – ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.) Заповедта по ал. 7 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.


Въпроса за комбинирания стол

Гаранционен срок 12 месеца
На всеки 2 години гуми и лагери през АСП – на практика безплатно
Един основен ремонт през АСП – на практика безплатно

Допълнителния въпрос за :
КОЛОН ЗА ВДИГАНЕ НА БОЛНИ,АНТИДЕКУБИТАЛНИ КРЪГОВЕ.ТЕЗИ НЕЩА КАК МОГА ДАГИ ПОЛУ4ИМ И ЗА НАС

За тях не се отпуска целева помощ от АСП. Купуват се свободна продажба.

 

 

09 август 2014г. Д.Д   Въпрос за закупуване на скутер със заболяване ДЦП

/Аз съм инвалид от раждане заболяването ми е детска церебрална парализа /2 група/ по жизнено
Подвижен съм но трудно ходя
Въпросът ми е имам ли право на акумолаторен скутер безплатно защото не мога да си го позволя скъп ми е за закупуване
Имам решение на ТЕЛК
Аз съм на 54г и трудно се предвижван нямам семейство майка ми е на 75г болна
Нямам книжка за МТС

Отговор на Георги Воев

Със заболяване детска церебрална парализа /ДЦП/ имате право на целева помощ от Агенция за социално подпомагане / АСП/ в размер на 3019лв.
Правото Ви на такава помощ произтича от уврежданията, които ДЦП е нанесла, а именно увреждания на ръцете и краката. Тези увреждания не позволяват сам да се придвижвате с обикновена рингова инвалидна количка посредством ринговете й.
С помощта от 3019лв Вие може да закупите от лицензирана фирма акумулаторна количка тип скутер и на практика да получите скутера безплатно.
Фирма „Воев-София“ ЕООД е такава лицензирана фирма -удостоверение 099/2008  МТСП-Агенция за хората с увреждания. Обслужваме всички населени места в страната с помощни средства.
За да получите помощта от 3019лв необходимо е да представите в Дирекция „Социално подпомагане“ДСП/ по адреса на личната Ви карта:
-Медицински протокол на ЛКК
-Удостоверение от психиатър че сте в състояние да управлявате акумулаторна количка
-Молба до ДСП
Не необходима книжка за управление на МПС

Трябва да внимавате при подготовката и подаване на комплекта документи в ДСП, за да не получите отказ за помощта.
При отказ на ДСП процедурата е сложна и продължителна във времето.
Препоръчваме предварително да ни се обадите на телефоните ни 02/851 9962, 02/851 9375 или посетите магазина ни в центъра на София на ул. Шандор Петьофи № 1 за повече подробности.
Информация по въпроса има на страниците във сайта ми  www.voevmedical.com
„Права, инвалиди, хора с увреждания, възрастни“
„Права и проблеми
– „Откази АСП“

                      – „Въпроси и отговори“
-„Корупционни практики“
„Социално министерство“- „Въпроси и отговори“

Освен скутера имате право и на помощ за закупуване на:
-тоалетен стол и стол за баня или комбинирания вариант-комбиниран стол

Може да кандидатствате с проект за собствен малък бизнес и да получите безвъзмездна субсидия/ не е кредит/ в размер на 20 000 лв.
За тази възможност вижте в „Права, инвалиди, хора с увреждания, възрастни“

 

* Въпрос зададен ми във форум на 01.07.2014. Национална мрежа на хората с увреждания. Помествам и отговора, тъй-като може да представлява интерес и за други хора

Днес ампутираха на баба ми /77г./ левият крак. Десният беше ампутиран преди седмица. За нещастие при нея процеса се разви за един месец и дойде като гръм от ясно небе. Искат да я изпишат в четвъртък. Никой не ми дава насоки какво да правя. По принцип аз се грижа за баба си, но не съм медицинско лице и сега в главата ми изникват куп въпроси, на които не мога да получа отговор. Обръщам се към Вас със огромната молба да коментирате.
1. Когато я изпишат, как да процедирам с превръзките на раните, как се сменят, може ли да ангажирам медицинско лице?
2. Как стои въпросът с инвадилизирането?
3. Трябва ли да купя специално легло или матрак?
Понеже съм с две малки деца, едното от които бебе, вярвам, че няма да ми бъде леко, но ще направя всичко за жената, която ме е отгледала. Но не зная от къде да започна…. Пиша и плача, най-вече защото можеше и да не се стигне до тук, ако не ни размотаваха като добитък /казваха, че тя не е спешен случай, назначиха доплер след 20ти ден и ангиография след месец/. Съзнавам, че тя е възрастна, но е човек… За отношението в болницата не ми се говори.
Съжалявам, че пиша толкова хаотично, но се чувствам тотално обезверена, а в главата ми е каша.
Ще бъда безкрайно благодарна за всяко едно мнение и препоръка.
С най-добри пожелания!
Маргарита

Отговор на Георги Воев

Това което може да направите:
1. Преди да я изпишат от болницата може да проверите/по интернет например/ болниците за долекуване в региона където е болницата или региона в който живее баба Ви. С направление № 7 за хоспитализация/личния лекар го издава/ може същия ден след изписването да я закарате в болница за долекуване. Там ще е под лекарско наблюдение няколко дни/10 или 20 дни/. Предстоят и в болницата ще е безплатно по клинична пътека.
Това може да го уредите и да се уговорите с болницата преди изписването.
Моята възрастна майка преди няколко години мина по този път.
По този начин ще спечелите време да решите какво да направите по-нататък.
Ако става въпрос за София болници за долекуване има в Кокаляне,Ботунец/Кремиковци ЕАД/ и други.
2. Известно време баба Ви ще е лежащо болна и за да не получи рани от залежаване след като я изпишат трябва да и подложите антидекубитален дюшек.
3. За да я обслужвате по-нататък в къщи ще са ви необходими помощни средства за закупуването на които може да получите целева помощ от Териториална дирекция „Социално подпомагане“ по адреса на личната карта. За целева помощ не Ви е необходимо инвалидизиране/ТЕЛК/.
За инвалидизирането ще Ви е необходимо повече време, но то може да остане на по-късен етап-ако има нужда от ТЕЛК!

Още информация

4. Преди изписването помолете лекуващите лекари в болницата да впишат в Епикризата текста: „лежащо болна, заема принудително положение в леглото. Нуждае се от антидекубитален дюшек, инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня.“
Проверете в болницата има ли неврологична или ортопедична ЛКК, която има право да издава медицински протокол на ЛКК за помощните средства. Ако има такава ЛКК с изписването искайте и Медицински протокол от ЛКК за помощните средства: антидекубитален дюшек, инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня

Ако укажете болницата където е баба Ви /Многопрофилна-МБАЛ, Областна МБАЛ, Университетска- УМБАЛ и т.н./, какви други заболявания и епикризи има може би ще мога да Ви посъветвам още нещо . При нужда може да ми пишете на електронната ми поща etvoev@abv.bg
=========================

23.06.2014г. Въпрос за инвалидна количка

А.П 23.06.2014г.Здравейте,
скоро се навършват 6 години от инцидент, който претърпях, и в резултат на който се придвижвам с инвалидна количка.
ТЕЛК-а ми е 100% инвалид с чужда помощ. Доколкото разбрах сега ми се полага нова инвалидна количка.
Въпроса ми е какво точно ми се полага по закон?
Благодаря предварително.
Отговор на Георги Воев
За да Ви отговоря трябва да зная подробности.
Заболявания, диагнози, състояние/трудно подвижен или лежащо болен/, какви помощни средства има изписани в ТЕЛК-а и т.н.
Тогава мога да кажа какво Ви се полага.
% инвалидност и групата нямат значение за помощните средства. Има значение заболяването, диагнозата, състоянието.
Ако сте взели инвалидна количка с помощ от Агенция за социално подпомагане преди 6 години имате право на нова без да връщате старата.
Поздрави Георги Воев
www.voevmedical.com

 

20.06.2014 Д.Й.  Ремонт на инвалидна количка получена за ползване от друг човек.

Уважаеми г-н Воев, аз съм на 74г.,живея в София и  нямам ТЕЛК. Имам букет от заболявяния- диабет тип 2,високо кръвно , флеботромбоза, остеоартрит ,но най ме тормозят 2-те дискови хернии. Движа се трудно . Излизам 2-3 пъти седмечно с помощта на ролатор, а в къщи се обслужвам с помощта на рингова количка,която получих от една приятелка/.Беше на покойната и майка./За съжаление тази сутрин седалката се откъсна от рамката- 4 винта се счупиха- явно всичко старее. Освен това гумите са в окаяно състояние. Може ли да се направи ремонт на ринговата количка?Ще Ви бъда безкрайно благодарна, ако ми кажета на кога да се обадя и имам ли право на безплатен ремонт?

С уважение и в очакване….  тел. 02 86… или 08…

Отговор на Георги Воев

Здравейте Госпожа Й..,
За да Ви помогна с ремонта на количката трябва да зная модела и да проверя възможността за ремонта й.
Ако не е получена от нас количката, може би няма да мога да помогна с ремонта й или ще се окаже твърде скъп за Вас.
Състоянието на количката така както сте го описала е такова че може би не може да бъде ремонтирана.
Имайки предвид годините Ви-74г. и Вашето състояние най-добре е да кандидатствате за помощ за закупуване от Агенция за социално подпомагане/АСП/.
Така ще получите нова количка и възможност за безплатен ремонт следващите 6години.
Също така ще може да получите и други помощни средства безплатно.
За съжаление чака се около 2 месеца за получаване на помощта.
Ако желаете да кандидатствате за помощ от АСП ние ще Ви консултираме безплатно какво да направите.
Докато получите помощта или ако не желаете да кандидатствате за помощта от АСП, може да се възползвате от възможностите на нашата социална програма.

Социална програма „Воев“ дюшек, количка , стол

http://voevmedical.com/дюшек-количка-стол
www.voevmedical.com

Поздрави Георги Воев
02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

 12.05.2014 Д.Н.   Възрастен 73годишен мъж с инсулт без епикриза. Право на помощ от АСП

Бихме искали да се възползваме от възможността да получим актуална информация от вас относно кандидатстване пред АСП за отпускане на средства за закупуване на помощни средства за лежащо болни. 
Нашият случай е следния:
Баща ми е с пореден инсулт, който получи преди около 5 месеца. Със сигурност има ТЕЛК, но отпреди много години и предполагам, няма да ни е от полза сега. Не е бил в болница (а разбирам, че само в този случай ще има епикриза), т.е. няма епикриза. В момента е на 73 г. и най-общо състоянието му е следното:
· краката не са парализирани или поне не изцяло, от легнало положение може да ги движи, но не може да се изправи и да стои на крака, т.е. въобще не може да върви нито сам, нито с помощ от друг;
· може от легнало положение да седне в леглото, но само с чужда помощ;
· ръцете са подвижни, макар и бавно, дотолкова, че поне може да се храни сам.
Ще сме ви благодарни за всяка информация, която сметнете, че ще ни е необходима, както и aко отговорите на въпросите ни:
1. При това положение може ли да се предпложи какви са шансовете ни за отпускане на средства от АСП?  
2. Ще е необходимо да се направи пълномощно на друго лице, но какво още трябва да пише в него, освен че ще послужи пред АСП, пред банка (за изтегляне на евентуално отпусната сума за закупуване на помощни средства)? Ще се наложи ли да се представи и пред други институции?  
3. Правилно ли разбирам, че при липса на ТЕЛК и епикриза, ще е достатъчно да се вземе от личния лекар Направление № 3 за неврологична ЛКК?  
4. При положение, че той е лежащо болен и не може да се яви пред ЛКК означава ли това, че ще има посещение в дома му и заплаща ли се това?  
5. За издаването на документите по цялата процедура за отпускане на средства предвидени ли са някакви такси?  
6. Ако помощно средство се закупи с депозит, какъв е срокът за доплащането (в случай, че процедурата се проточи повече от 2 месеца, наложи се обжалване и т.н.)?  
7. Ако е закупено помощно средство с депозит и впоследствие се окаже, че имаме окончателен отказ от АСП, какво се случва – доплащаме, въпреки това; връщаме го или/и плащаме по друга тарифа – за наем или друго?

Отговор на Георги Воев

Не сте уточнили диагнозата по ТЕЛК /независимо че е стар-може да служи за диагноза/. В диагнозата записан ли е инсулта? Не е ясно как получава пенсията си баща Ви-по банкова сметка или с пощенски запис. Не са ясни за какви помощни средства става въпрос-инвалидна количка или антидекубитален дюшек? 

Баща Ви на 73 г. с пореден инсулт, лежащо болен

1. Има право и ще получи помощ от АСП за закупуване на :

инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня или по-отделно за баня и за тоалет

и освен това

ако го разглеждаме като трудно подвижен  

още проходилка + 4 опорен бастун

ако го разглеждаме като лежащо болен

още антидекубитален дюшек и и възглавница  / ! има особености/.

За да получи помощ от АСП за закупуване на помощни средства трябва да представи изрядни документи приложени към молбата до Агенция за социално подпомагане. Документите трябва да отговарят на ЗИХУ и ППЗИХУ. Ако документите са изрядни, баща Ви отговаря на всички изисквания за отпускане на помощта.

2. Пълномощното служи да се подадат документите в АСП от друг и да се получат парите от помощта от друг.

Има възможност документите да се изпратят по пощата но може да получите отказ на АСП ако не сте попълнили или представили както трябва. Тогава става много сложно. 

За тази възможност е по-добре да ни се обадите на стационарните телефони или посетите магазина ни.

Ако Вашият баща получава пенсията си по банкова сметка ще получи парите от помощта там ако в молбата се укаже сметката.  Ако Вашият баща получава пенсията си с пощенски запис  ще ги получи на адрес  ако в молбата се укаже този адрес. Получаване на парите по пощата също има подробности, които трябва да знаете предварително.
3. Когато няма епикриза, за възрастните хора на легло се изготвя „етапна епикриза“. В нея се указва диагнозата и състоянието. Тя служи заедно с направление № 3  от личния лекар или невролога, като диагноза за издаване на Медицински протокол от ЛКК.

4. По преценка на ЛКК може да има посещение в дома-заплаща се. Особено за антидекубитален дюшек! За издаване на Медицински протокол не се заплаща ако има направление № 3, но в някои ЛКК независимо от това искат заплащане/около 30лв/.

5. Получаване с депозит съм го обяснил достатъчно подробно в www.voevmedical.com

Срока на депозита е 3месеца, но не е проблем аз да удължа този срок колкото е необходимо.

Ако вземете с депозит не доплащате ако не кандидатствате за помощ от АСП. Не е желателно да не кандидатствате защото ще ни ощетите нас. С депозит даваме възможност  на социално слаби и финансово затруднени хора спешно да получат помощни средства.

Има и Специално предложение в сайта, също така и Атрактивни цени и Промоции. По тях няма депозит и нямате повече задължения към нас, ако не искате да получите помощ от АСП.

Един съвет: Преди да предприемете каквото и да е действие по отношение на кандидатстване за целева помощ от АСП желателно е да ни се обадите предварително.  Има много подробности които трябва да се съобразят преди това.

 

20.04.2014г.  Г.Ц. Право на антидекубитален дюшек.

От 16 години съм на количка ,диагнозата ми е БОЛЕСТ НА …..  С пожизнено телково решение съъъм от 1997 година.Имам екземпляр на който пише .„ЛИЦЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ АНТИДЕКУБИТАЛЕН ДЮШЕК“ и е заверен в картотека………….не мога да разчета,Многопрофилна   болница за активно лечение-Б….-АД,2002 година.
2 пъти съм взимала дюшек и възглавница до сега.Общувам със социални грижи по телефона.Сега      ми казаха че документа на който  пише че имам нужда…………трябвало да бъде актуален и да ида на ЛКК в София или Пловдив като най-близки градове или да си купя…Не знам какво да правяяя и къде да  се оплача.Иначе за количса и санитарен стол ми отпусннаха пари без проблем с ЛКК от тука

Отговор на Георги Воев

Няколко важни момента във Вашия случай:
1. Ако ТЕЛК Ви е действащ т.е. не е с изтекъл срок.
Така както сте описали в писмото си до мен би трябвало да е актуален ТЕЛК-а щом е пожизнен. И все пак ако е с изтекъл срок, трябва да се поднови ТЕЛК-а.
2. След като пише в ТЕЛК-а „ЛИЦЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ АНТИДЕКУБИТАЛЕН ДЮШЕК“  не е необходим медицински протокол от ЛКК.
3. Ако са изтекли 3години от последния път когато сте взели дюшека, Вие имате право да получите целева помощ отново за антидекубитален дюшек и възглавница.
4. Необходимо е да подадете молба+копие от ТЕЛК-а в Териториална дирекция „Социално подпомагане“ Б… в 2 екземпляра-единия за Териториална дирекция „Социално подпомагане“ /ТДСП/ Б…. и другия екземпляр с входящия номер за Вас.
Те са длъжни да Ви приемат документите и в десет дневен срок ПИСМЕНО да Ви уведомят дали отпускат или Ви отказват помощта.
Ако Ви отпускат помощта Ви издават заповед и на следващия месец получавате помощта от 372лв за дюшека.
Ако Ви отказват помощта Ви издават пак заповед с писмени мотиви защо Ви я отказват-основанията.
Важно! Ако получите такъв отказ има 2 седмичен срок за обжалване.
Така е по закон и Териториална дирекция „Социално подпомагане“ Б… е длъжна да го спази.
Ако ТЕЛК-а е с изтекъл срок трябва да го подновите или ако не го подновите трябва Медицински протокол от ЛКК и съветите ми към Вас ще са други. ТЕЛК-а ще Ви трябва и за друго и за Вас е по-добре е да го подновите, като пише същия текст „ЛИЦЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ АНТИДЕКУБИТАЛЕН ДЮШЕК“  + и антидекубитална възглавница.

Ако желаете да ме информирате за всяко Ваше действие според това до къде сте стигнали ще Ви казвам какво да направите.
Имате го правото и ще си го получите независимо  че служител от ТДСП поради не компетентност или поради други причини се опита да Ви го отнеме.
Вие с Вашето заболяване имате право и на други помощни средства-например скутер, но това е друг въпрос.
* 26.04.2014 С разрешението на Ганка Цветкова публикувам пълния текст на зададения ми въпрос.

„Родила съм се и живея в Благоевграад.От 16 години съм на количка ,диагнозата ми е БОЛЕСТ НА ФРИДРАЙХ.
 С пожизнено телково решение съъъм от 1997 година.Имам екземпляр на който пише .„ЛИЦЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ АНТИДЕКУБИТАЛЕН ДЮШЕК“
и е заверен в картотека………….не мога да разчета,Многопрофилна   болница за активно лечение-Благоевград-АД,2002 година.
2 пъти съм взимала дюшек и възглавница до сега.Общувам със социални грижи по телефона.Сега      ми казаха че документа на който  пише че имам нужда

…………трябвало да бъде актуален и да ида на ЛКК в София или Пловдив като най-близки градове или да си купя…
Не знам какво да правяяя и къде да  се оплача.

Иначе за количса и санитарен стол ми отпусннаха пари без проблем с ЛКК от тука „

 

18.04.2014 Н.В. Имам ли право на скутер?

Искам да ви попитам спрямо моето заболяване. Наследствена спастична парапареза- тежка степен лявоконвексна сколиоза без рьогр. контрактури в глезенни стави. Скоро ми се налаложи да си направя и операция долу на стъпало /на възглавничката/объщам се към вас с следния въпрос имам ли право на скутер понеже преджването ми е болезнено и трудно.

Отговор

Съгласно Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ Приложение № 7

Целева помощ за закупуване на акумулаторна количка в размер на 3019лв/внос от Европейски съюз/ се отпуска на хора с  увреждания на горни и долни крайници/ ръцете и краката/, които не могат да се придвижват сами с обикновена рингова количка.
Да бъдат психически и физически в състояние да управляват акумулаторна количка.

Скутера е вид акумулаторна количка със специален волан и лостче за управление вместо „джойстик“.

С Вашата диагноза „Спастична парапареза- тежка степен лявоконвексна сколиоза без рьогр. контрактури в глезенни стави“ ако пред Лекарската консултативна комисия /ЛКК/ се явите в инвалидна количка придвижвана не от Вас а от придружаващият Ви, тъй-като Вие не можете сама с ринговете да придвижвате количката, покажете че сте психически здрава и в състояние с „джойстик“ т.е. с пръстите на ръцете да управлявате акумулаторна количка нямате проблем да получите Медицински протокол от ЛКК за акумулаторна количка.

Само увреждане на краката не е достатъчно условие за отпускане от социално подпомагане на целева помощ за закупуване акумулаторна количка.

С две изречения условието за да получите целева помощ за закупуване на акумулаторна количка, скутер:

Не сте в състояние сама да се придвижвате с рингова инвалидна количка.

Увреждания на ръцете и на краката+психически и физически в състояние да управлявате акумулаторна количка+ Медицински протокол от ЛКК.

 

17.03.2014 А.Д. Въпрос за акумулаторна количка

Когато в решението от ТЕЛК не е записано, че лицето се нуждае от такава количка как се процедира пред „социалните“. Става въпрос за баща ми, който е с І-ва група инвалидност. Ще Ви се обадя за повече разяснения, но ако е възможно с няколко думи да ни ориентирате предварително?

Отговор

Въпроса за правото на хората с увреждания/не само инвалидите с ТЕЛК/ в много примери съм обяснил в сайта ми www.voevmedical.com в разделите Права и проблеми – „Откази на Агенция социално подпомагане, Права. Обжалвания“ и „Въпроси и отговори“
Също така в сайта  Национална мрежа на хора с увреждания http://www.network-hv.com/ във Форум с името etvoev съм публикувал информация.
Връзките:
http://voevmedical.com/права-и-проблеми/откази-на-асп-за-отпускане-на-целева-по
http://voevmedical.com/права-и-проблеми/въпроси-и-отговори
http://voevmedical.com/на-какво-имаме-право
http://www.network-hv.com/forum/2-vsyakakvi-temi/2458-07032014-zadadeni-vaprosiotgovorikomentari

Краткия отговор на така зададения от Вас въпрос
За да се отпусне помощ от АСП за закупуване на акумулаторна количка-скутер или с джойстик:
Не е задължителен ТЕЛК, групата инвалидност няма значение
Лицето трябва да има увреждания на ръцете и краката и поради тази причина  да не може да се придвижва сам с обикновена рингова количка.
Да бъде психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка.
Когато в ТЕЛК не е отразено че лицето се нуждае от акумулаторна инвалидна количка в АСП се представя Медицински протокол от ЛКК.
За да не получите отказ от АСП и след това по сложен път да обжалвате:
Ако имате възможност посетете магазин-офиса ни в центъра на София, ул. Шандор Петьофи № 1 или ни се обадете на телефоните ни 02/851 9962, 8519375 за да се запознаем подробно със случая и да Ви кажем какво точно да направите.

03.03.2014 Ф. Въпрос относно: Инсулт и правата за помощни средства

Имам нужда от информация относно правата на човека, който е претърпял Мозъчен Исхемичен Инсулт и то за втори път. Дали може да се получава помощни средства? Ситуацията, в която се намирам е следната:Баща ми получи мозъчен исхемичен инсулт за втори път през май 2009г., лежа около седмица в София в болницата   МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ (първият път не се забеляза, личния лекар провери само сърдечните състояния). След инсулта има проблеми с равновесието, тъй като е запушен кръвоносния съд от съсирек. След 1 година баба ми (майка на баща ми) също почина от мозъчен инсулт и кръвоизлев, а също така през 1993г. дядо ми (баща на баща ми) също претърпя инсулт и е наследствена болест.

Отговор:

За да има право на целева помощ за закупуване на помощни средства и на практика да ги получи безплатно е необходимо състоянието му след инсулта да е: трудно подвижен или лежащо болен. Тогава има право на инвалидна количка за придвижване сам, комбиниран стол за тоалет и баня или поотделно тоалетен стол+ стол за баня.

Ако е лежащо болен още: антидекубитален дюшек и възглавница.

Ако е трудно подвижен още: проходилка и 4 опорен бастун.

Тъй както сте описали случая може би баща Ви е трудно подвижен и губи равновесие. Тогава има право на проходилка, 4 опорен бастун, комбиниран стол за тоалет и баня и може би на инвалидна количка ако не може да се движи сам.

Трябва да отбележа че при инсулти когато имаме частична пареза на ръка и крак-левостранна или десностранна хемипареза и като диагноза е изписана в епикризата, тогава обикновено имаме случай на лежащо болен или трудно подвижен. Това е и основанието на ЛКК да изпише помощните средства за които стана на въпрос по-горе.

Обикновено процедурата по комплектоване на документите, кандидатстването и получаване на сумата от Социално подпомагане отнема около 2 месеца.

Помощните средства могат да се получат веднага без да са необходими документи ако се плати стойността им. Също така срещу депозит могат да се получат веднага и след като се получи помощта от Социално подпомагане да си възстановите сумата от депозита.

Съвет: Ако сте от София най-добре е да посетите офиса ни като носите  епикризата от Пирогов за да изясним случая в детайли и ще Ви дадем конкретни указания какво да направите в зависимост от това което пише в епикризата.

 

Р.К. 31.01.2014 Въпрос относно Акумулаторна количка скутер

здравейте г-h Воев казвам се Радослав и сам от град Добрич въпреки че има много подробни оказания на вашия сайт реших да ви пиша тъй като и вие самия казвате че всеки случай е индивидуален и трябва да се разглежда отделно моля за вашия съвет имам двустранна коксартроза на тазобрдрени стави ограничаване на движението тежка форма и инфаркт така пише в телк решението ми което е с 90% имам и някакви увреждания или по точно ограничения в движението и на ръцете но не са отразени в телк та като имате в пред вит тези неща смятате ли че имам право да кандидатствам за помощни средства а по точно за акумулаторна количка или по точно скутер и тоалетен стол знам че една операция би улеснила много нещата но за сега нямам никаква финансова възможност искам да ви питам още ако лкк ми даде положително становище пак те ли казват че лицето психически е годно да управлява акумулаторна количка или се ходи на психиатър аз имам шофьорска книжка тя може ли да ми послужи благодаря ви предварително нека бог да ви благослови

Отговор

Темата за акумулаторните колички представлява интерес за много хора.
Ще Ви отговоря по-подробно и ще публикувам отговора в моя сайт за да послужи и на други хора.
Получих много писма в електронната си поща и след публикацията във вестник „Трета възраст“ отнасяща се до фирма „Воев-София“ и безплатното получаване на акумулаторни колички/с джойстик и специален волан-скутер/ с помощ от Социално подпомагане/  вестник Трета възраст брой 48/27.11-03.12.2013 г. на стр.3/.
Тъй-като основанията за изписване на обикновена рингова количка и акумулаторна количка са свързани, аз ще обясня и за двете помощни средства.

Целева помощ за закупуване на помощни средства се отпуска от Агенция за  социално подпомагане на основание ТЕЛК/когато в ТЕЛК-а е вписано помощното средство или на основание Медицински протокол на ЛКК/Лекарска консултативна комисия/ в който е вписано помощното средство. Медицински протокол на ЛКК за помощни средства може да се издаде, както на човек с ТЕЛК, така и на такъв без ТЕЛК.

За да бъде изписана инвалидна количка рингова или акумулаторна количка в ТЕЛК или в Медицински протокол на ЛКК задължително:

1. Човека трябва да има увреждане на долните крайници/краката/, което увреждане да не му позволява самостоятелно придвижване. Трябва да е здрав в ръцете, за да се придвижва самостоятелно с инвалидната количка. Това е основанието за да се изпише инвалидната количка в ТЕЛК или в Медицински протокол на ЛКК. Целевата помощ, която се отпуска  в този случай е 486лв

2. Когато човека освен увреждане на долните крайници има увреждане и на горните крайници/ръцете/тогава това е основанието за изписване на акумулаторна количка в ТЕЛК или в Медицински протокол на ЛКК. За акумулаторна количка има още едно условие: лицето да е психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка. Целевата помощ, която се отпуска  в този случай е 3019лв.

Накратко:

Ако човека може да се придвижва сам с инвалидна количка посредством ринговете и се отпускат 486 лв за закупуване на обикновена рингова инвалидна количка.

Ако човека не може да се придвижва сам с инвалидна количка посредством ринговете и е психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка се отпускат 3019 лв, за закупуването и.

Няма значение колко % е ТЕЛК и въобще не е задължителен ТЕЛК. Обаче има значение увреждането и състоянието на лицето и те са свързани с диагнозата отразена в ТЕЛК или в епикриза издадена от болнично заведение.

Това е общото основание съгласно Приложение № 7от  Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания/ППЗИХУ/

Във Вашия случай Вие имате увреждания само на краката съгласно диагнозата в ТЕЛК/двустранна коксартроза на тазобедрени стави/. Ако се явите на ЛКК, установи се  и се изпише в Медицинския протокол на ЛКК че имате увреждания и на ръцете, и тези увреждания не ви позволяват да се придвижвате сам с рингова инвалидна количка тогава ще имате право на акумулаторна количка. Също така ще Ви е необходимо удостоверение от психиатър че сте в състояние физически и психически да я управлявате.
Неврологичната ЛКК, която издава Медицинския протокол на ЛКК, ако има член психиатър в същия протокол може да пише текста  “ че сте в състояние физически и психически да я управлявате“.
Понякога Социално подпомагане отказва да отпусне целева помощ на хора с увреждания, които са изпълнили всички условия. Тогава следва процедурата по обжалване. На такива хора съм помогнал да получат правата си. За такива случаи става въпрос че трябва индивидуално да се преценят всички обстоятелства и основания.
Обширна информация по въпроса съм публикувал на страници:

Откази на АСП за отпускане на помощ. Обжалвания. Права
вижте
 Случай II. Отказ за акумулаторна количка

Отказ на Дирекция“Социално подпомагане“ град Кула за отпускане целева помощ за закупуване на акумулаторна количка. Обжалване и развитие на случая.  Документи и факти. Начало на проследяване на случая 01.08.2012 г. Митко Асенов от гр. Кула

 

За получаване целева помощ за тоалетен стол-205лв и стол за баня-126лв или комбиниран стол за тоалет и баня-331лв с Вашата диагноза двустранна коксартроза на тазобрдрени стави нямате проблем да получите помощ от Социално подпомагане. Ако не са вписани в ТЕЛК, трябва да си извадите Медицински протокол от Ортопедична ЛКК, в който да са вписани.

Шофьорската книжка не може да служи за удостоверение от психиатър.

 

*К.Д. 30.01.2014  Въпрос относно: Целева помощ за преустройство на жилището

Здравейте, отново! Тъй като при предишната ми молба към вас , вие бяхте много добронамерен , реших пак да ви попитам.
До този момент не съм успяла да направя каквото и да е приспособление за синът ми , за да мога по – лесно да го свалям по стълбите с инвалидната количка. Преди малко прочетох, че има възможност за финансиране за рампа
Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания, хората с трайни увреждания имат право на целева помощ за преустройство на жилище. Всички социални помощи и интеграционни добавки, вкл. и за хора с уврежадния се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.Ще се обърна към Социално подпомагане в Стара Загора, но реших че преди това мога да се консултирам и с вас.

Отговор

Отговора на Вашия въпрос е даден в Правилник за приложение на закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/, а той гласи:

Чл. 50. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

Ако синът Ви отговаря на тези условия може да кандидатствате за отпускане на целева помощ. В същия Чл. 50. в алинеи от 2-7 е указано какво точно да направите.

 

* М.П. 03.01.2014г. Акумулаторна инвалидна количка

Искам да облегча в някаква степен живота на моят чичо, който е неподвижен и с куп други здравословни проблеми.За целта искам да му осигуря акумулаторна инвалидна количка и човек, който да се грижи за него. Той е на 75 години, като на 03.12.13 бе посетен от ТЕЛК с обусловени 100 %. Откъде трябва да започна?

Отговор:

За да Ви отговоря трябва да зная заболяванията на чичо Ви отразени в медицински документи като епикризи, медицинси протоколи на ЛКК или ТЕЛК.
При всички положения чичо Ви трябва да има увреждания на краката и ръцете , вследствие на което да не може да се придвижва самостоятелно с рингова инвалидна количка. Да е психически и физически в състояние да я управлява.
Тогава има право на целева помощ от Агенция за социално подпомагане/АСП/ отпускана за закупуване на акумулаторна количка-3019 лв..
Трябва да се тръгне от това дали са изпълнени по-горе условията.
Ако искате да му я купите без помощ от АСП, освен парите не са ви необходими каквито и да са документи.
Обширна информация съм публикувал в двата сайта на „Воев“  http://www.etvoev.com/ и http://www.voevmedical.com/

 

* Въпрос на Ж.Д  от 19.12.2013г. Лежащо болна. Помощни средства

Имам нужда от информация относно получаването на помощни средства, които по-принцип трябва да бъдат заплатени от здравната каса.

Ситуацията, в която се намирам е следната:
Баба ми получи инсулт на 21.11.13, лежа 8 дни в болница в Хасково (тя е регистрирана по местожителство в едно село до Димитровград) и я изписаха в „задоволително общо състояние“, което е пълна глупост, защото тя е с парализирана дясна половина, не може да говори, да става и да се обслужва сама. След изписването постъпва за около една седмица на рехабилитация в Хасково. Веднага след рехабилитацията родителите ми я вземат с кола и я докарват в София (на 14.12.13). В момента е на легло и ние и тя страдаме – тя се залежава и сигурно ще получи рани (декубитус), а ние едвам я вдигаме за да и сменим памперса…тя е поне 75-80 килограма.
Моля ви да ни кажете как да подходим към ситуацията? Какво да направим първо? Да я регистрираме по местожителство в София и после да и намерим ДжиПи в София, за да и издадат ТЕЛК? Как да получим неща, които по право ни се полагат? Имаме медицински документи с епикризата.
Много ни е важно да и вземем антидекубитален дюшек и евентуално антидекубитална възглавница. На по-късен етап би било добре и да има проходилка. Видях в сайта ви и сухи шапки за миене на глава – те как функционират?
В сайта пише, че имате антидекубитални дюшеци срещу депозит. Може ли да ми обясните по-подробно как да я разбирам тази процедура – т.е. ние плащаме 160 лева и си взимаме дюшека на първо време, но какво се случва по-нататък? Ние подаваме документи за да ни върне здравната каса парите и да доплати и на вас? Моля за по-подробна информация относно това.

Отговор

Ако имате стационарен телефон и желаете да имаме обратна връзка може да ни го оставите, за да ви предоставим още подробности.
Има подробности които трябва да знаем, за да сме Ви максимално полезни.
От писмото Ви разбирам следното:
Баба Ви в момента е в София при родителите Ви.
Получила е инсулт с десностранна хемипареза  и е лежащо болна.

1. Може да получите авансово веднага антидекубитален дюшек, като:
а/ заплатите пълната му стойност – 372лв. с вкл. 20 % ДДС.
Толкова е Целевата помощ от АСП.
След като получите заповедта от АСП/може да стане до 15 дни/ издаваме необходимите документи за АСП.
б/или срещу депозит от 160лв.
След като получите заповедта от АСП/може да стане до 15 дни/  или Целевата помощ от АСП-372 лв./след около 2 месеца време/ доплащате до пълната стойност 372 лв. и издаваме необходимите документи за АСП
в/ наем веднага за 3лв/ден. Условията на страница: Наемане на помощни средства

Ако не може да се издаде заповед от АСП по т.а и т.б  по различни причини, може да се мине на вариант под наем.

Що се отнася до това какво да се направи за да получите заповед от АСП и след това целевата помощ -372 лв.
има подробности които трябва да зная:
а/ в епикризата от болницата пише ли за инсулта и десностранната хемипареза, че е лежащо болна и т.н.
б/ на колко години е баба ви
в/ лежала ли е в други болници
г/ с какви други медицински документи разполага

Ако има десностранна хемипареза+ лежащо болна:
Има право на целева помощ за :
антидекубитален дюшек + инвалидна количка + комбиниран стол + възглавница

Един съвет: Преди да тръгнете да изваждате каквито и да са документи за кандидатстване за целева помощ, обадете ни се предварително.
Безплатно ще ви консултираме какво точно да направите за решаване на случая с баба Ви.
Раздела Откази на социално подпомагане. Обжалване е пълен с примери и затова си позволявам да Ви дам този съвет. Откази на АСП за отпускане на помощ. Обжалвания. Съвети

И все пак е желателно да посетите офиса ни или да ни се обадите по телефона преди да вземете решение какво да направите.
Подробности има на страници:
Наем             Продажба с депозит             
 

* З.К. 17.12.2013г. Инсулт и помощни средства. Антидекубитален дюшек

Баба ми получи исхемичен инсулт преди 2 седмици с дясна парализа (извинявам се, но не знам точните лекарски термини). Искаме да получим помощни средства. Вуйчо ми е ходил до болницата в гр. Благоевград, където е приета баба, за да иска да се попълни протокол от лекарска комисия, но главният лекар е отказал да подпише. Казал е, че ще подпише единствено за възглавница, която в нашия случай е крайно недостатъчно. Бих искала да попитам, какво може да се направи, за да получим най-вече дюшек, инвалидна количка и стол за баня и тоалетна? Дали законово има уредено, какво се полага на лежащо болни хора след инсулт. Благодаря предварително за отговора.

Отговор

Ако баба ви е лежащо болна и както пишете има дясно странна хемипареза, тя има право на антидекубитален дюшек , възглавница, инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет и баня. ЛКК от Областната  МБАЛ трябва да е неврологична. Защо гл. лекар е отказал да подпише такъв протокол може би има и други причини.
По закон ако баба ви е лежащо болна+дясно странна хемипареза/ако е изписана в епикризата/ има право на горе описаните помощни средства.
Не е ясно от вашето писмо дали вуйчо ви е искал медицинския протокол от гл.лекар на Областната МБАЛ

* Въпрос на А.Р. 04.12.2013 Парична помощ за слухов апарат

Здравейте, пиша ви с молба за съвет относно получаването на парична помощ за слухопротезиране.

1. Имам намален слух двустранно
2. Бях на преглед в МБАЛ Пловдив, където ЛКК ми направиха аудиограма и ми издадоха протокол.
3. С протокола, аудиограмата и служебна бележка, че съм работещ подадох молба в ДСП.
4. ДСП ми обжалваха протокола пред ТЕЛК (имали законово основание поради факта, че местоработата е написана с мой почерк)
5. Получих повиквателно от ТЕЛК Втори състав за повторен преглед.
6. Когато получих решението на ТЕЛК в точка 4. Трудова заетост е написано : Не работи, въпреки, че съм дал служебна бележка на ДСП, че съм работещ. В точка 6. Вид експертиза пише Частична : Жалба за отпускане на слухов апарат и батерии. В решението пише, че въз основа на прегледа и на база аудиограмата комисията прецени, че лицето се нуждае от изписаните помощни средства, поради което потвърждава протокола от УНГ ЛКК изцяло!
Решението на ТЕЛК го получих на 3.12.2013 по пощата и сега се чудя какво да предприема.
Според мен ДСП могат да издадат заповед за по малка парична помощ (за неработещ) и след нея ще е трудно да се обжалва!

Отговор

Здравейте,
Не сте ми изпратили писмения отказ на ДСП с мотивите за да преценя по-точно.
От това което сте ми написали мога да Ви посъветвам следното:
Обжалвате пред Регионалната дирекция Социално подпомагане/РСП/-така е по закон.
Прилагате копия на всички документи с които сте искали от ДСП целевата помощ+писмения отказ+копие на новоиздадения ТЕЛК
Прилагате копие на документ от който да е видно че сте работещ.
Искате да ви бъде отпусната целева помощ за закупуване на слухов апарат.
Жалбата до Регионалната СП може да е подадете и в ДСП, като пишете текста:
До Регионалната СП….
Чрез ДСП…
Ако спазите този ред нямате проблем да получите целевата помощ за работещ
Подобен е случая с отпускане на акумулаторна количка/скутер/ от ДСП Кула и РСП Видин.
Случая съм го описал в моя сайт http://www.voevmedical.com/ в  Откази на Социално подпомагане за отпускане на целева помощ. Обжалване

 

* Въпрос на П.Б. от Бургас, 11.10.2013

Имам отпусната помощ за акумулаторна инвалидна количка. Имате ли представителство в бургас и ако не правите ли доставки и тя влиза ли в цената?
Отговор:
Нямаме представителство в Бургас.
Изпращаме акумулаторни колички извън София с куриерски служби за Ваша сметка.
Имате възможност БЕЗПЛАТНО от Бургас да дойдете в София и да се върнете в Бургас-лицето за което е акумулаторната количка и придружаващият го.
Пътните се изплащат от Агенция „За социално подпомагане“-там откъдето Ви е издадена заповедта за отпускане на целевата помощ.
По този начин ще може да си изберете на място от различните модели този модел акумулаторна количка, който най-добре отговаря за Вас.
Закона Ви дава това право.
Текста от ППЗИХУ гласи:
„Съгласно Правилник за Приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/
Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Лицата по чл. 39, нуждаещи се от помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, имат право на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо.
(2) За получаване на допълнителната парична помощ по ал. 1 лицето представя в дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес:
1. билет за използваното превозно средство – влак втора класа или автобус;
2. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие.
(3) Допълнителна парична помощ по ал. 1 получават и придружителите на децата до 18 години.
(4) Лицата, които ползват личен превоз, получават допълнителна парична помощ по ал. 1 в размерите за влак втора класа или автобус срещу представен документ по ал. 2, т. 2.
Публикуван на страница: Доставки за София и страната
П.Б Благодаря Ви много за подробната информация. Не знаех, че има такава възможност.

 

* К.М. от 27.09.2013 Устройство за изкачване на стълби

Бих искала, да Ви попитам следното:

1. Интересува ме каква е цената на роботизираното устройство за изкачване на стълби?

2. Ако някой има издадена заповед за закупуване на акумулаторна инвалидна количка, може ли да закупи устройството и ако може, колко трябва да доплати,

в случай, че реши вместо количката да вземе устройството за изкачване на стълби.

Отговор:

Цената на устройствата за изкачване и слизане по стълби е различна според модела и възможностите им.

Порядъка е 5000-8000 лв.

Тези устройства не са включени в целевата помощ отпускана от АСП. Много малко хора в България имат финансовата възможност със свои средства да закупят такова устройство. Трябва да се търсят възможности за финансиране на такава покупка по друг начин.

Ако някой има издадена заповед и е получил целева помощ да закупи акумулаторна инвалидна количка,  не може да получи устройството вместо нея без да се наруши закона – ЗИХУ и ППЗИХУ. Не препоръчвам такъв вариант за закупуване.

 

* Въпрос на М.Д. от 21.09.2013 Целева помощ за проходилка за възрастна жена

Здравейте

Баба ми е на 88 години и преди 2 месеца падна, но за щастие не счупи крак в ябълката, както обикновено се случва на тази възраст. След упорита борба на майка ми, на мен и моята сестра за облекчаване на болките и на психическото състояние, сега с помощ на някоя от нас баба ми сяда в леглото, успяваме да я преместим на саморъчно направен тоалетен стол… Смятаме, че вече има сили и мотивация да се изправи и да се опита да върви до тоалетната поне.
Въпроса ми е възможно ли е да се получи целева помощ от социалните за проходилка, при положение, че няма как да заведем баба ми на лекарска комисия, тъй като й прилошава в кола и е невъзможно.
Избрали сме вариант на проходилка, която може да бъде фиксирана или раздвижна – от вашия сайт 913 L/Leo360 универсална.
 
Предварително благодаря за отделеното време за разглеждане на нашия случай.
 
Поздрави,……
 
Отговор:
 
Възрастните хора може да са трудно подвижни или лежащо болни, дори никога да не са боледували или постъпвали в болница. Имат право на целева помощ за закупуване на помощни средства и така безплатно да ги получат.
Във вашия случай баба ви е претърпяла допълнително увреждане вследствие падането, както правилно сте отбелязала „както обикновено се случва на тази възраст“. Поради тази причина отговарям по-подробно.
Може би този отговор ще представлява интерес и за други хора, които имат близки с подобни случаи. Между впрочем майка ми която е на 90 г. мина през това премеждие.
 
Краткия отговор е: Да, може да получи целева помощ за закупуване на проходилка. Може да не се явява пред ЛКК, а да бъде посетена в дома.
 
Пълния отговор на зададения от вас въпрос
 
Баба ви има право на целева помощ за:
1. Ако я разглеждаме, като лежащо болна: инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня/или комбиниран стол/, антидекубитален дюшек и възглавница. Вашия случай по-скоро е този. Антидекубиталния дюшек е много важен за да не получи рани от залежаването на легло, докато се възстанови.
2. Ако я разглеждаме, като трудно подвижна: инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня/или комбиниран стол/ и вместо антидекубитален дюшек и възглавница има право на проходилка и четири опорни бастуни.
Съгласно /ППЗИХУ/ баба ви може да е едното или другото но не и двете едновременно т.е. или е лежащо болна или трудно подвижна.
Съвет I.
Целева помощ получете първо за антидекубитален дюшек, за да избегнете получаването на рани от залежаването. На първо време си купете проходилката с ваши средства, за да имате възможност да я изправяте на крака-ако може!
След като получите помощта за антидекубитален дюшек, в процеса на възстановяване и вдигане на крака може да получите целева помощ за проходилката и така да си възстановите сумата за нея. Така ще спазите изискванията на закона, ще получите съответната помощ според увреждането и състоянието на баба ви и ще я предпазите  от получаването на рани.
Повече информация има на страници:
 
 
Съвет II.
Поради това че, на практика за получаването на целевата помощ ви е необходимо технологично време около 2 месеца и вие не може да чакате толкова време, ако имате възможност купете със свои средства, това от което се нуждае спешно баба ви. Ще си възстановите сумата след като получите целевата помощ.
 
Съвет III.
Тъй-като не можете да разкарвате баба си по ЛКК, за да получите Медицински протокол може да направите следното:
От личния лекар/или от невролог/ извадете Етапна епикриза за състоянието и уврежданията на баба ви а именно лежащо болна + с усложнени невромускулни заболявания довели до принудително залежаване в една и съща поза. Тогава ЛКК може ако поиска с посещение в дома на баба ви да установи това състояние и да издаде Медицински протокол за необходимите помощни средства без баба ви да се явява на ЛКК.
Реда за получаване на целева помощ може да намерите на страница:
Обърнете внимание на раздел III. Злоупотреба от служебни лица с правата ви
 
Всяко помощно средство може спешно да получите от нас, включително и универсалната проходилка към която сте се насочили
Подробности има на страници:
 

 

* Въпрос зададен от К.Д. на 18.09.2013г.

Здравейте, случайно открих вашите координати и ако е възможно ,бих искала да ме посъветвате във връзка с проблема, който стой пред моето семейство от доста време. Синът ми е с диагноза множествена склероза и ТЕЛК-ово решение над 90% в инвалидна количка. Живеем на третия етаж и до асансьора,който е в блока трябва да преодоляваме на два пъти стълби по около 10-15 стъпала. Разбира се ако е във вашата компетенция , да ми отговорите към кого трябва да се обърна за построяване на асансьор, рампи, или каквото и да е за да направя по – лесно излизането навън на синът ми, който е на 29 г. и тежи около 100 кг, висок е около 195 см.
Изобщо можете ли да ме посъветвате.
По – здрави, желая на всички.

Отговор:

Мога да Ви помогна.

Отговора на Вашия въпрос е свързан с техническите решения на проблема със сина Ви.

Слизането и качването по стълби е проблем за много хора живеещи по етажи без асансьор.

Как може да се реши този проблем?

1. Олекотена рампа.

Може да се изработи от всяка работилница според броя на стъпалата за съответния етаж. Изработва се от олекотени материали/алуминий и дуралуминий/.

Такава рампа е инсталирана в IV МБАЛ/IV градска болница на  Руски паметник/ София, бул. Македония № 38 върху стълбите между 2 и 3 -ти етаж. Служи на санитарите в болницата  да придвижат болните с колички между етажите. Когато не се използва, рампата се закача с райбери за стената. Просто и сравнително евтино решение. Изисква се голяма сила за да се задържи инвалидната количка заедно с човека с увреждания при спускане и качване по наклона.

Има и готови рампи които се продават, но в случай считам че ще бъдат твърде скъпи за 3 етажа.

2. „Катерачи на стълби“. Преодоляване на стълби с роботизирани устройства.

За слизане и качване по стълби. Инвалидната количка е закрепена на устройството. Устройството сваля и качва по стълбите инвалидната количка заедно с човека с увреждане. Броя на етажите няма значение. Лесно за управление и без усилие от придружаващия, електрическо задвижване с акумулатори. На снимката: модел Sherpa-Италия. В следващите дни в сайта ще кача видео клип, както и повече подробности и снимки. Ако проявите интерес за устройството ще Ви изпратя цена и условия за доставка.

Това устройство е най-подходящо за Вашия случай. За съжаление не е включено в целевата помощ от Агенция „Социално подпомагане“ и трябва да се търсят други източници за финансиране на покупката.

За рампата и за „катерачите на стълби“ има информация на страница: Преодоляване на стълби. Общи сведения.

3. Проходилка

Малко известно е че с обикновена проходилка може да се преодоляват стълби. Предните и задните крака на проходилката се нагласяват с различна височина на височината между стъпалата. Ако се слиза-предните крака на проходилката са по-високи/ с височината между стъпалата/. При качване е обратното. При това положение предните крака на проходилката са на едното стъпало, а задните крака са на следващото стъпало.

Това може да се използва за трудно подвижни хора, които могат да се движат с проходилка подпомагани от придружаващия и много внимателно спазвайки последователността на преместване краката на проходилката и краката на човека с увреждания.  В някои случаи може да се окаже опасно за изпълнение.

За Вашия случай може би не е подходящо използването на проходилка.

За правата на Вашия син вижте в раздел „Права. Хора с увреждания“

 

* Въпрос зададен от А.И. на 20.06.2013 г.

Здравейте, изчетох информацията за получаването на помощни средства и свързаните схеми за корупция. Сега не знам какво да правя, предвид на това че както ми изглежда се сблъсквам с такава.Тъща ми е с диагноза паркинсон от около 5 години. Вече е трудно подвижна – до степен с много усилия и с чужда помощ да ходи до тоалетна. Има ТЕЛК първа група без придружител, пожизнен, но свързан с други заболявания, от преди паркинсона. Решихме с съпругата ми, че трябва да се вземе стол за баня и тоалетна,/ за инвалидна количка не сме мислили засега понеже входа е без асансьор. И тук идват моите опасения. Съпругата ми е говорила с личната лекарка, която протака нещата повече от месец, с обещанието, че ще и даде „каквото трябва“ за социалните. А както разбирам от информацията тук, става въпрос за направление за ЛКК / което не се пише 2 месеца/.Накрай днес непознат човек се обажда на съпругата ми и и казва че документите му били дадени от въпросната лекарка, той щял да задвижи нещата, ние по принцип какво ще искаме. И това без въобще личната лекарка да е говорила с нас че ще ни свързва с когото и да било т.н., нито пък ние да сме искали нещо повече от това което се изисква от нея. Т.к. момента на разговора е бил неподходящ съпругата ми не е разбрала този „дилър“ лекар ли , работи в ЛКК ли, представител на фирма ли е и, Нито какви ще са параметрите на неговата „услуга“ да задвижи нещата и да не се занимаваме. Сега вариантите ни са да разберем поне в чии ръце сме попаднали – или по- точно „набутани“ от лекарката и дали да оставим нещата така / надявайки се че помощното средство няма да е толкова зле или да сменяме джи пи то и да не се занимаваме с услужливия господин.

Отговор:

Здравейте!
Това което пишете в писмото е пример за корупционната схемата-вариант на описаните от мен случаи на корупционни практики.
Може да се окаже че Вашият случай е не е толкова сложен за решение. Първо става въпрос може би за възрастен човек/тъща?/, второ -с неврологично заболяване паркинсон, трето има неврологична болница в София която издава Медицински протоколи без направление от личния лекар.

Ако ми изпратите копие на документите на E mail :etvoev@abv.bg или посетите офиса ни и след като се запозная със случая ще мога да Ви дам конкретни указания какво да направите.

Допълнителен въпрос:

Благодаря за своевременния отговор. За съжаление проблема е, че живеем във Варна и не мога да доведа лицето /тъща ми/ до София, а и документите ще се подават в Агенцията СП – Варна.  Иначе относно състоянието и мога да кажа, че е на 72 год. , освен паркинсон /за който няма ТЕЛК/ има първа група инвалидност поради пиелонефрит с процент над 95 % /решението не е в мен и цитирам по памет/.  За момента взехме решение да сменим личния лекар на родителите на съпругата ми с нашето GP. Просто цитирания случай „преля чашата”. Така че ако варианта, който описвате не стане, ще задвижим процедурата другия месец отново при новия лекар /остава да се обадим на настоящото GP да ни върне картона и документите които е дала на „дилъра” под претекст, че се е наложило спешно и сме дали депозит вече за помощно средство на друга фирма/. Искам да Ви питам, когато помощните средства /или протези/ са свързани с различни заболявания с една комисия ли трябва да станат или по различно време на различни ЛКК и какъв е  срока на решениетo.т.к. лицето също така има нужда и от гръдна протеза /има онкологична операция преди повече от 15 години. /старата протеза е била закупена по това време със собствени средства без социална помощ/. Да кандидатстваме ли пред Агенцията СП – Варна и за инвалиден стол, ако решението на ЛКК е позволява  /който трудно ще използваме за момента във вход без асансьор/ заедно с комбинирания стол за баня и това че кандидатстваме за по- голяма целева помощ намалява ли шанса да ни одобрят или първо да осигурим само най- належащото? Макар че и двамата родители на съпругата ми са инвалиди с над 90% досега имат купени само 2 бастуна, с техни средства. По обясними причини не сме си правили труда за тези пари да търсим ЛКК и подобни БГ- абсурди.

 

Допълнителен отговор:
Бих обърнал внимание на няколко неща:
1. 72 г.-възрастен човек, с ТЕЛК в който не пише от какви помощни средства има нужда. Паркинсон-неврологично заболяване.
Може да бъде трудно подвижна или лежащо болна жена/вследствие възрастта си/. Не е задължително ТЕЛК. Групата инвалидност няма значение.
2. Трябва  близките и да определите от какво има нужда, за да я обслужвате или да се обслужва сама,
Приложение №7 т.12-14 от ППЗИХУ/Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания/ според уврежданията и според диагнозата.
В сайта www.voevmedical.com има подробности в отделните страници и раздели.
„За трудно подвижни помощни средства“ и „За лежащо болни. Помощни средства“
Във „Въпроси и отговори“ и „МТСП. Въпроси и отговори“ също съм публикувал отговор на подобно питане.
3. Когато имаме случай на „лежащо болен“. Копие от ТЕЛК+Епикризи/ако има?/ + Етапната епикриза от личния лекар-че е лежащо болен+един от 4 те случая за отпускане на антидекубитален дюшек/1.Усложнени невромускулни…..2. Терминално болен. 3. Инсулти с хеми и квадри парези 4. Будна кома/ Това ви дава възможност за Медицински протокол без да разкарвате болния по ЛКК комисии.
4. Може Медицински протоколи от различни ЛКК-по профила на заболяване

За трудно подвижни помощни средства: инвалидна количка, комбиниран стол, проходилка+2 бр. 4 опорни бастуна
За лежащо болни. Помощни средства:инвалидна количка, комбиниран стол+антидекубитален дюшек и възглавница.
5. Каквото има изписано в Медицински протоколи от различни ЛКК-по профила на заболяване, за това може да подадете молба за целева помощ от „Социално подпомагане“.
Ако са ви изрядни документите ще ви дадат целева помощ от „Социално подпомагане“ за всичко.

Медицинският протокол може да го извадите за 2 дни. От „Социално подпомагане“ до 10 дни Заповедта. На края на следващия месец парите от „Социално подпомагане“.
Щом получите Заповед от „Социално подпомагане“ може да закупите от нас помощните средства и да си възстановите сумата като ви преведат парите от „Социално подпомагане“.
Може да закупите и още сега помощните средства от нас, а когато „Социално подпомагане“ издадат Заповедта и ви преведат парите, да си възстановите дадената от вас сумата.
По отношение на корупционните практики, може да използвате информацията и съветите които съм публикувал, за да отстоите правата си най-вече в ЛКК при издаване на Медицинския протокол и след това в „Социално подпомагане“.
Георги Воев

 

* Въпрос зададен от В.Я. на 10.06.2013 г.

Здравейте ,понеже нямам възможност да дойда до София до офиса ви ,искам да ви попитам получих решение от ТЕЛК за 100% с чужда помощ с затруднено придвижване (не мога да ходя сам) как да получа помощ за закупуване на помощно средство на 33 години съм и съм харесал един 4 колесен скутер ,но е много скъп.
С уважение: …

Краткия отговор:

Наличието на ТЕЛК и % чужда помощ не е достатъчно и не е задължително условие, за да получите помощ за закупуване на помощно средство. Важни са  увреждането и състоянието в което сте.

За да получите акумулаторна инвалидна количка, в частност 4 колесен скутер, трябва да имате увреждане и на четирите крайника-ръце и крака и да не сте в състояние сам да се придвижвате посредством ръцете с рингова инвалидна количка. И още едно условие: Да сте физически и психически в състояние да управлявате акумулаторна инвалидна количка.

 

* Въпрос зададен от В.С. на 20.05.2013 г.

Здравейте.Искам да ви попитам за следната ситуация? баба ми беше получила помощни средства бастун,душек,възглавница,инвалидна количка и санитарен стол.Дадената фирма или (ТЕЛК) незнам кой са вече там несъм много запозната иска си помощните средства обратно след като баба ми почина а няма и месец ,имат ли това право и тия помощни средства нали имат срок за годност най дългия срок е 6 години и е на инвалидния стол. Те имат ли право след като сме ги закупили да си ги искат обратно и да ни заплашват със съд?Мисля че препродават  една стока на 2-3 пъти по този начи те не точат ли бюджета?

Краткият отговор е:

Помощните средства, за които е получена целева помощ от Агенция „Социално подпомагане“ са собственост на Агенцията. Дават се за експлоатационен срок и след изтичането му, правоимащият има право на нови без да връща старите. Обаче когато правоимащият почине преди да е изтекъл експлоатационния срок, при поискване от Агенция „Социално подпомагане“ получените помощни средства  трябва да бъдат върнати на Агенцията от близките му. Лицензираната фирмата от която са закупени няма права върху тези помощни средства. Всичко това е вярно ако не са осъществени корупционни практики за които съм писал на страница: Корупционни практики при помощните средства. Съвети.

Друг е въпроса дали близките на правоимащият знаят къде са помощните средства-те може да са били от него продадени, изгубени и т.н. докато правоимащият е бил жив.

 

* Въпрос зададен на 06.04.2013 г.

ИМАТ ЛИ ПРАВО ХОРА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕ БЕЗ ТЕЛК ИЛИ С ТЕЛК ПОД 90 % НА ПРАВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНО (ЗАПЛАТЕНО ОТ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ) ИНВАЛИДНА АКУМУЛАТОРНА КОЛИЧКА ИЛИ СКУТЕР ? АКО ИМАТ, КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТОЧНО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ В СОЦИАЛНИТЕ ?

Отговор

Краткият отговор е:

Няма значение колко % е ТЕЛК. Има значение дали в ТЕЛК е вписано че лицето с увреждане има нужда от инвалидна количка рингова или акумулаторна.

За получаване на целева помощ от Агенция „Социално подпомагане“/АСП/, за закупуване на инвалидна количка, обикновена/рингова/ или акумулаторна/скутер/ е необходимо да се представи в АСП:
Молба придружена с ТЕЛК или Медицински протокол на ЛКК. Този ред е за всички помощни средства за които се отпуска целева помощ.

Изискванията какво трябва да пише в ТЕЛК или Медицински протокол на ЛКК, кой може да ги издаде и на какво основание са в Приложение № 7 на Правилник за приложението на Закон за интеграция на хората с увреждания.

По-долу следват повече подробности,
Правата на хората с увреждания са регламентирани в Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилник за приложението му /ППЗИХУ/.

Съгласно закона хора с увреждания са не само „инвалидизираните“ т.e. с Експертно решение/ТЕЛК/, а и всички други хора които никога не са били хоспитализирани т.е не са престоявали в болнично заведение. Така възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни също са хора с увреждания даже и да не са „лежали“ в болница. Няма ограничение за възрастта включително и за акумулаторна количка.

При отпускане на целева помощ от Агенция „Социално подпомагане“/АСП/, съгласно ЗИХУ и ППЗИХУ не се прави разлика между хора с ТЕЛК и хора без ТЕЛК.

Целева помощ за закупуване на помощни средства се отпуска от Агенция  за Социално подпомагане на основание ТЕЛК/когато в ТЕЛК-а е вписано помощното средство или на основание Медицински протокол на ЛКК/Лекарска консултативна комисия/ в който е вписано помощното средство. Медицински протокол на ЛКК за помощни средства може да се издаде, както на човек с ТЕЛК, така и на такъв без ТЕЛК.

За да бъде изписана инвалидна количка рингова или акумулаторна количка в ТЕЛК или в Медицински протокол на ЛКК задължително:

1. Човека трябва да има увреждане на долните крайници/краката/, което увреждане да не му позволява самостоятелно придвижване. Трябва да е здрав в ръцете, за да се придвижва самостоятелно с инвалидната количка. Това е основанието за да се изпише инвалидната количка в ТЕЛК или в Медицински протокол на ЛКК.

2. Когато човека освен увреждане на долните крайници има увреждане и на горните крайници/ръцете/тогава това е основанието за изписване на акумулаторна количка в ТЕЛК или в Медицински протокол на ЛКК. За акумулаторна количка има още едно условие: лицето да е психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка.

Няма значение колко % е ТЕЛК и въобще не е задължителен ТЕЛК. Обаче има значение увреждането и състоянието на лицето и те са свързани с диагнозата отразена в ТЕЛК или в епикриза издадена от болнично заведение.
Например :

Човек с диагноза левостранна или десностранна хемипареза/парализирани крак и ръка/, или квадри пареза/двата крака и двете ръце парализирани/ след преживян исхемичен мозъчен инсулт/ИМИ/-отразено в епикриза, ако е психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка има право да получи целева помощ за закупуване на акумулаторна количка. Скутера е вид акумулаторна количка с изпълнение специален волан с пулт за управление с ръце. В ТЕЛК или в Медицинския протокол на ЛКК нсе изписва само акумулаторна количка без да се уточнява модела и конструкцията.

В Приложение № 7 от ППЗИХУ са оказани подробностите.

След като се получи целевата помощ за закупуване на практика, акумулаторната количка/скутер или със „джойстик“/ на практика се получава безплатно за лицето с увреждане. Когато се закупи по-скъпа от отпуснатата сума 3019 лв, то платената над 3019 лв. сума е за сметка на лицето с увреждане.
Това важи за всички помощни средства.

В  сайта http://www.voevmedical.com/      има подробна информация по въпроса. Включително в случаите на откази от Агенция „Социално подпомагане“ съм описал правата и основанията за получаване на целева помощ за акумулаторна количка.

Всеки конкретен случай трябва да се разгледа обстойно и да се изясни: увреждания, диагноза, епикриза, ТЕЛК или други медицински документи и тогава може да се каже конкретно какви права има и какво да направи лицето, за да получи всичко от което се нуждае и всичко на което има право.

Един съвет към всички, които ги интересува този въпрос:
Обадете ни се и ние ще ви помогнем, както сме помогнали на много хора.
Пишете ни в електронната поща или ни се обадете на на оказаните в сайтовете ни телефони. Ще изясним вашия въпрос и ще ви дадем ценни съвети. Така няма да загубите време и няма да злоупотребят с вашите права.

Въпрос за лежащо болна жена с ТЕЛК, в който не са вписани помощни средства

Д.С от Русе Сряда, 2013, Февруари 6

Здравейте!Уважаеми господа,имам такъв въпрос към вас.Майка ми е на 88г.През м.октомври си счупи шийката на тазобедрената кост.В края на м. януари от ТЕЛК я освидетелстваха(дадоха и добавък към инвалидната група тъй като тя преди това имаше такава понеже има 2 онкологични операции) и по настощем има 94% инвалидност.В момента е на легло и се нуждае от помощни средства.В протокола от ТЕЛК не са конкретизирани от какви консумативи се нуждае.Въпросът ми е има ли ограничение в това колко на брой помощни средства може да получи и какви и трябва ли специален протокол за това. До момента няма издаден такъв.Как да постъпя за да се сдобие майка ми с необходимите пособия.

Отговор

След като майка Ви е лежащо болна тя има право на целева помощ за закупуване и на практика да получи безплатно:

инвалидна количка, антидекубитален дюшек и възглавница, тоалетен стол и стол за баня или комбинираният вариант.

След като на са изписани в ТЕЛК, се изважда Медицински протокол на ЛКК, където се вписват всички помощни средства от които се нуждае майка Ви. Този медицински протокол се прилага към молбата и до Териториалната агенция „Социално подпомагане“.

След като майка Ви започни да се раздвижва и да става пак с втори медицински протокол могат да се изпишат за трудно подвижен 3 или 4 опорни бастуни, проходилка, канадки и т.н.

Майка Ви, като възрастен човек на 88 г. лежащо болна без да има ТЕЛК и група инвалидност има право на целева помощ за закупуване на горе описаните помощни средства.

Има много подробности и за да не загубите излишно време по-добре е да ни се обадите на телефоните указани в сайта ни.

Въпрос за „бандажни меки гуми“

Моля да ми разясните какво означава „бандажни меки гуми“.

Б.Б   Петък, 2012, Декември 21 13:01:33

Отговор

Бандажни меки, за задни гуми на инвалидна количка означава гуми с грайфер без вътрешна гума. Добре напомпани гуми. Не се помпят. Това е новата технология .
Старата технология-твърди, гладки , без грайфер.

Въпрос за антидекубитален кръг

А.Ш 2012, Декември 24 11:51:02

Баба ми е лежащо болна и има декубитална рана на отзад на дупето под свивките на краката. Има ли смисъл да купуваме антидекубитален кръг, след като е получила вече такава и има ли полза от тях? Разполагаме с антидекубитален дюшек.
Тя е едричка и ако трябва да вземем такъв ринг какъв точно да е той? Разгледах сайта ви и видях, че има 2 вида, кой ще ми препоръчате да взема?
Отговор

Антидекубиталния кръг, който по форма прилича на геврек, може да помогне да не опира раната в дюшека. Затова служи отвора на кръга.  Гуменият кръг би свършил работа. Дали да изберете кръг с  по-голям или с по-малък отвор зависи от размера на раната. В същото време ако баба Ви не я боли раната при допир с дюшека, по-добре е да използвате дюшека, който имате. Тогава няма нужда да купувате антидекубитален кръг. Антидекубиталния дюшек, за да предпазва от получаването на рани трябва да е покрит с лек памучен чаршаф. Дюшека и кръга не лекуват рани и затова раната на баба Ви трябва да се лекува.

Здравейте,бихте ли ми писали дали ако поръчам триколка с ръчно управление за инвалиди

ще ползвам коледно намаление и за какъв период от време ги доставяте.И колко ще е крайната цена.Благодаря предварително

Б.Х 23.12.2012 г.

Отговор

Здравейте!
Както може би знаете, за три колесните велосипеди не може да се получи целева помощ за закупуване. Не са включени в Приложение № 7 на Правилника за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания.
Три колесният велосипед се изработват по индивидуална поръчка съобразно теглото и височината на човека за когото е предназначен. Базовият модел струва 700 лв.
Ако ползващият има увреждания на долните крайници и трябва задвижването да се извърши с ръцете или пък трябва да се предвидят допълнителни приспособления за задвижване с краката, след като се уточнят тези подробности се формира крайната цена. Изработват се по индивидуална поръчка за срок от 2 седмици. Не са предвидени промоционални намаления, тъй-като продажната цена е оптимизирана и не подлежи на намаляване.
Ако решите да поръчвате трябва да се свържете с нас по Email: etvoev@abv.bg или на телефоните ни в офиса 02/851 9962,851 9375. Тогава ще уточним Вашите параметри за изработка и избор на конструкция. На тази база ще се формира и крайната цена.

Моля да ми отговорите /трябва ми спешно тоалетен стол/.

Ц.Б Четвъртък, 2012, Декември 20 15:13:55

Майка ми е инвалид 1-ва група. Сега е след операция на тазобедрена става…

Трябва ми сгъваем, удобен /по широк и на нормална височина/ .

Каква е цената и дали давате под наем? Колко струва на ден?

Отговор

За да Ви бъда максимално полезен трябва да зная:
Съдържанието на ТЕЛК-заболяването, вписан ли е в ТЕЛК тоалетния стол, възрастта на майка Ви, лежала ли е в болница за други заболявания освен това описано в ТЕЛК,диагноза и т.н.
След като  е извършена операция на тазобедрена става по всяка вероятност  заболяването е ортопедично и има издадена епикриза.
Според това дали е трудно подвижна или лежащо болна/зависи и на каква възраст е/ освен тоалетния стол майка Ви има право на целева помощ и за други помощни средства. При трудно подвижни-инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня или комбинираният вариант, проходилка, 4 опорни бастуни и т.н. При лежащо болни освен инвалидната количка, тоалетен стол и стол за баня или комбинираният вариант и антидекубитален дюшек и възглавница.

Всички тези подробности ми трябват за да Ви кажа какво да направите за да получите целева помощ от Агенция „Социално подпомагане“ за закупуване и с това да ги получите от нас на практика безплатно, включително и тоалетния стол.
Най-добрият начин е да посетите офиса ни , като носите копие или оригиналите на документите с които разполагате -ТЕЛК, епикризи и т.н. Така ще загубите най-малко време, а ние ще ви дадем конкретни указания.
Повече подробности може да намерите в нашите сайтове www.etvoev.com и  www.voevmedical.com на страница “ Целева помощ от „Социално подпомагане“ за закупуване     или посетите офиса ни.

Тъй- като процедурата по получаване на целева помощ изисква време/на практика около 2 месеца/ Вие може спешно да получите тоалетен стол или комбинираният му вариант, като го закупите и когато получите целевата помощ си възстановявате същата сума.
Така спешно веднага може да решите проблема.

За социално слаби или финансово затруднени хора даваме възможност срещу депозит на по-ниска стойност да се получи и когато се получи целевата помощ се доплаща разликата.

Повече подробности може да намерите на страница „Спешно получаване на помощни средства или посетите офиса ни.

Разполагаме с различни конструкции и може да изберете най-подходящия стол.

Сгъваем, удобен /по широк и на нормална височина/ е модел VCWK21 сглобяем

Под наем тоалетни столове не предлагаме поради хигиенни съображения.

Предлагаме под наем инвалидни колички, проходилки и т.н. Подробности на страница Наемане на помощни средства

 

Въпрос за проходилка 

03.12.2012 г. от К.

Въпрос 1

Здравейте. Бих искала да Ви попитам дали имам право на проходилка и какъв вид ще ми препоръчате. Аз ги гледах във вашия сайт, но не съм се спряла на нещо конкретно. Хубав ден

Отговор 1

За да ви бъда полезен трябва да зная какво Ви е увреждането и с какви документи разполагате. За проходилките може да се каже общо че са крачещи и фиксирани, на колела и тапи и само на тапи. За уточняване и повече подробности обадете се на 02/851 9962,851 9375 или по скайп : voevsf. Ролаторите са алтернативен вариант на проходилките.

Въпрос 2

Сърдечно Ви благодаря за отговора. Тъй като не искам да чакам цялата процедура от два месеца, имам впредвид, ако подам документи в Дирекция „Социално подпомагане“, кажете от 3-те вида проходилки – фиксирани, на колела и тапи и само на тапи, кой модел бихте ми препоръчали, за да си го закупя? Доставката от фирмата Ви ли се поема, или от купувача? Хубав ден

Отговор 2

Здравейте!

Вие от нас може да си закупите проходилката за 72 лв.  След като си оправите документите в „Социално подпомагане“, получавайки целевата помощ 72 лв ще си възстановите сумата. Така ще спестите време. Проходилката е лека и се носи в ръка. Не зная дали живеете в София или извън нея. Извършваме доставки в страната по избрана куриерска фирма от клиента и за сметка на клиента. Ваш близък може да вземе проходилката от офиса ни, ако имате такъв близък в София. За София извършваме безплатни доставки на по-тежките помощни средства, които не могат да се носят в ръка, като: инвалидни колички, комбинирани столове за тоалет и баня, акумулаторни колички, скутери и т.н.

За избор на модела обадете се в офиса ни за да го уточним заедно. За да Ви препоръчаме конкретен модел трябват ни подробности за начина Ви на придвижване, начина Ви на живот, увреждането което имате и т.н. Затова и има различни конструкции проходилки.

Преди да подавате документите си в „Социално подпомагане“, може да ни се обадите , за да Ви консултираме на какви други помощни средства имате право.

Въпрос за скутер

Въпрос  зададен от А.Д Петък, 2012, Ноември 16 19:43:22 EET Здравей те.Интересувам се от един от скутери те ви за инвалиди.В краят но този месец ще ми отпуснат пари за него.Въпросите ми са:1 трябали да дойдем при вас,2трябва ли време за да го оставите,3какви документи издавате за да докажем покупката.Въпросният скутер е модел: MDH W4029 Hunter

Отговор:

Здравейте!
Не зная дали сте от София или от друго населено място.
На зададените въпроси мога да Ви отговоря следното:
1. трябали да дойдем при вас- Не е задължително да идвате при нас за да го закупите, след като вече сте го избрал. Но ако имате възможност по-добре е да дойдете на място, за да видите какво сте избрал и освен това ще пуснем скутера в движение пред Вас. На място може би ще направите по-добър избор и винаги препоръчваме това. Ще направим коментар и на какво друго имате право, ако носите епикризи, Телк и други медицински документи, които имате. Може за последното да ни се обадите и по телефона.
2.трябва ли време за да го оставите- Обикновено имаме скутерите и другите помощни средства ги имаме в наличност . Времето за доставка зависи от това дали сте от София или от друго населено място. Въпрос на няколко дни е, след като другите въпроси са уточнени.
3.какви документи издавате за да докажем покупката- След като платите/б брой в офиса или по банков път/ издаваме:
-касов бон
-фактура
-приемо-предавателен  протокол
Важно! И трите документа са необходими на Вас и на „Социално подпомагане“. Те съдържат всички необходими данни, съгласно закона.
Нашата фирма „Воев-София“ ЕООД има лиценз № 099/2008 г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания за извършване на такава дейност чрез  „Социално подпомагане“. Ако закупите скутера от не лицензирана за такава дейност фирма, Агенция „Социално подпомагане“ няма да Ви признае документите и ще трябва да върнете парите.

С копие от касовия  бон, фактурата и приемо-предавателен  протокол се отчитате пред Агенция „Социално подпомагане“, а от нас получавате скутера.

Въпрос:   Замяна на помощни средства изписани по издадена Заповед за отпускане на целева помощ за закупуване.

 

Зададен от А.Н. в  Сряда, 2012, Ноември 7 18:31:24 EET

Здравейте, Имам следния казус и се надявам че ще можете да ми помогнете.

Преди 1 година дядо ми получи инсулт с пълна парализа на едната половина на тялото. Почти веднага задвижихме процедурата за издаване на телк решение и отпускане на помощ за закупуване на инвалидна количка и антидекубитален дюшек. Едва преди 2 месеца излезе телк-а , преди месец излезе решението за отпускане на 2 колички – рингова и санитарна. За дюшек обаче се оказва че трябва отново да минава телк комисия, тъй като не са вписали в предното решение за такава необходимост. През това време разбира се ние се сдобихме със нова санитарна количка и дюшек. Дюшека обаче трябва да върнем а той през това време той се повреди. И понеже забелязах че продавате резервни части за тези дюшеци та ето го питането ми.
 
Имаме издадено решение и преведени средства за закупуване на рингова количка (486лв)и санитарна количка(331лв). Можем ли да закупим от вас рингова количка (486лв),  2 броя резервни дюшеци (2 x 80 лв = 160 лв) и един резервен компресор (130 лв). Като вместо документ за дюшеците ще ни трябва документ за санитарна количка и документ за рингова количка която ще закупим от вас.
 
Ако можете да ми помогнете ще съм много благодарен.
 
Отговор:
Това за  което питате бих Ви отговорил, след като обсъдим възможността да си получите инвалидната количка и комбинирания стол за тоалет и баня и същевременно получите и антидекубиталния дюшек и възглавница. За Вас  по-добрия вариант е да си извадите документите за антидекубитален дюшек и възглавница. В случая е необходим медицински протокол на ЛКК. Не е задължително условие да са вписани в ТЕЛК. Дядо Ви с тази диагноза: левостранна или десностранна хемипареза/инсулт с пълна парализа на едната половина на тялото/ ако е лежащо болен има право и на дюшек и възглавница освен количката и стола.
За повече подробности може да се обадите на 02/851 9962, 851 9375 в работно време или посетите офиса ни носейки копия на всички документи/епикризи,ТЕЛК/ за конкретни указания.
 

Въпрос за проходилка и приспособления за тоалетна.

 Въпрос  зададен от П.Г. Неделя, 2012, Ноември 11 17:34:04 EET
препратен отBiznes-Bulgaria.cом
 
 
Добър ден! Майка ми е със сменена колянна става и има нужда от някои приспособления за хора с увреждания. Интерисувам се от крачеща проходилка и приспособления за тоалетна. Ще сме Ви много благодарни ако ни помогнете със такива средства.Добър ден! Майка ми е със сменена колянна става и има нужда от някои приспособления за хора с увреждания. Интерисувам се от крачеща проходилка и приспособления за тоалетна. Ще сме Ви много благодарни ако ни помогнете със такива средства.
 
Отговор:
 
Здравейте г-н Георгиев!
Беше ми препратено Вашето запитване от  http://biznes-bulgaria.com/.
Можем да Ви помогнем.
Ние сме фирма , която предоставя безплатно чрез „Социално подпомагане“ или чрез свободна продажба помощни средства/проходилки, инвалидни колички, тоалетни столове, бастуни , патерици, дюшеци и др./
Разполагаме с налични различни модели проходилки/крачещи, фиксирани, на тапи и с колела и тапи и т,н,/. Също така за тоалетната имаме различни модели  надстройки за тоалетна чиния, столове  за баня, тоалетни столове и други. В нашите сайтове: www.voevmedical.com и www.etvoev.com може да видите различните помощни средства.
Майка Ви по всяка вероятност има право на безплатни помощни средства. Какви помощни средства, зависи от заболяването и състоянието и-трудно подвижна или лежащо болна. При сменена става, заболяването е ортопедично. По всяка вероятност тя има право и на комбиниран стол за да се обслужва, освен на проходилка, но това можем да го кажем когато се запознаем със случая.
За да Ви бъдем полезни е необходимо да знаем подробности за документите с които разполагате – епикризи от болници и т.н. След като и е сменена става вероятно има епикриза. Но дори да няма епикриза, ако е възрастна жена и е трудно подвижна или лежащо болна тя има право на целева помощ за закупуване чрез „Социално подпомагане“. Но реда е различен с епикриза или без епикриза. ТЕЛК не е задължително да има.
Може да ни изпратите копие на документите с които разполагате на E mail: etvoev@abv.bg , посетите офиса ни на ул. Шандор Петьофи № 1, София /улицата е м/у Пирогов и Руски паметник, до трамвай № 5/ или се обадите на нашите телефони 02/851 9962,851 9375. Фирмата ни е „Воев-София“ ЕООД и е с лиценз от МТСП-удостоверение № 099/2008 г. на Агенция за хората с увреждания. От нас ще получите безплатно необходимата информация и конкретни указания.
Тъй-като процедурата за получаване на целева помощ от „Социално подпомагане“ отнема време, има възможност спешно да получите необходимите помощни средства плащайки стойността им и след това да си възстановите сумата чрез целевата помощ от  „Социално подпомагане“.
Поздрави
Георги Воев, управител и собственик на „Воев-София“ ЕООД
 

Въпрос  за антидекубитален дюшек.

 

Зададен от Н.З Сряда, 2012, Октомври 31 12:48:01

Здравейте,
Живея със семейството си в Англия. Майка ми е в България ( Казанлък) и е прекарала 2 леки инсулта. Нищо не е засегнато но поради тежките си килограми (110 кг) и напредналата си възраст (84 год) тя почти е обездвижена от близо 1 година. Доскоро можеше да сяда но сега и става все по тежко. Гледачката неможе да я обслужва и преоблича самичка. Наскоро чух за антидекубитален дюшек и разбирам че може да и бъде от полза. Моля за повече информация. Може ли да помогнат за по лесно обръщане на тялото или повдигане за седнала позиция. Би ми било по – удобно да се чуем на скайп по – всяко време.
С Уважение,……..

Отговор:

Поради напредналата си възраст и прекараните инсулти, както и поради факта, че майка Ви е лежащо болна, тя има право на безплатни помощни средства (стойността им се поема от АСП) в това число – антидекубитален дюшек и възглавница, Рингова инвалидна количка и комбиниран тоалетен стол. За целта е необходимо да се предприемат няколко стъпки по оформяне на документите и представянето им пред съответния клон на АСП (агенция за социално подпомагане).
Относно антидекубиталния дюшек – неговата функция е да предотвратява образуването на рани от залежаване (т.нар. декубитуси) и е медицинско изделие с такава цел. Като цяло дюшеците са 2 вида: активни (с надуваема част) и пасивни (специално профилиран  материал, който предотвратява запарване и образуване на рани).
Относно позицията в леглото – погледнете на нашите сайтове: www.etvoev.com и www.voevmedical.com – облегалка за легло – може би това е изделието, което би Ви свършило работа.
Ако имате други въпроси – оставам на Ваше разположение.
 

Въпрос свързан с отказ на Агенция „Социално подпомагане за ларингофон/говорен апарат/

 

Зададен от Е.К. Вторник, 2012, Октомври 23 23:55:49 EESTЗдравейте,Научих от интернет, че се занимавате със случаи точно като моят.
През 2011 баща ми беше опериран в болница Токуда заради тумор в ларингса. Премахнат му е целият ларингс, което води до загуба на говор.
През 06.2012 е освидетелстван от ТЕЛК с 100 % степен на увреждане без чужда помощ.
През 09.2012 подаваме молба в Социално подпомагане Русе за отпускане на парични средства, за закупуване на ларингофон. Представени са всички документи вкл. и ЛКК издаден от УМБАЛ-Плевен.Съответно му е отказана такава с мотив, че операцията не е извършена в УМБАЛ, както е и по закон (Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания). В случая мисля, че са прави, защото операцията е извършена в частна болница, по-скоро законът е объркан или е много стар и тогава не е имало частни болници.
Моля за съвет има ли смисъл да се обжалва решението пред Главна дирекция на СП-Русе или трябва да се заведе гражданско дело срещу АСП и има ли смисъл въобще да се предприема нещо.
Предварително благодаря за оказаното съдействие.

Отговор

Сряда, 2012, Октомври 24 17:04:02 EEST
Здравейте!
Ще се опитам да Ви помогна.
Необходимо ми е да ми изпратите още отказа на ДСП с мотивите.
Това което не виждам е да сте подавали молба до регионалната ДСП
Ако разрешите мога да публикувам Вашия случай без личните данни в моите сайтове и в сайта на хората с увреждания за да помогнем и на други хора.
Смятам че Вашият случай е груба чиновническа грешка, но нека да получа от Вас допълнителните неща и тогава ще се произнеса.
Поздрави Георги Воев

 
* Развитието на този случай подробно е описан в  на voevmedical.com/?p=3913

Въпрос  за лежащо болен и  антидекубитален дюшек

Зададен от Г.Щ. от Бургас  на 21.08.2012г. 20.39 ч.

Здравейте ,интересувам се от антидекубиталните матраци който предоставяте безплатно на лежащо болни.Искам да попитам тъй като става въпрос за болен който е в интензивно отделение но не се знае кога ще бъде изписан а започват да се образуват декубитуси по тялото може ли да се възползваме от този матрак защото от болницата не ни осигуряват такъв и каква е процедурата.Също така ние сме от гр.Бургас и може ли да се получи тук или трябва на място да се дойде да се вземе.Какви са нужните документи който трябва да се представят?

Отговор:

Докато болният е в интензивно отделение може да направите следното:
1. След като болничното заведение не осигурява антидекубиталния дюшек/матрак/,  а болния спешно се нуждае от него, може да го закупите от нас плащайки стойността му-372 лв. За социално слаби или финансово затруднени предоставяме възможността вместо срещу 372 лв. този дюшек да се получи срещу депозит от 200 лв. При получаване на целевата помощ от АСП/Агенция „Социално подпомагане“/, се доплаща и се издава фактура с касов бон и приемо-предавателен протокол. Антидекубитален дюшек може да се вземе и под наем при условията посочени във  www.etvoev.com  и www.voevmedical.com в разделите“Спешно получаване на помощни средства“ и „Помощни средства.Закупуване .Наем“
Много важно , което трябва да се има предвид:
Ако по една или друга причина не могат да се извадят необходимите документи за Агенция“Социално подпомагане“ и не се получи целева помощ, НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА сумата. Антидекубиталния дюшек е нов, не е втора употреба и самата  подложка на която лежи болния не може да се ползва от други болни поради хигиенни, санитарни  и други причини.
2. След като болният го изпишат от болничното заведение  му издават епикриза.
От там нататък следва процедура, която съм описал подробно в  www.etvoev.com  и www.voevmedical.com в разделите „Целева помощ АСП“
* От болничното заведение може да се издаде временна или етапна епикриза, че е лежащо болен и се нуждае от антидекубитален дюшек. Тогава с тази епикриза, докато болния е в реанимация може да му се придвижат документите за получаване на целева помощ от Агенция“Социално подпомагане“ за закупуване на антидекубитален дюшек.
3. С куриерска фирма по Ваш избор и за Ваша сметка можем да Ви изпратим дюшека на посочен от вас адрес.
по подобен начин могат спешно да се получат и други помощни средства.
За повече подробности може да ни се обадите на 02/851 9375, 02/851 9962 или посетите офиса ни в София на ул.Шандор Петьофи № 1

II.  Общи въпроси и отговори

Въпрос: Как мога да получа Медицински изделия и  помощни средства, приспособления и съоръжения/технически помощни средства/?
За да отговорим на този общ въпрос конкретно се нуждаем от допълнително информация относно : има ли болния епикризи от които да са видни диагнозите и състоянието му, има ли Експертно решение/ТЕЛК/ и т.н.

Отговор: Редът за получаване е следния:

А.Когато необходимите Медицински изделия и  помощни средства, приспособления и съоръжения са вписани в Експертното решение/ТЕЛК/
1.Подава се  молба в Общинска служба към Дирекция“Социално подпомагане“ по постоянен адрес придружена от ТЕЛК и лична карта.
2. Общинската   служба към Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес издава Заповед за отпускане на съответните помощни средства.

Важно!
В повечето случаи  хората с увреждания се нуждаят и имат право и на други медицински изделия , които не са вписани в ТЕЛК

За повече подробности вижте също и раздел“Безплатно получаване“

Б. Когато необходимите Медицински изделия и  помощни средства, приспособления и съоръжения не са вписани в ТЕЛК-издава се Медицински протокол от ЛКК

1.Медицински протокол от ЛКК се издава от Областните и университетски болници-според заболяването от съответните  комисии.
2. Подава се  молба в Общинска служба към Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес придружена от Медицинския протокол на ЛКК и лична карта.
Общинската   служба към Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес издава Заповед за отпускане на съответните помощни средства.

Важно!
Не във всички болници има комисии.

Отпуснатите по Заповедта  медицински изделия на базата на ТЕЛК или Медицински протокол от ЛКК се получават в офиса на фирма „ВОЕВ“, като се представят следните документи:

1.Заповед за отпускането им от Общинска служба към Дирекция“Социално подпомагане“ по постоянния им адрес съгласно  чл. 42  от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания и съгласно  чл. 44 от Закона за интеграция на хора с увреждания, а именно : Целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления или съоръжения.

2.Заверено копие на Медицинския протокол  от ЛКК или ТЕЛК от Общинска служба към Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес въз основа, на които се издава заповедта.

3.Лична карта на правоимащия и лична карта на упълномощения/ ако ТПС се получава от друго лице/.

 

Въпрос: Какви медицински изделия и  помощни средства, приспособления и съоръжения могат  да получат хората с увреждания/технически помощни средства/?

Отговор: Зависи от диагнозата и състоянието им.
Например след инсулт на лежащоболен при левостранна или десностранна хемипареза , или квадрипареза, болните от ДЦП/Детска церебрална парализа/, прогресивна мускулна дистрофия,  ЛКК може да предпише, а ДСП“Социално подпомагане“ да издаде заповед за:
-рингова инвалидна количка/или акумулаторна, скутер/ и масичка за нея
-комбиниран стол за тоалет и баня
-антидекубитален дюшек
-антидекубитална възглавница
Същите помощни средства могат да се отпуснат за лежащоболни с усложнени невромускулни заболявания довели до принудително залежаване в една и съща поза, терминално болни, както и в будна кома.
В тази категория попадат и възрастни хора залежали дълго време поради старост дори ако не са лежали в болница.

За трудноподвижен с ортопедични заболявания ЛКК може да предпише и съответно ДСП“Социално подпомагане“ да издаде заповед за :
-рингова инвалидна количка/или акумулаторна, скутер/ и масичка за нея
-комбиниран стол за тоалет и баня
-проходилка /или канадки или 3 или 4 опорен бастун/ и т.н.

Всичко зависи от състоянието , диагнозата и уврежданията отразени в Медицинския протокол или ТЕЛК , както и от изискванията на Наредбата за отпускане на помощните средства.

Уточнение ! Когато хората с увреждания не могат сами да се придвижват с рингова инвалидна количка, например при увредени горни крайници/ръце/ или горен крайник/ръка/, тогава те имат право на акумулаторна инвалидна количка, скутер. Възрастово ограничение за отпускане няма.

За повече подробности вижте и раздел“Безплатно получаване“

Въпрос: Кога могат да се получат медицински изделия и  помощни средства, приспособления и съоръжения?

Отговор: С готовите документи могат веднага да се получат от офиса на фирма „ВОЕВ“.

Въпрос: Откъде мога да получа информация за правата и помощите за  инвалидите/хора с увреждания/.

http://www.asp.government.bg/ – Агенция за социално подпомагане

В ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /виж пълния текст в този раздел/

извлечение-05.06.2007
Съдържание:

А. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРОЦЕДУРИ

1. Кои лица имат статут на инвалиди?

2. Как се установява инвалидността?

3.  Каква е процедурата за явяване пред ТЕЛК?

4.  Може ли да се обжалва решението на ТЕЛК?

5.  Как се определя датата на инвалидизиране?

6.  Как се определя срокът на инвалидността и какво следва от него?

7.  Къде се издава медицинско свидетелство за управление на МПС на инвалиди?

·             Деца с увреждания

8.   Как се определя инвалидността при деца до 16-годишна възраст?

9.   Къде се извършва експертизата на деца до 16 г. с трайни увреждания?

10. Какви документи са необходими, за да се освидетелства детето?

11. Каква информация съдържат експертните решения?

12. Може ли да се обжалва решението на РЕЛКК?

Б. ТРУДОВИ ПРАВА НА ИНВАЛИДИТЕ / СТИМУЛИ ЗА НАЕМАНЕТО НА ИНВАЛИДИ НА РАБОТА

1.Какъв стимул имат работодателите да наемат инвалиди на работа?

2.Каква закрила имат инвалидите при уволнение от  работа по трудов договор?

3. Инвалидите имат ли право на по-голям годишен платен отпуск?

4.Какви са противопоказаните условия на труд за освидетелстваните лица?

5. Може ли инвалид да получава обезщетение за безработица от бюрото по труда?

6. Могат ли инвалидите едновременно да получават пенсия  и да работят и как се осигуряват?

7. Лицата с намалена работоспособност могат ли да кандидатстват за отпускане на микрокредити и ползват ли някакви облекчения?

В.  ПЕНСИОНИРАНЕ

1.Какви видове пенсии има?

2. Какви видове инвалидни пенсии има?

3.Кои лица имат право на пенсии за инвалидност?

4. Какви документи са необходими за отпускане на пенсия за инвалидност?

5. В какъв срок след подаване на документите се отпуска инвалидната пенсия?

6.От коя дата се отпуска пенсията за инвалидност?

7.Как се преценява каква инвалидна пенсия да бъде отпусната?

8.Може ли да се получава повече от една пенсия?

9.Ако едно лице отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но в същото време е инвалид, каква пенсия ще му бъде отпусната и ще получава ли полагащите му се добавки?

10.Какво се разбира под “осигурителен стаж” при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване?

11.Признава ли се времето на получаване на инвалидна пенсия за стаж при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст?

12.Признава ли се за стаж гледането на инвалид – член на семейството?

13. Какво означава понятието “признат стаж” при пенсиите за инвалидност по общо заболяване?

14. При пенсиониране по инвалидност поради общо заболяване, приравняват ли се  I и II категория към трета?

15. Може ли да се преизчислява пенсията за инвалидност въз основа на придобит стаж след пенсионирането?

16.Може ли да посочи друг период, върху който се изчислява инвалидната пенсия?

Г. ПРИДОБИВКИ ЗА ИНВАЛИДИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ДРУГИ СТРУКТУРИ

1.     Какви са условията за достъп на инвалиди до социално подпомагане?

2.     Как се определят диференцираният минимален доход и размерът на социалната помощ?

3.От кого зависи отпускането на социална помощ?

4. Какви надбавки получават родителите на деца с трайни увреждания?

5. На какви социални помощи и облекчения имат право инвалидите и какво е необходимо, за да ги получат ?

6. Лицата с намалена работоспособност ползват ли облекчения за прием във висши учебни заведения?

7. Задължени ли са придружителите на лица с намалена работоспособност да изпълняват войнските си задължения?

Д. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

1.  Има ли данъчни облекчения за инвалидите по данък общ доход и какви са те?

2. Какво трябва да знаят инвалидите, ползващи данъчни облекчения за доходи от трудово правоотношение ?

3. Какви облекчения за предвидени в Закона за местните данъци и такси по отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за лица с намалена работоспособност над 71 на сто?

4.  Какви облекчения ползват инвалидите при заплащане данъка върху превозните средства?

5.  Какви са облекченията при внос на автомобили от инвалиди ?

Е.  ПРИЛОЖЕНИЕ

1.     Минималните размери на пенсиите и добавките към тях от 1.7.2002 (таблица)

2.     Социални помощи и облекчения, предоставяни на лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто (таблица)

3.     Списък на заболяванията и уврежданията, при които се допуска безмитен внос на автомобили за лица над 6 г. с трайно намалена работоспособност или възможност за социална адаптация до 90 на сто включително

Въпрос: На какви изискванията трябва да отговарят хотелите,мотелите и вилните и туристически селища отнасящи се до инвалидите/хора с увреждания/.

http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2135497489
НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Приета с ПМС № 357 от 27 декември 2004 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 5 Април 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г.

А. Хотели категория „една звезда“- всички видове хотели/морски, планински, градски,  вкл.балнеохотели/
I.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.7.  Универсална инвалидна количка*
I.1 т.3.  Подход (рампа) за хора с увреждания*

Б. Хотели категория „две звезди“- всички видове хотели/морски, планински, градски,  вкл.балнеохотели/
II.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.9.  Универсална инвалидна количка*
II.1 т.3.  Подход (рампа) за хора с увреждания*

В. Хотели категория „три звезди“- всички видове хотели/морски, планински, градски,  вкл.балнеохотели/
III.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.9.  Универсална инвалидна количка*
III.1 т.3.  Подход (рампа) за хора с увреждания*

Г. Хотели категория „Четири звезди“- всички видове хотели/морски, планински, градски,  вкл.балнеохотели/
IV.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.8.  Универсална инвалидна количка*
IV.1 т.3.  Подход (рампа) за хора с увреждания*

Д. Хотели категория „Пет звезди“- всички видове хотели/морски, планински, градски,  вкл.балнеохотели/
V.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.8.  Универсална инвалидна количка*
V.1 т.3.  Подход (рампа) за хора с увреждания*

Е. Мотели  , Вилни и Туристически селища-
Е.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.8.  Универсална инвалидна количка*
2.  Рецепция с плот за обслужване
2.1.  Място за обслужване
на хора с увреждания с височина
до 80 см – разполага се на рецепцията
или в непосредствена близост до нея*

 

 

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280 SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Санитарен магазин за медицински изделия и помощни средства за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания. Обслужваме цялата страна.
Магазина ни се намира на удобно място в центъра на София,  ПИРОГОВ – Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1 ,
Не сме дрогерията на партера!!!  Магазина до дрогерията сме.
"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Страница от  сайта на  лицензирани фирми Воев
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

voevsofia, страница във facebook на "Воев"

 

„Воев“ във Facebook

Приспособления в ежедневието. Ръкавици за безводно къпане и измиване на тяло, глава и коса

Помощни средства и медицински изделия

BGtop