Ред за получаване

Ред за получаване

Медицински изделия и помощни  средства  получаване безплатно с помощ от Агенция за социално подпомагане и закупуване свободна продажба, наем

 

Как да получим спешно и веднага необходимите ни технически помощни средства и медицински изделия за нас или за наш близък нуждаещ се от тях?

 

 Инвалидни колички акумулаторни и рингови, инвалиден стол тоалетен стол и стол за баня, комбиниран стол, дюшеци за лежащо болни антидекубитални дюшеци, проходилки  проходилки, ролатори ролатори, канадки  канадки, патерици патерици, бастуни регулируеми, три и четири опорни бастуни , слухови апарати и батерии за тях, гръдни епитези и много други помощни средства и медицински изделия могат да се получат от нуждаещите се по четири начина: 

Помощни средства: Безплатно с помощ от социалното министерство. Свободна продажба. Срещу депозит. Наемане.

 

Лицензирана фирма "Воев" предоставяща помощни средства

Лицензирана фирма „Воев“ предоставяща помощни средства

 

 

На страница Атрактивни цени  Атрактивни цени вижте най-изгодните цени на патерици, канадки, проходилки, дюшек за лежащо болни, стол за баня, надстройки за повдигане на тоалетната необходими след операция на стави. Вижте и Специално предложение за инвалидна количка и инвалиден, тоалетен стол.        

Ако сте направили своя избор и не ви се четат подробностите по-долу вижте в раздел „Продажби и наем“

Начин на плащане и Поръчка.

 

Безплатно получаване с целева помощ от Агенция за социално подпомагане

Кой има право на помощ от социалното министерство, какви документи трябва да се представят за да се кандидатства и получи целева помощ за закупуване  на помощни средства?

Целевата помощ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ се отпуска на правоимащите съгласно Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ/ и Правилник за приложение на  Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/. След промяна на закона и правилника за приложението му отпусканите пари за закупуване на помощните средства се дават на правоимащите и с тези пари те закупуват в брой помощните средства от лицензирани фирми. На практика помощните средства и медицински изделия се получават безплатно след като се получи помощта. Времето от кандидатстването до получаването на парите обикновено е два месеца. По-долу на страницата има подробна информация придружена със съветите ни за вас.

 

При спешни случаи получаване на помощни средства веднага срещу депозит

Възможност за социално слаби и финансово затруднени хора спешно да получат помощното средство на по-ниска цена от стойността на изделието. Възможност за възстановяване на сумата по депозита с помощ от Агенция за социално подпомагане. Продажба с депозит

Докато чакате помощта от социалното министерство вие може да получите веднага помощното средство и да се обслужвате или да бъдете обслужвани. Това е много добра възможност особено при тежки случаи например при лежащо болни хора.

 

 

 Закупуване свободна продажба в брой

Всяко помощно средство може да се закупи без да са необходими документи и основание за закупуване.

Получаването става веднага

Подробности има на страници:

Свободна продажба в брой   Продажба с депозит

 

Наемане

Под наем е подходящ вариант когато помощното средство трябва за кратко: инвалидна количка за 5 лв/ден, канадка за 1 лв/ден, антидекубитален дюшек за 3лв/ден и т.н. Получават се веднага.

Подробности има на страници:

    Условия за наемане на помощни средства 


Ако сте направили своя избор вижте условията за доставка и плащане на страници:

 

Начини на плащане         Доставка за София и страната

Поръчка

 

Безплатно получаване с целева помощ от Агенция за социално подпомагане

Нашите съвети ако решите да кандидатствате за помощ от Агенция за социално подпомагане

Най-добре е да ни се обадите по телефона или посетите офис – магазина ни в центъра на София на ул. Шандор Петьофи № 1 между Пирогов и Руски паметник. Ще получите безплатна информация за вашия конкретен случай. По този начин няма да загубите излишно време и няма да рискувате:

да попаднете в корупционните схеми в които могат да ви поставят лични лекари, членовете на ЛКК или служители в лицензирани фирми и за сметка на вас да злоупотребят с правата и парите ви. Повече подробности и съвети съм публикувал на страница Корупционни практики   Корупция при помощ от АСП.

-да получите писмен отказ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ за отпускане на целева помощ, въпреки че може би имате право.

Причините може да са различни: издаден медицински протокол, който не съответства на наредбите и не важи за социалното подпомагане, не достатъчни и неправилно попълнени документи при кандидатстване…

Ако получите писмен отказ от АСП след това следва дълга процедура във времето по обжалване, което е по определена процедура и изисква много време и нерви.

Може да видите с факти и документи действителни случаи на отказ на страница Откази на АСП.

Агенция за социално подпомагане. Откази за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства. Действителни случаи с документи, факти и основания за отказ. Получили сте писмен отказ(не устен отказ!) за отпускане на  помощ от Социално подпомагане ? Не знаете какво да направите. Имате намерение да кандидатствате в Агенция за социално подпомагане за получаване на целева помощ за закупуване на помощно средство. Искате да получите  безплатни помощни средства с помощ за закупуване.

 

Подробности за реда за отпускане на целева помощ за закупуване от социалното министерство чрез Агенция за социално подпомагане има на страница помощ за закупуване

 Ще намерите отговорите на въпросите: Кой има право на помощ от социалното министерство, какви документи трябва да се представят при кандидатстване. Как безплатно да  получим помощни средства с целева помощ за закупуване?

 

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Специализиран магазин за технически помощи средства „Воев“
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1.
Не сме дрогерията !!!
 
"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.

 

BGtop