Инвалидни колички в лимита на АСП | ВОЕВ За възрастни здрави и болни, инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК медицински изделия, помощни средства, санитарни материали

Инвалидни колички в лимита на АСП

• Рингови лимит 350лв
• Рингови чужда помощ 486лв
• Детски, детски рингови 800лв
• Други инвалидни колички
Свободна продажба

В лимитите на Агенция за социално подпомагане инвалидни колички рингови 350лв, инвалидни колички рингови с чужда помощ 486лв, детски инвалидни колички 800лв, детски рингови инвалидни колички 800лв 

 

 

 

Нов ред и нови лимити на помощта от АСП от 1 юли 2018г за инвалидни колички. Особености

ще намерите подробности на страница Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

 

Рингови инвалидни колички    В лимита АСП 350лв

 

Рингова инвалидна количка 0808383 и 0808483

 

Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др.    В лимита АСП 486лв

 

Рингова инвалидна количка с чужда помощ, рингове и спирачки за придружаващият

 

Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка       В лимита АСП 800лв

 

Инвалидна количка за ДЦП 0808612 и 0808505

 

Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г

Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ.

Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите.

Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

 

 

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280,  SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1, 

 

Магазин Воев, местоположение

 

Важно. Не сме дрогерията!

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от Социално подпомагане и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

BGtop