Инвалидни колички в лимита на АСП

• Рингови лимит 350лв
• Рингови чужда помощ 486лв
• Детски, детски рингови 800лв
• Други инвалидни колички
Свободна продажба

В лимитите на Агенция за социално подпомагане инвалидни колички рингови 350лв, инвалидни колички рингови с чужда помощ 486лв, детски инвалидни колички 800лв, детски рингови инвалидни колички 800лв 

 

 

Нов ред и нови лимити на помощта от АСП от 1 юли 2018г за инвалидни колички. Особености

ще намерите подробности на страница Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

Променени са лимитите и реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите и какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил?

 

В много Експертни решения, ТЕЛК издадени преди 1 юли 2018г, както и Медицински протоколи за помощни средства на ЛКК  е изписано че лицето се нуждае от рингова инвалидна количка. До тогава не се правеше разлика в текстовете и помощта за рингова инвалидна количка бе само една в размер на 486лв. От 1 юли 2018 за рингова инвалидна количка се отпуска помощ от Социално подпомагане в размер на 350лв, а за Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др. помощ 486лв.

Така много инвалиди с право за помощ 486лв от АСП за инвалидна количка се оказаха с помощ от 350лв т.е според уврежданията и нуждите имат право на помощ 486лв, но съгласно текста в старите ТЕЛК-ове правото им е ограничено до помощ 350лв. Инвалидите постфактум го установяват когато получат от Социално подпомагане готовата Заповед за отпускане на помощта. Същото се отнася и до тези хора с увреждания възрастни или болни без ТЕЛК, на които в Медицинския протокол на ЛКК пише само „рингова инвалидна количка“.

Как да получите с помощ 350лв от АСП безплатно рингова инвалидна количка с чужда помощ, за която се изисква 486лв помощ без да доплащате разликата?

Получавате безплатно повече от помощта без да се налага доплащане. За тази възможност вижте подробности на страница Инвалидна количка 350лв в лимита АСП

 

 

Рингова инвалидна количка с чужда помощ(486лв) лимит АСП 350лв модел 0813016

 

 

Преки връзки към страниците с инвалидни колички според отпуснатата целева помощ от Социално подпомагане

Рингови инвалидни колички    В лимита АСП 350лв

 

Рингова инвалидна количка 0808383 и 0808483

 

Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др.    В лимита АСП 486лв

 

Рингова инвалидна количка с чужда помощ, рингове и спирачки за придружаващият

 

Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка       В лимита АСП 800лв

 

Инвалидна количка за ДЦП 0808612 и 0808505

Магазин за помощни средства за инвалиди, възрастни хора, болни хора, хора с увреждания в центъра на София, Руски паметник-Пирогов „Воев“

 

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280,  SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1, 

 

Магазин Воев, местоположение

 

Важно. Не сме дрогерията!

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от Социално подпомагане и свободна продажба. Права на хората с увреждания.