Dymacare тест

DYMACARE® Великобритания. Тестове и документи за ръкавици, шапки, кърпи и други изделия за без вода къпане и измиване.

 

  1. DYMACARE® 2% CHLORHEXIDINE RANGE

    Тестови изпитания с резултатите за ръкавици и мокри кърпи 2% Chlorhexidine Wash Mitts and bed Bath Wipes   2% Chlorhexidine Bathing Range

2% CHLORHEXIDINE WASH MITTS DY 909 WM8

2% CHLORHEXIDINE BED BATH WIPES DY 909-8

ANTIMICROBIAL TESTING DATA: BSEN1276:2009 Concentration: Neat Temperature: 20ºC Contact time: 1 minute Interfering substance: Bovine Albumin 0.3g/l (clean) Storage conditions: Room temperature, out of direct sunlight Active substances: Not given Test Date: 21st

Вдясно на страницата има Download Testing Data и Download Broshure 

 

Dymacare 2% Хлорхексидин за къпане е цялостна гама, предлагаща мокри кърпи за баня, миещи ръкавици и шапки с шампоан с антибактериален остатъчен ефект с продължителност до 6 часа. Премахва необходимостта от вода и изплакване и прави процеса на къпане по-лесен и по-бърз, както и предлага антибактериална защита. Всяка опаковка е за отделен пациент, което помага да се сведе до минимум рискът от инфекция и кръстосано замърсяване, като същевременно се осигури по-добър комфорт при къпане на пациента.

Dymacare 2% Хлорхексидин за къпане е доказано, че е ефективен срещу патогени като Pseudomonas aeruginosa, Staphylogocus aureus, Enterococus hirae, Escherichia coli, MRSA.

Dymacare 2% Хлорхексидинната гама е подходяща за къпане и измиване в домашни условия или  за предоперативна подготовка в болнични заведения. Dymacare 2% Хлорхексидин могат да бъдат много по-безопасно и рентабилно решение за болници или здравни заведения.

 

2. DYMACARE®Antibacterial Bathing Range

Тестови изпитания с резултатите за ръкавици и мокри кърпи Antibacterial Bathing Range

ANTIBACTERIAL BED BATH WIPES 201

ANTIBACTERIAL WASH MITTS DY 401

ANTIMICROBIAL TESTING DATA: BS EN 1276: 2009 Concentration: Neat Temperature: 19 – 21°C Contact time: 60±5s Interfering substance: 0.3% and 3.0% bovine serum albumen Cohn Factor V Storage conditions: Room temperature, out of direct sunlight Active substances: Not given Product appearance: Clear colourless solution Test

Вдясно на страницата има Download Testing Data и Download Broshure 

 

 

 

Всички продукти на DYMACARE® шапки, ръкавици, мокри кърпи за сухо измиване може да намерите на страница Dymacare безводно къпане, измиване

Dymacare безводно къпане, измиване

Dymacare безводно къпане, измиване

 

 

DYMACARE продукти

 

 

2% Chlorhexidine Range DYMACARE

 

 

PATIENT BATHING RANGE DYMACARE

 

 

 

 

 

 

 

Страница от сайта на Воев https://voevmedical.com/

 

 

Специализиран санитарен магазин „Воев“ за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания

Важно! Не сме дрогерията

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Страница от сайта на лицензирани фирми за помощни средства „Воев“
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.