Ортопедични продукти и изделия

Ортопедични продукти по каталога на Aspen САЩ и MobiakCare

По каталога на MobiakCare поръчка на ортопедични изделия 

 

“ Воев – София“ ЕООД е официален представител за България за всички продукти на MobiakCare. Може да поръчате ортопедични изделия по каталога на  MobiakCare. 

 

Femorobitial шина 0807669

Femorobitial шина 0807669

 

 

 

Телескопична шина 0808306

Телескопична шина 0808306

 

 

 

 

Костни фрактури 0809097

Костни фрактури 0809097

 

Може да изберете търсеното от вас изделие от каталога на  MobiakCare

Пълния каталог на Mobiakcare

 

За поръчка на ортопедични изделия по каталога напишете заявка на etvoev@abv.bg или се обадете на 08771 93280  

 

Магазин за помощни средства  и медицински изделия на лицензираните фирми „Воев“ в Агенция за хората с увреждания, София, ул.Шандор Петьофи № 1, Пирогов – Руски паметник

02/851 9962, 02/851 9375, 0888 893280

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

 

Не сме дрогерията!

 

Магазин Воев за помощни средства, София, Пирогов-Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

Магазин Воев за помощни средства, София, Пирогов-Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 

Кои са MobiakCare, чийто представител за България е „Воев-София“ ЕООД?

MobiakCare е производител и търговец на медицински изделия и помощни средства от групата фирми с името Mobiak SA Гърция.

Кратко видео представяне на Mobiak SA

Mobiak SA Corporate Video

 

Вижте и специализираната страница в сайта за ортези Aspen САЩ също по каталога на MobiakCare

 

Ортези Aspen

Ортези Aspen

 

„Воев-София“ ЕООД  Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.
BGtop